Heategevuslik discgolfi võistlus kogub toetust KiVa programmi levitamiseks

,

Laupäeval, 1. septembril korraldab discgolfiklubi Dagö DG Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses heategevusliku discgolfi võistluse, mille tulud annetatakse sihtasutusele Kiusamisaba Kool, toetamaks KiVa kiusuennetusprogrammi levitamist Eesti koolides.

Võistlema oodatakse 135 discgolfi sõpra üle Eesti, kellest igaüks panustab Kiusamisvaba Kooli toetuseks osalustasuna vastavalt vanuseklassile kas 5 või 10 eurot. Mõõtu võetakse nii harrastajate kui edasijõudnute arvestuses ning eraldi meeste ja naiste kategoorias ning juuniorite ehk kuni 15-aastaste vanuseklassis.

Üks ürituse korraldajatest, Dago DG  liige ja idee autor Anni Eesmaa põhjendab võistluse korraldamist sooviga ka omalt poolt panustada sellesse, et kiusamine meie ühiskonnast kaoks. “Kiusamine on nõme!” on ta resoluutne. “Mulle teeb tuska, et tihti ei mõisteta, kui tõsised tagajärjed kiusamisel on. Kui kuidagi on võimalik kiusamist ennetada ja tõsta sel teemal inimeste teadlikkust, siis seda tuleks teha! Meil on hea meel, et saame Kiusamsisvabal Koolil aidata seda teha.”

Kiusamisvaba Kooli sihtasutuse tegevjuht Triin Toomesaar on väga tänulik, et kiusamise probleem ja selle ennetamine tõhusa ja tõenduspõhise KiVa programmi kaudu ka kettagolfi harrastajatele nii oluline on. “Dagö DG ettepanek meid oma ürituse kaudu toetada mõjub omamoodi tunnustusena seni tehtud tööle ja annab juurde uut julgust järjepidevalt edasi rühkida. Aitäh, et tulete kaasa missioonile muuta Eesti koolid kiusamisvabaks!”

Võistlusele saab registreeruda veel kuni 27. augustini veebilehel https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=768832 (harrastajad) ja https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=768710 (edasijõudnud). Rohkem infot leiab Facebookist https://www.facebook.com/events/305313730017553.

 

Prisma müüb SA Kiusamisvaba Kooli toetuseks heategevuslikke rinnamärke

,

Täna, 13. augustil sai alguse Prisma Peremarketi ja SA Kiusamisvaba Kooli ühine heategevuskampaania, mille raames müüakse septembri lõpuni kõikides Prisma kauplustes kiusuennetuslikku sõnumit kandvaid heategevuslikke rinnamärke.

Märk kannab mh teaduspõhise taustaga sõnumit „Koos peatame kiusamise“ ning selle hind on 2 eurot. Kogu märkidest saadud tulu läheb sihtasutusele Kiusamisvaba Kool, toetamaks nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis oma mõju korduvalt tõendanud kiusamisennetusprogrammi KiVa jõudmist veelgi rohkematesse Eesti koolidesse.

Märgil on kujutatud koos täiskasvanu ja lapse kätt, väljendamaks ühist tegutsemist ning samal ajal ka stopp-märki üleskutseks kiusamine peatada. Märgi kujundas ja tootis Kiusamisvaba Kooli sihtasutusele heategevusliku panusena rinnamärkide ja korporatiivehete valmistaja Roman Tavast.

“Kui KiVa programmi kasutavates koolides püüavad täiskasvanud mh korrapidamisvestide kaudu õpilasi julgustada, et nende poole võib abi saamiseks kindlasti pöörduda, siis selle rinnamärgiga on võimalik igaühel saata kõrvalseisjale signaal, et soovib samuti Eesti koolides, aga ka ühiskonnas tervikuna kiusamist vähendada,” selgitab märgi loomise ideed sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. “Kutsume kõiki üles: kandkem kiusuvaba rinnamärki ja näidakem seda kandes kõigile välja, et teistega arvestav ja kiusuvaba suhtlemine on meie jaoks oluline!”

Märke saab osta kõikide Prismade infoletist ja kassadest. Eestis on kokku 8 Prisma kauplust, nendest 5 Tallinnas, 2 Tartus ja 1 Narvas.

