KiVa kiusuennetusprogrammi soovib kasutama hakata rekordarv koole

,

28 kooli üle Eesti, nende seas ka 3 keelekümbluskooli, avaldas sel õppeaastal huvi, et hakata kiusamist ennetama ja vähendama teadus- ja tõenduspõhise KiVa programmiga. 2018. aasta sügisel peaks seega KiVa programmi rakendama juba umbes 75 kooli ja õppekohta.

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellimusel Soome teadlaste poolt välja töötatud kiusuennetusprogramm, mida Eestis levitab SA Kiusamisvaba Kool. KiVa hõlmab hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet eesmärgiga kujundada kogu kooliperes kiusamisvastaseid hoiakuid.

Seni rakendab programmi Eestis ligi 50 kooli ja õppekohta. Möödunud sügisel ja tänavu aasta alguses korraldatud värbamiskampaania tulemusena on sellesse perekonda astumiseks soovi avaldanud veel ligi 30 kooli, kelle seas on koole nii Põlvamaalt, Lääne-Virumaalt, Harjumaalt, Tallinnast, Võrumaalt, Tartu linnast, Läänemaalt, Jõgevamaalt, Viljandimaalt kui ka Raplamaalt. Kõige enam uusi koole on sel korral liitumas Tallinnast, kus KiVa koole seni üpris vähe olnud.

“Väga erinevad uuringud viitavad, et keskmiselt iga viies Eesti koolilaps on kiusamise ohver, ning seda tõsist olukorda arvesse võttes on meil väga hea meel, et aina rohkemad koolipered mõistavad, et kiusamise ennetamise ja vähendamisega saab ja tuleb koolides süsteemselt ja järjepidevalt tegeleda,” tõdeb SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar. “Et selleks vajalikud tööriistad KiVa programmi näol oleksid kättesaadavad võimalikult suurele hulgale Eesti koolidele, astume sihtasutusena juba ka oma esimesi samme venekeelsete koolide suunas: kuigi suurt osa materjale me alles tõlgime vene keelde, saavad keelekümbluskoolid KiVa rakendamisega juba 2018. aasta sügisest alustada.”

Uuest õppeaastast KiVa rakendamiseks soovi avaldanud Antsla Gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeld ei eita, et nendegi koolis esineb kiusamist ning seda kõikides kooliastmetes. Just viimane suunas kooli lahenduse leidmiseks abi otsima KiVa programmist. “Vajame süsteemset ja kõiki kooliastmeid hõlmavat lähenemist, et leida head lahendused ennetamaks kõikvõimalikke probleeme. Usume, et KiVa metoodika rakendamisel tekib õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate suurem rahulolu koolikeskkonnaga,” tõdeb Martinfeld.

Ka teise uue liituja, Taebla Kooli juht Jaanus Mägi peab KiVa programmi eeliseks süsteemsust. “Kiusamist tuleb koolis ikka ette ning oleme sellega ka tegelenud. Nüüd aga otsustasime liituda KiVa programmiga eelkõige lootuses, et õpilastega kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks tehtav töö muutub selle tulemusena süsteemsemaks ja tõhusamaks.”

2018. aasta sügisest peaks KiVa programmi Eestis rakendama seega juba ligi 75 kooli ja õppekohta, kusjuures KiVa programm ei ole jõudnud veel vaid Hiiumaale. Järgmine aktiivne värbamisperiood KiVa laienemiseks uutesse koolidesse on plaanis välja kuulutada septembris – siis liitumissoovi avaldavad koolid saavad programmi rakendamist alustada 2019. aasta sügisel. Oma huvist võib aga aastaringselt märku anda ning lisainfot programmi kohta leiab SA Kiusamisvaba Kool veebilehelt www.kiusamisvaba.ee.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutamisele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

Kiusamisvaba Kooli uueks nõukogu liikmeks sai Triin Noorkõiv

,

SA Kiusamisvaba Kooli asutajad kutsusid sihtasutuse uueks nõukogu liikmeks algatuse “Alustavat õpetajat toetava kool” eestvedaja Triin Noorkõivu. Triin on nõukogus ka ühe sihtasutuse asutajaliikme, s.o Omanäolise Kooli Arendamiskeskuse esindaja, täites sel moel eelmisesse nõukogu koosseisu kuulunud Koidu Tani-Jürisoo kingi.

Triinul on bakalaureusekraad Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast. Pärast ülikooli lõpetamist elas ta kaks aastat Aasias, töötades nii üliõpilasorganisatsioonis AIESEC kui rahvusvahelises logistikaettevõttes DHL. Eestisse naasnuna asus ta tegutsema sihtasutuses Noored Kooli, kus oli aastate jooksul ametis nii kommunikatsiooni- ja turundus- kui osalejate valikuprotsessi juhina. 2010-12. aastal oli Triin Tallinna ühisgümnaasiumi inglise keele õpetaja, pärast mida asus ta tööle Haridus- ja Teadusministeeriumisse, kus töötas esmalt nõunikuna analüüsiosakonnas ja seejärel õpetajaosakonnas peaeksperdina kuni 2016. aastani.

