Kiusamisohvrite osakaal KiVa-koolides langeb jõudsalt juba viiendat aastat järjest

,

KiVa kiusuennetusprogrammi kasutavates Eesti koolides läbi viidud õpilasküsitluse tulemused kinnitavad juba viiendat aastat, et KiVa aitab kiusamist järjepidevalt vähendada: kõigis programmi rakendavates koolides on ohvrite osakaal Eesti keskmisest madalam ning ühtlasi jätkuvas languses.

KiVa mõju Eestis on kõige pikaajalisemalt võimalik jälgida oma viienda KiVa-aasta selja taha jätnud koolide põhjal, kus kiusamise ohvrite osakaal on alates 2013/2014. õppeaastast olnud languses ning jõudnud 21,5 protsendilt 14,5 protsendini.

“Uuringu tulemused ei jäta kahtlust: mida kauem on kool KiVa programmi kasutanud ja selle kaudu süsteemsele ennetusele ja juhtumite lahendamisele pühendunud, seda paremaks tulemused igal aastal keskmiselt lähevad,” tõdes SA Kiusamisvaba Kool koolitusjuht ja uuringute koordinaator Kristiina Treial. “See tähendab, et kui Eestis on erinevate rahvusvaheliste uuringute põhjal keskmiselt iga viies laps kiusamise ohver, võib pikaajalistes KiVa-koolides vargsi rääkida juba sellest, et kiusamise ohver on iga seitsmes laps.”

SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar tunnistab, et sihtasutuse meeskond ootab igakevadisi tulemusi suure huvi ja põnevusega ning veendub iga kord, et kiusamise vähendamine Eesti koolides on võimalik ja tulemuslik. “Selleks tuleb pakkuda kooliperedele teadmisi, oskusi ja tõenduspõhiseid töövahendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka juhtumite lahendamiseks; kaasata sellesse töösse nii õpilased, koolipersonal kui ka lapsevanemad ning koole selle töö juures teadlikult toetada,” kinnitas ta. “Iga euro ja iga minut, mida sellesse töösse on seni pannud meie annetajad ja suurtoetajad, meie vabatahtlikud ja koolitajad, osaliselt ka riik ning kindlasti meie koolipered ja õpetajad, on olnud seda selgelt väärt ja kandnud vilja.”

Selge langustrend ohvrite osakaalus on märgata ka programmi kasutajateks hiljem liitunud koolides, kus kiusamise ohvrite osakaal jääb pärast kolmandat, teist ja esimest rakendamisaastat 16,2 ja 17,2 protsendi vahele. Suurima ja igati ootuspärase hüppe allapoole on ka sel aastal teinud koolid, kus KiVa on kõige värskem ehk selle kasutamist alustati 2017. aasta sügisel: neis koolides on kiusamise ohvrite osakaal vähenenud ühe õppeaastaga lausa kolmandiku võrra ehk 24,2 protsendilt 17,2 protsendini. Sarnane langustrend näitab end ka kiusajate osakaaludes: näiteks viienda KiVa-aasta lõpetanud koolid on oma tegutsemise jooksul jõudnud pea üheksa protsendi juurest viie protsendini.

“Huvitav on aga, et programmi 2018. aasta sügisel kasutama hakkava koolide grupi keskmine ohvrite osakaal on Eesti senisest keskmisest madalam ehk 18,1 protsenti,” ütles Treial. “Kas see väljendab asjaolu, et Eestis tervikuna on mingi nihe toimumas ja kiusamist jääb vähemaks, või on grupis nii piisavalt suuri, aga samal ajal madala ohvrite osakaaluga koole, mis kogu lennu keskmist madalana laseb paista, vajab veel lähemat analüüsi.”

