Entries by Merili

,

Kiusuennetusprogramm KiVa on Eesti koolides ohvrite arvu oluliselt vähendanud

Aprilli keskel tutvustatud PISA 2015 õpilaste rahulolu-uuring – nii nagu mitmed teised rahvusvahelised uuringud läbi aastate – viitas taas sellele, et Eesti koolides on kiusunäitajad muret tekitavad. Kiusamise ohvriks on iga viies, mõnes koolis või kooliastmes lausa iga neljas laps. OECD tõi oma kevadises raportis aga positiivsena välja, et siinsetel koolidel on võimalus liituda programmiga […]

,

Õpilasküsitlus kinnitab, et KiVa programmi koolides väheneb kiusamine järjepidevalt

Soomes välja töötatud ning Eesti koolides juba kolmandat aastat rakendatav tõenduspõhine KiVa programm näitab nii ohvrite kui ka kiusajate jätkuvat vähenemist. Kui pilootaastal õnnestus kiusu all kannatamist vähendada üle 17%, siis programmi kolmandat aastat kasutanud koolides on kiusuohvrite osakaal vähenenud kokku 22%. Järjepidevalt langeb ka kiusajate osakaal.

,

Tasku keskus kutsub panustama koolielu turvalisusesse

Tasku keskus jätkab aasta tagasi ellu kutsutud heategevusliku kampaaniaga: kuni jaanuarikuu alguseni on Tasku infoletis ja paljudes ostukohtades müügil heategevuslik helkur. Ostes 1 euro maksva helkuri, saate anda oma panuse Tartu kooliõpilaste osalemiseks Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmis.

,

ERGO toetab kiusamisvaba kooli

21. septembril sõlmis ERGO Insurance SE pikaajalise toetuslepingu sihtasutusega Kiusamisvaba Kool, võimaldades programmiga liituda umbes 5 koolil õppeaastas ning aidates nii vähendada ja ennetada kiusamist Eesti koolides.

,

KiVa programmi teist aastat kasutanud koolides vähenes ka kiusajate hulk oluliselt

Soomes välja töötatud KiVa programm aitab kiusamist oluliselt vähendada ka teistes riikides, sh Eestis. Näiteks õnnestus Eestis programmi kasutanud koolides juba esimese 8 kuuga kiusu all kannatamist vähendada üle 17% ning ohvrite protsendi langus jätkus ka teisel rakendamise aastal. 2015. aasta kevadeks oli programmi 2 aastat kasutanud koolides näha ka kiusajate hulga olulist vähenemist.