Kümne aasta jooksul on Triin olnud  “Tagasi Kooli” üks arendajatest, aidates kasvatada ühiskonna ja kooli koostööd. Hetkel on ta aktiivselt tegev „Alustavat õpetajat toetava kooli“ algatuse arendamise juures, töötab sihtasutuses Omanäolise Kooli Arenduskeskus haridusalgatuste arendusjuhina ning toimetab veel mitmegi muu haridusprojekti kallal.

Tänavu omistati Triinule Vabariigi Presidendi Valgetähe V klassi teenetemärk tema tegevuse eest hariduselu edendajana.

Triin leiab, et igal lapsel on õigus inspireerivale õpikeskkonnale ja rikastavale õppimisele, mille juures kiusamisel kohta ei ole.“Kiusamine ei toeta mitte kuidagi laste arengut ja mõjutab negatiivselt kõiki asjaosalisi. Sealjuures on oluline, et kiusamine on peatatav ja ennetatav,” lisab ta. “KiVa nõukogu liikmena soovin kaasa aidata sellele, et info ja strateegiad baasilise turvalise kasvukeskkonna tagamiseks oleksid olemas kõigil täiskasvanutel, kes Eestis laste arengut toetavad, olgu koolis, kodus või mujal.”

Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar aga rõõmustab: “Peale selle, et Triin Noorkõivul on märkimisväärne võrgustik ja kogemus õpetajatega ja õpetajana töötamisel, on tal ka oluline kogemus erinevate haridusalgatuste käivitamisel ja arendamisel. Mul on väga hea meel, et nõukogu on meie sihtasutusel jätkuvalt inspireeriv, innustunud ja mitmekülgne, kusjuures ka nõukogu liikmete hariduskogemus on väga inspireeriv, innustunud ja mitmekülgne. Nii me parandamegi Eesti haridusmaailma!”

KiVa-koolide plakatikonkursi panid kinni Suure-Jaani ja Haabneeme kooli õpilased

,

Kuni 20. detsembrini väldanud KiVa-koolide plakatikonkursile laekus kokku 253 tööd üle Eesti ning nende seast osutusid žürii lemmikuteks I kooliastmes Suure-Jaani Kooli 2. b õpilaste Markus Areni, Oliver Orgi ja Jaagup Ostra ühistöö ning II kooliastmes Haabneeme Kooli neljandate klasside poiste töö. 

Teise koha vääriliseks tunnistati I kooliastmes Rocca al Mare Kooli 1. a klass ning II kooliastmes Rocca al Mare Kooli 5. a klass. Kolmandat-neljandat kohta jäid jagama I kooliastmes  Paide Gümnaasiumi 2. b ja 1. b ning II kooliastmes  Haabneeme Kooli neljandate klasside poisid ning Kristofer Joosep Kikas ja Oskar Märtin Jüri Gümnaasiumi 6. c klassist.

Paremiku aitas välja selgitada auväärne ja mitmekülgne žürii koosseisus Elo Võrk Telia Eestist, Piia Tammelo graafilise disaini agentuurist Loo Loo, Karmen Maikalu Eesti Koolipsühholoogide Ühingust, jaanuari alguses KiVa talvekoolis osalenud KiVa-rakendajad-õpetajad ning sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevtiim.

Žürii lemmiktööde autoreid ja nende juhendajaid aitasid premeerida Telia Eesti, Viimsi Kino, “Padjaklubi” osatäitjad, Marmiton AS ja Marjarullid.

Kõikide konkursile esitatud töödega saab tutvuda SA Kiusamisvaba Kooli FB lehel.

Palju õnne võitjatele ning suur tänu kõikidele osalejatele!

Kiusamisvaba Kool kutsub teabepäevadele

,

SA Kiusamisvaba Kool korraldab reedel, 2. veebruaril Pärnus ja esmaspäeval, 5. veebruaril Tallinnas teabepäeva, mille jooksul saab ülevaate, mis on kiusamine, mida tähendab kiusuennetus ning kuidas ja miks toimib kiusamise vähendajana KiVa programm.

Read more

Tasku keskus panustab sel õppeaastal kiusuennetusse Tartu koolides rohkem kui 2000 eurot

,

Tasku keskus on alates 2014. aastast toetanud kiusuennetust Tartu koolides ja käesoleval õppeaastal toetatakse viit Tartu KiVa kooli kokku 2158 euroga.

Read more

Koolidel on taas võimalus liituda kiusamise vähendamise programmiga KiVa

,

SA Kiusamisvaba Kool kutsub kõiki Eesti koole üles liituma teadus- ja tõenduspõhise kiusamise ennetamise ja vähendamise programmiga KiVa. Huvitatud koolide sooviavaldusi oodatakse kuni 16. veebruarini.

Read more