KiVa on Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine programm, mille ametlik ja litsenseeritud partner programmi levitamiseks Eestis on SA Kiusamisvaba Kool. KiVa programm sisaldab nii universaalseid kui ka juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks. Ennetustöö keskendub hetkel 1.-6. klassidele, ent programm tervikuna, sh juhtumite lahendamiseks välja töötatud metoodikad on kooliüleseks kasutamiseks. Kui 2017/2018. õppeaastal rakendas programmi u. 10% Eesti koolidest, siis tulevast sügisest kasutab KiVa juba 15 protsenti Eesti koolidest.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutamisele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

SA Kiusamisvaba Kool kutsub noori osalema meemikonkursil

,

Augustis ärgitab SA Kiusamisvaba Kool Euroopa kultuuripärandiaasta puhul Eestis esmakordselt tähistama suhtluskultuurikuud, mille raames kutsub sihtasutus üles 13-18-aastaseid noori looma suvekuude jooksul kiusuennetusliku sõnumiga meeme ning osalema nendega meemikonkursil.

Meemikonkursile “Suhtle vabalt, kiusuvabalt!” on oodatud kiusamise teemat, eeskätt aga kiusamisvastast sõnumit kajastavad internetimeemid ning oma töö tuleks läkitada hiljemalt 8. augustiks (k.a) Kiusamisvaba Kooli SA meiliaadressile info@kiusamisvaba.ee. Kõige silmapaistvama konkursitöö autorit premeeritakse peaauhinnaga, milleks on Telia 250-eurone kinkekaart.

Konkursile antakse avapauk juba 17. juunil Haapsalus toimuval noorte [eel]arvamusfestivalil, kus SA Kiusamisvaba Kooli eestvedamisel toimub kell 14.30-16.00 temaatiline töötuba, mille lõpuks juba ka esimeste meemidega kätt proovida saab.

Telia Eesti abiga läbi viidava õpetliku, aga lõbusa meemide loomise õppuse eel uuritakse ja katsetatakse töötoas seda, kuidas kiusamist ära tunda ning mis on ühe noore jaoks esmasemad või ka pöörasemad võimalused kiusamise ohjeldamiseks. Samuti mõeldakse üheskoos, kuidas aidata oma kaaslastel kiusamisest võitu saada.

“Aga kui Haapsallu töötuppa tulla ei saa? Ikka võib meemikonkursil osaleda!” andis sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar selgelt mõista. “Konkurss kestab lausa 8. augustini ning on mõeldud noortele üle Eesti. Seega kui hea kiusuvastane mõte tekib suvevihmaste toailmade või päiksesoojade grilliõhtute käigus, pandagu see meile aga julgelt teele!”

Toomesaar lisas, et konkurss on üks osa, tähistamaks augustis suhtluskultuurikuud ning kogumaks kokku 21. sajandi noorte mõtted ja võtted kiusuvabamaks suhtlemiseks. “Kuna suhtluskultuurikuud korraldame Euroopa kultuuripärandi aasta raames, korjame noorte mõtteid kaasaegse kultuuripärandi ehk meemide kaudu,” selgitas Toomesaar.

Meemikonkursil osalemise täpsemad juhised on leitavad veebilehelt www.kiusamisvaba.ee/meemikonkurss.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutamisele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

Kiusamisvaba Kool arutleb kaasa noorte [eel]arvamusfestivalil

,

17. juunil toimub Haapsalus noorte [eel]arvamusfestival, kus kiusamisvaba suhtlemise ja kiusamise ennetamise teemal on kaasa arutlemas ka SA Kiusamisvaba Kool.

Sihtasutuse eestvedamisel leiab kell 14.30-16.00 aset töötuba, kus saab uurida ja katsetada, kuidas kiusamist ära tunda ning mis on ühe noore jaoks esmasemad või ka pöörasemad võimalused kiusamise ohjeldamiseks. Samuti arutleda selle üle, kuidas aidata oma kaaslastel kiusamisest võitu saada.

Töötuba kulmineerub õpetliku ja lõbusa meemide loomise õppusega, millega antakse avapauk Kiusamisvaba Kooli poolt augustikuise suhtluskultuuri kuu tähistamiseks korraldatavale meemikonkursile. Töötoas valminud kiusuennetusliku sõnumiga meemid osalevad automaatselt ka konkursil.

Töötuba veab eest sihtasutuse Kiusamisvaba Kool asutaja Kristiina Treial, teda toetab tegevjuht Triin Toomesaar. Meemidega abistab Telia Eesti sotsiaalmeediatiim.

 

 

Liitu Kiusamisvaba Kooli uudiskirjaga!