„Uuringud näitavad, et iga viies Eesti koolilaps on kiusamise ohver ning kui saame omalt poolt anda panuse, et koolikeskkond oleks turvalisem ja iga laps saaks hea tujuga kooli minna, siis muidugi teeme seda,“ sõnas Prisma turundusjuht Liina Pärlin.

Peale rinnamärgikampaania saab Prismast osta Vallila EV100 erikollektsiooni tooteid, mille müügitulust 5% annetatakse samuti Kiusamisvaba Kooli sihtasutusele.

KiVa on Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud ja SA Kiusamisvaba Kooli poolt eestindatud kiusamise vähendamise programm, mis sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui kiusamisjuhtumite lahendamiseks. Programmi abiga õpivad lapsed, aga ka täiskasvanud kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele koheselt reageerima, kusjuures suur rõhk on pealtvaatajate rolli teadvustamisel. Programm on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet. KiVa haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad.

SA Kiusamisvaba Kool õpetab töötubades kiusamisvastaseid oskusi

,

Augustis korraldab SA Kiusamivaba Kool suhtluskultuurikuu raames neli lapsevanematele suunatud töötuba – Eesti erinevates linnades toimuvad tasuta töötoad keskenduvad sellele, kuidas vestelda lapsega, kes puutub kokku kiusamisega.

Kiusamisvaba Kooli sihtasutuse koolitajate eest veetavad töötoad leiavad aset 6. augustil kell 17 Narvas, 8. augustil kell 17 Võrus, 10. augustil kell 16 Paides ning 17. augustil kell 17 Pärnus. Kõik töötoad toimuvad sihtasutuse partneri ja toetaja Uuskasutuskeskuse kauplustes ning võtavad vaatluse alla, mis on kiusamine, miks seda esineb ning kuidas toetada last, kes on sattunud kiusamisolukorda kas ohvri, kiusaja või kõrvalseisjana.

Üritused on kõikidele osalejatele tasuta, kuid soovi korral on võimalik kohapeal toetada SA Kiusamisvaba Kooli tegevust, tehes jõukohase annetuse või soetades sihtasutuse heategevuslikke tooteid, näiteks kiusamisteemalise miniõpiku, mis mõeldud just lapsevanematele.

“Kuna saame tihti kõnesid ja kirju lapsevanematelt või ka õdedelt-vendadelt, kellel on mure, et pereliige kogeb kiusamist või puutub kiusamisega muul moel kokku, näeme aina suuremat vajadust pakkuda lähedastele tuge ja täiendavaid oskusi, kuidas suhelda lapsega, kes kiusamisolukorras osalenud on,” kommenteeris sihtasutuse Kiusamisvaba Kool koolitusjuht ja juhatuse liige Kristiina Treial. “Ja kui KiVa-koolide lapsed õpivad seda, et kiusamist nähes tuleks ka ise sekkuda, siis täiskasvanudki vajavad julgustamist, kuidas ja miks sekkuda neisse situatsioonidesse, mida ise märkame ehk bussipeatustes, tänaval või huviringis.

Tänavuse Euroopa kultuuripärandi aasta raames ning just augustis ärgitab SA Kiusamisvaba Kool tähistama suhtluskultuurikuud. Sel puhul pöörab sihtasutus erinevate ettevõtmiste kaudu tähelepanu meid ümbritsevale suhtluskultuurile, sealhulgas kiusuvabale suhtlemisele.

Teemakuu tähistamine lähtub ideest, et kultuuri osa ja pärand on ka kõiki ümbritsev suhtluskultuur – ühiskonnale iseloomulik suhtlemise viis – ning selle arendamisele suunatud tegevused, sealhulgas ka väärtuskasvatus ja kiusamisvastaste hoiakute kujundamine ehk kiusamisvaba suhtluskultuur.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutamisele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

Genka ja Mesikäpp koguvad raha koolikiusu väljajuurimiseks

,

Genka ja Mesikäpp koguvad raha koolikiusu väljajuurimiseks Räppar Genka ja Mesikäpp alustavad tänasest heategevuskampaaniat, mille eesmärk on koguda koolikiusu ennetamiseks ja väljajuurimiseks vähemalt 20 000 eurot.