,

Kas soovid saada juba varsti värsket infot järjekordse KiVa õpilasküsitluse tulemuste kohta? Kas soovid lugeda, kuidas õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse valdkonnas Eestis edeneb? Kas tahad olla sõpradest kõige paremini kursis sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegemiste ja uudistega?

Kui jah, siis liitu meie uudiskirjaga! Lubame, et saadame neid vähemalt kord kahe kuu jooksul. Kiusuvabalt!

Anna oma liitumissoovist märku siin:http://kiusamisvaba.ee/uudised/#liitu-uudiskirjaga

SA Kiusamisvaba Kool pälvis vägivallaennetuse auhinna

,

16. mail tunnustasid vabariigi president Kersti Kaljulaid ning justiitsminister Urmas Reinsalu taas tublisid inimesi ja asutusi, kes on andnud oma olulise panuse vägivalla ennetusse. Teiste seas pälvis vägivallaennetuse auhinna ka sihtasutus Kiusamisvaba Kool.

Sihtasutust tunnustati töö eest teadus- ja tõenduspõhise KiVa kiusuennetusprogrammi levitamisel Eestis. Koolides, kus KiVa programm moodustab püsiva osa kooli kiusamisvastasest tööst, saab rääkida kiusamiskäitumise vähenemisest. KiVa kaudu luuakse koolikeskkond, kus kiusamisel kohta ei ole ja kiusamisejuhtumid saavad adekvaatse reaktsiooni.

“Tänasele tunnustusele on mõistagi eelnenud palju tööd ja olulisi otsuseid,” sõnas sihtasutuse Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar oma sõnavõtus auhinna kättesaamise järel. “Jagame seda tunnustust meie asutajate ja tegevtiimiga, meie koolitajate, toetajate ja vabatahtlikega, aga kindlasti ka KiVa-koolide direktorite, õpetajate ja tugipersonaliga, kes on otsustanud kiusuennetusele järjepidevalt ja süsteemselt pühenduda!”

President Kersti Kaljulaid rõhutas, et vägivald pole mingi pere siseasi, vaid meie ühiskonna probleem. „Me elame Eestis, kus iga kümnes kuritegu on perevägivallakuritegu – see on ligi 10 protsenti kõikidest kuritegudest ja rohkem kui pooled neist on omakorda teod, mis on seotud praeguse või endise paarisuhtega. Tänane auhind tunnustab neid, kes teevad iga päev tööd selle nimel, et meil oleks vähem möödavaatamist ja rohkem märkamist. Kes soovib, võib probleemile panna ka hinnasildi: tagasihoidliku arvestuse kohaselt maksab perevägivald Eesti riigile igal aastal üle 100 miljoni euro,“ märkis president.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on oluline vägivalda märgata ja astuda aktiivselt samme, et ohver ei jääks üksi. „Eesti ühiskonnas on oluline korduvvägivallatsejate tugevam mõjutamine. Eriti jäigalt tuleb suhtuda kalduvuslikkesse seksuaalkurjategijatesse,“ rõhutas Reinsalu.

Kokku pälvis tänavu vägivallaennetuse auhinna kokku 18 inimest ja algatust ning tunnustuse saamiseks esitati 40 kandidaati. Auhinda annab välja justiitsministeerium koostöös Vabariigi Presidendi Kantseleiga.

Kiusamisvaba Kool kutsub üles tähistama kiusamisvastast päeva

,

4. mail on ÜRO kiusamisvastane päev, mil kiusamisvastase hoiaku väljendamiseks kutsutakse üles riietuma roosasse, sinisesse või lillasse. SA Kiusamisvaba Kool kutsub ka eestimaalasi üles päeva tähistama ning kandma vastavat riietust vm elemente ja/või postitama sotsiaalmeedias oma seinale temaatilisi pilte teemaviitega #koospeatamekiusamise.

Sotsiaalmeediasse pilte postitades jääb igaühe enda otsustada, kuidas oma kiusuvastast sõnumit pildil kujutada: olgu selleks siis sümbolvärvides riietuse kandmise jäädvustamine või kiusuvastase sõnumi edasi andmine mõnel muul moel.

“Oluline on, et see postitus – või mistahes päevakohane hoiakuväljendus – kannaks endas ideed: koos saame kiusamisele vastu astuda,” täiendab SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. “Kuna kiusamine on grupinähtus, siis kiusamise peatamiseks, aga ka ennetamiseks on vajalik meeskonnatöö ning see, et väljendaksime selgelt ja julgelt, millist käitumist me enda ümber ei aktsepteeri.”

Muu hulgas võib kiusuvastase päeva tähistamiseks kinnitada rinda Kiusamisvaba Kooli heategevusliku rinnamärgi, mis väljendab ühiselt kiusamise peatamise sõnumit. 2 eurot maksvaid märke saab soetada nii sihtasutuse veebilehe vahendusel kui ka Uuskasutuskeskuse Liivalaia kauplusest ning nende soetamise kaudu toetatakse KiVa kiusuennetusprogrammi jõudmist veelgi enamate Eesti koolideni.

Kiusamisvastase päeva sünniriik on Kanada, kuid tänaseks tähistatakse seda erinevatel kuupäevadel väga paljudes erinevates riikides. 2012. aastal kuulutas ÜRO ametlikuks kiusuvastaseks päevaks 4. mai, mil seda tähistatakse rahvusvaheliselt väga paljudes riikides, sh Austraalias, Prantsusmaal, UKs ja USAs.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutamisele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

Heategevuskaartide soetamisega saab toetada KiVa programmi jõudmist Eesti koolidesse

,

SA Kiusamisvaba Kool on oma heade partnerite, trükikoja POS Printi ning kunstnik Lumimariga välja andnud heategevuslikud õnnitluskaardid, mille müügituluga saab toetada KiVa kiusuennetusprogrammi rakendamist Eesti koolides.

Kunstnik Eva Pogoretski (Lumimari) illustreeritud kaarti kaunistab hoolivust ja sõbralikkust väljendav armas kassipesakond. Kaart mõõtudega 148 x 210 mm on kokkuvolditav ning mahub kenasti suuruses C5 standardümbrikusse.

Heategevusliku õnnitluskaardi ostuga saab toetada sihtasutuse Kiusamisvaba Kool missiooni muuta Eesti koolid kiusamisvabaks, levitades Eesti koolides Soome teadlaste poolt välja töötatud KiVa kiusamise vähendamise programmi. Kaardi tagumisel küljel on ka heategevusele viitav tekst.

Kaardi hind on 1.80 ning neid saab soetada SA Kiusamisvaba Kooli käest esitades tellimus (miinimumkogus 10 kaarti) aadressile info@kiusamisvaba.ee (tellimuse saab esitada ka läbi veebivormi siin), aga ka Tartu raamatukauplusest Krisostomus, Rahva Raamatu kauplustest üle Eesti, Uuskasutuskeskuse Tallinna Liivalaia ning Tartu kauplustest ning Linea Shopi e-poest aadressil http://lineashop.ee/kategooria/heategevus/.

Eesti sportlased: “Ära lase kiusata!”

,

Homme, 6. aprillil tähistatakse Eesti Olümpiakomitee (EOK) eestvedamisel Eestis rahvusvahelist valge kaardi päeva, mille raames kutsuvad meie tippsportlased üles kiusamisele vastu seisma.

Tänavuse valge kaardi päeva sõnum on “Mina ei lase kiusata. Ära Sina ka lase!“ ning selles löövad kaasa sõudja Allar Raja, kümnevõistleja Janek Õiglane, taekwondolane Olga Borisenko, vehkleja Julia Belajeva ning korvpallur Indrek Kajupank ja AVIS Utilitas Rapla korvpallimeeskond koos fännidega.

Kampaania raames kutsuvad kõik eelnimetatud sportlased videoklippides üles meid näitama koolikiusamisele valget kaarti ning postitama tehtud pildi või video valge kaardi päeval, 6. aprillil  sotsiaalmeediasse teemaviidetega #äralasekiusata, #WhiteCard ja/või #terveeestieest.

Koolikiusamine on Eesti laste ja noorte jaoks suur probleem. Erinevate uuringute andmetel kogeb õppeaasta jooksul kiusamist keskmiselt viiendik Eesti kooliõpilastest, mõnes paigas või vanusegrupis lausa iga neljas. Valge kaardi päeval tahame öelda kõigile neile, kes kiusamist pealt näevad: “Palun sekkuge!” Just pealtnägijate reaktsioonidest sõltub kõige enam, kas kiusamine jätkub, võimendub või lõppeb. Igaüks meist saab kiusamist peatada!