Heategevuskampaania „Ole kah käpp!” raames annetab Kalevi kommivabrik augusti- ja septembrikuu jooksul kõigilt ostetud Mesikäpa toodetelt 2 senti sihtasutusele Kiusamisvaba Kool, et toetada Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud ja oma tõhusust tõestanud kiusuennetusprogrammi KiVa pakkumist Eesti koolidele.

Tänavuse Mesikäpa kampaania patroon räppar Henry Kõrvits aka Genka haaras eestvedamise mõttest koheselt kinni. „Koolikius on üks kole asi, millest ei julgeta sageli isegi oma vanematega rääkida,” selgitas Kõrvits. „Alles aastaid hiljem tuleb välja, et mõni unistus jäigi realiseerimata, sest kogu aur läks valust ülesaamisele ja enesekindluse taastamisele. Meie lastes ja noortes on tohutu potentsiaal ja on täielik rumalus seda raisata nii mõttetult hävitavale asjale nagu kiusamine. Selle asemel võiks nii kiusajad, kiusatavad kui ka kiusu pealtnägijad tegeleda oma tegeliku potentsiaali ja unistuste elluviimisega.”

„Oleme Genkale ja Kalevile tänulikud, et nad selle kampaania kaudu panevad õla alla missioonile, mis meie kõigi jaoks peaks oluline olema – vähendamaks kiusamist Eesti koolides,“ ütles sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. „Kiusamist kogenud laste osakaal KiVa programmi kõige kauem kasutanud Eesti koolides on 5 aasta jooksul langenud kolmandiku võrra ja juba esimese KiVa-aasta järel on ohvrite osakaal Eesti keskmisest madalam. Soovime ka algaval õppeaastal KiVa-perekonda uusi koole juurde värvata ning Mesikäpa kampaania käigus kogutav raha annab meile selle võimaluse.“

Kalevi tehast omava Orkla Eesti juhi Kaido Kaare sõnul otsustati seekord toetus suunata koolikiusamise ennetusse seetõttu, et kuigi teema on paljuräägitud, on see Eesti koolides jätkuvalt väga levinud probleem. “Iga neljas-viies kooliõpilane on kogenud koolis kiusamist ja selle tagajärjed ulatuvad kaugele – hinded lähevad halvemaks, osad lapsed langevad koolist välja, paljudel noortel on madal enesehinnang,“ selgitas Kaido Kaare ja lisas, et kiusamise tõttu tekkinud probleemide nimekiri on tegelikult veel palju pikem.

Kiusuennetusprogramm KiVa sisaldab mitmeid tegevusi ja juhendeid koolidele nii kiusamise ennetamiseks kui kiusujuhtumite lahendamiseks. KiVa programmi abiga õpivad lapsed kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele sobival moel reageerima. Programmi on kaasatud nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad. Alates 2018. aasta septembrist rakendab KiVa programmi Eestis 70 kooli, Mesikäpa kampaaniaga kogutava raha toel saab programmist osa veel 10 uut kooli ehk ligi 2000 õpilast. Kiusu väljajuurimisest võtavad osa kõik Mesikäpa kaubamärgi all müüdavad tooted, Kalevi maiustuste kõrval ka Premia jäätiseid ja Selveri Köögi kooki.

 

August on suhtluskultuurikuu

,

Tänavuse Euroopa kultuuripärandi aasta raames kutsub SA Kiusamisvaba Kool inimesi üles tähistama suhtluskultuurikuud ning seeläbi pöörama tähelepanu kultuuripärandile, mis meid argiselt ja igapäevaselt ümbritseb ja kujundab.

Teemakuu lähtub mõistmisest, et kultuuripärand on ka meid ümbritsev suhtluskultuur – meie ühiskonnale iseloomulik, vanematelt lastele, õpetajatelt õpilastele, eeskujudelt järgijatele edasi antav suhtlemise viis ja oskused. Ka seda kultuuripärandit on võimalik arendada, kujundada, sellega mängida, seda jäädvustada ja edendada, mh läbi teadliku väärtuskasvatuse või kiusuvastaste hoiakute kujundamise.

“Kui meie soov ühiskonnana, sh kooliperedena on, et kiusamist, sallimatust, halvustamist oleks vähem, et selle tõttu kannatataks vähem, siis millist uut suhtluskultuuripärandit me peame tulevastes täiskasvanutes arendama, milliseid oskuseid õpetama, et selle tulemuseks oleks kiusamisvaba suhtluskultuur?” küsib sihtasutuse Kiusamisvaba Kool koolitusjuht ja juhatuse liige Kristiina Treial. “Kõigi suhtluskultuurikuu tegevuste ja üleskutsetega sellele küsimusele vastuseid ja lahendusi püüamegi ühiselt otsida.”

“Väärtused ja suhtlus endast järgnevate ja eelnevate põlvkondadega ning kogukondades omavahel, on oluline osa kultuuripärandist, mis väärib hoidmist, uurimist, mõtestamist. Sestap on meil väga hea meel, et augustikuu on rohkete sündmustega suhtluskultuurikuu, kus sellele kultuuripärandi aspektile erilist tähelepanu pöörame, “ ütles Euroopa kultuuripärandiaasta Eesti projektijuht Annela Laaneots. “Kutsume Euroopa kultuuuripärandiaasta suhtluskultuurikuu sündmustel ja ettevõtmistes osalema.”

Suhtluskultuuri kuu tähistamiseks on SA Kiusamisvaba Kool oma veebilehel www.kiusamisvaba.ee/suhtluskultuurikuu avaldanud juhised paremaks ja kiusuvabamaks suhtluskultuuriks: et igaüks meist oskaks aidata kaasa sellele, et kogeksime ühiskonnas hoolivamat suhtluskultuuri.

Ka korraldab sihtasutus kiusuvabale suhtluskultuurile tähelepanu tõmbamiseks nii noortele suunatud meemikonkursi kui ka lapsevanematele jt täiskasvanutele suunatud õpitubade sarja. Peale selle on meid ümbritsev suhtluskultuur arutluse all 10.-11. augustil Paides toimuval Arvamusfestivalil, kus koos mitmete teiste Eesti organisatsioonide ja algatustega pannakse püsti terve suhtluskultuuri ala.

Meemikonkurss pealkirjaga “Suhtle vabalt – kiusuvabalt!” on suunatud 13-18-aastastele noortele. 8. augustini kestvale konkursile on oodatud kiusamist, eeskätt aga kiusamisvastast sõnumit kajastavad internetimeemid. Rohkem infot konkursi kohta leiab veebilehelt www.kiusamisvaba.ee/meemikonkurss.

Augustikuu jooksul viib SA Kiusamisvaba Kool neljas Eesti linnas läbi õpitoad, kus kõikidel huvilistel, eeskätt aga lapsevanematel ja teistel pereliikmetel ja täiskasvanutel on võimalus saada uusi teadmisi ja oskuseid, et toetada last, kes puutub kokku kiusamisega. Õpitoad leiavad aset ajavahemikul 6.-17. augustini Paide, Narva, Võru ja Pärnu Uuskasutuskeskustes. Täpsem info aadressil www.kiusamisvaba.ee/opitoad.

Arvamusfestivali suhtluskultuuri alal aga püüame ühiselt otsida vastuseid järgmistele küsimustele. Kas me üldse oskame (hästi) suhelda? Mida see üldse tähendab ja kuidas seda teha? Kuidas jõuda teineteiseni? Millised väärtused meid mõjutavad? Kas tulebki leppida, et kus on suhteid, seal on kiusamist? Kas meil on ümberringi vaid lumehelbekesed ja solvumiskultuur või peame iseenesest mõistetavaks hoopis oma õigust solvata ja teiste kohustust need solvangud alla neelata? Ning kas eestlased ja soomlased on tõesti nagu kaks tilka vett, et saavad teineteisest sõnadetagi aru? Festivali ja suhtluskultuuri ala täpsema kavaga saab tutvuda Arvamusfestivali kodulehel https://www.arvamusfestival.ee/kava/.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutamisele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.