“Mul on hea meel näha, et kiusamist uurinud teadlaste hinnangul oluline tegur – kõrvalseisjate sekkumise vajalikkus – saab aina enam tähelepanu ning sõnum märkamisest ja kiusamise peatamise võimalikkusest levib üha kaugemale,” sõnas sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar tunnustavalt. “Õpetajad ja teised täiskasvanud peavad aga teadvustama, et ka nemad on need potentsiaalsed kõrvalseisjad, kes kiusuennetusega peavad tegelema ka enne ja pärast valge kaardi päeva, nii et loodan, et see üleskutse püsib meil kõigil veel pikka aega meeles.”

Valge kaardi päeva tähistamise algatasid Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja ÜRO nime all International Day of Sport for Development and Peace. See päev räägib sellest, kuidas sport suudab ühiskonda paremaks muuta – spordil on jõud inimesi ühendada, dialoogi arendada ning mõistmist ja hoolivust luua.

Päeva sümboliks on valge kaart – kui punane kaart tuleb spordis välja tõsise rikkumise eest, siis 6. aprillil näitavad spordiinimesed üle maailma valget kaarti, mis sümboliseerib tolerantsust, hoolimist ja positiivsust.

EOK nõuandvaks partneriks valge kaardi päeva kampaanias on SA Kiusamisvaba Kool, mis igapäevaselt kiusamise alase teadlikkuse tõstmisega tegeleb ning levitab Eesti koolide seas Soome teadlaste poolt välja töötatud tõenduspõhist kiusamise vähendamise programmi KiVa.

Heategevusportaal kutsub üles kiusuennetust toetama

,

Alates 16. märtsist 2018 on SA Kiusamisvaba Kool esindatud ka heategevusportaalis help.ee, kus kutsutakse üles toetama sihtasutuse missiooni muuta Eesti koolid kiusamisvabaks, levitades siin Soome teadlaste poolt välja töötatud KiVa kiusuennetusprogrammi.

Ühe lapse kaasamine kiusuennetusprogrammi tähendab umbes 10 eurot esimesel 2 aastal – ettevalmistusaastal ning programmi rakendamise esma-aastal. Sellest sümboolse 2-3 eurot panustab kool, ülejäänu katab sihtasutus. Raha selleks tuleb erinevatest projektivahenditest ning eraisikute ja ettevõtjate annetustest.

Sihtasutuse tegevjuht Triin Toomesaar loodab, et esindatus help.ee portaalis aitab leida Kiusamisvaba Kooli tegevusele uusi poolehoidjaid ja toetajaid, kes peavad kiusamise vähendamist ja ennetamist oluliseks. “Kiusamist saab ennetada – sellele juhivad tähelepanu nii teadlased kui ka seda kinnitavad mitmed rahvusvahelised ning kodumaised mõõtmised. Seda enam tuleb Eesti koolidele – ning Eesti (õpi)lastele – aina paremini kättesaadavaks teha teadus- ja tõenduspõhine lahendus nimega KiVa programm.”

Sihtasutuse toetamiseks on erinevaid võimalusi. Selleks saab:

  • helistada meie annetustelefoninumbrile 9002010 (toetad 10 euroga);
  • teha annetuse meie kodulehel või ülekandena SA Kiusamisvaba Kool arveldusarvele EE312200221056518192 (Swedbank);
  • toetada meie tegevust rahaliselt või preemiapunktidega annetuskeskkonnas “Ma armastan aidata”;
  • annetada Uuskasutuskeskusele oma vanu või soetades sealt endale uusi asju;
  • soetada endale annetuse eest paberkandjal lapsevanemate miniõpiku (http://kiusamisvaba.ee/soeta-miniopik/);
  • korraldada oma ettevõttes või ettevõtte abiga meie tegevuse toetuseks heategevuskampaania.

Help.ee on 2011. aastal loodud portaal, mis koondab erinevaid abiorganisatsioone ja -projekte, aidates viia nende sõnumid kõigi heade inimesteni, kes tahavad õla alla panna.