Et laps suhtleks vabalt – kiusuvabalt! ehk Kiusamisvaba Kooli augustikuistest töötubadest

,

Augustis – suhtluskultuurikuu jooksul – käis sihtasutuse Kiusamisvaba Kool võrgustik kokku 4 Eesti linnas, et harjutada üheskoos vanematega, kuidas suhelda lapsega nii, et ta julgeks kiusamismurest ka edaspidi rääkida ning et oleks võimalik liikuda lahendustele lähemale turvaliselt ja kiusuvabalt. Et tulevastele täiskasvanutele edasi antav suhtluskultuuripärand võiks tähendada ka turvalisemat ja kiusuvabamat ühiskonda.

Koolitajad olid valmis vastama küsimustele, kuidas kiusamine erineb tavapärasest konfliktist või kaklusest, millised on kiusamise tagajärjed erinevatele osapooltele, kui suur see probleem Eesti koolides siis on ja kuidas täiskasvanuna lapsi kiusamisvabama kooli- ja suhtluskultuurini aidata.

On laps selles mures kiusamise ohver, ise kedagi kiusanud või hoopis kiusamist pealt näinud, oluline on jääda rahulikuks ja kuulata hoolega, mis juhtus, kellega juhtus ning mis tundeid see rääkijas tekitab. Tuleb ka selgitada, et olukord on tõsine ja kiusamine igal juhul lubamatu. Samal ajal on oluline vältida hinnangute andmist konkreetsetele lastele – et ohver ise on möku või kiusaja hoopis pätt ja kaabakas. Kiusuvaba suhtluskultuuri eviv täiskasvanu peab lapsele kinnitama, et soovib aidata olukorda lõpetada, ning küsima seejärel lapse mõtteid, milliseid lahendusi pakub välja tema. Lapse või noorega tuleb kiusumurest vestelda ka järgmistel päevadel, et jälgida, kas lahendused on käiku läinud ja kas olukord on hakanud leevenema.

Narvas, Võrus, Paides ja Pärnus said lapsevanemad võimaluse kõike seda õppida ja harjutada. Ent huvilisi oleks võinud olla palju rohkem! Ruumi Uuskasutuskeskustes, kus õpitubasid nende lahkel loal läbi viisime, oli igatahes küll ja veel. Kui aga kooliaasta alguses tahaks siiski kasvõi iseseisvalt vajalikud nipid meelde tuletada, piilu meie kodulehele ja leia sealt just lapsevanematele suunatud miniõpik selle kõige toetamiseks! Ka pani sihtasutus just suhtluskultuurikuuks kirja mitmeid soovitusi selleks, kuidas oma lapsega või kasvõi kolleegiga kiusuvabamalt ja rõõmsamalt suhelda. Ära koba pimeduses! Lase ekspertidel end suunata!

Loe lisa:

http://kiusamisvaba.ee/kiusamisest/lapsevanemale/

http://kiusamisvaba.ee/organisatsioonist/soovitused-kiusuvabamaks-suhtluseks/

Soovita meile kiusamist käsitlevaid teoseid!

,

Oled kirjandus-, muusika-, teatri- ja/või filmihuviline? Kutsume Sind endale appi, et luua andmebaas erinevatest kultuuriteostest, mis ühel või teisel moel kiusamist käsitlevad või milles on näiteid kiusamisest kas koolis, kodus, tööl, ühiskonnas.

Selleks ootame Sinult süvenemist erinevatesse Sinu enda poolt valitud teosesse (raamatu(te) lugemist, filmi(de) vaatamist, teatri külastamist, muusika kuulamist) ning kohates seal kiusamist kirjeldavat olukorda või muud sorti viidet kiusamisele, siis meile sellest märku andma. Soovime teose pealkirja ja autorit, põgusat kokkuvõtet kogu teosest, kiusamist puudutava osa kirjeldust ning abistavaid viiteid, kuidas selle ise teosest üles leiame (nt leheküljenumbrid, minutid filmis jne).

Selle kõige toel saame ja soovime edaspidi teadlikumalt teoseid soovitada ja käsitlemiseks juhiseid anda nii õpetajatele, lapsevanematele kui ka õpilastele.

Sellesse üleskutsesse panustamine ei ole piiratud ühegi asukohaga ega vanusega. Oleme tänulikud igasuguse abi eest, sh nii 1-2 teose läbimise kui ka suurema hulga kokkuvõtete eest – Saaremaast Setomaani ja Ida-Virumaalt Hiiumaani välja! Ja käsitlema olete oodatud nii eesti-, inglise- kui venekeelset kultuuri.

Loe meie missioonist muuta Eesti koolid kiusamisvabaks siit ja KiVa programmist siit.

Loetud-nähtud-kuulatud-kombatud teoste viited ja kokkuvõtted palume lisada siia.

Nordica pardal saab toetada kiusuennetust Eesti koolides

,

Alates juunikuust on kõikidel soovijatel võimalik anda oma panus Eesti koolide kiusamisvabamaks muutmisse, soetades Nordica lennukite pardalt sihtasutuse Kiusamisvaba Kool heategevuslik rinnamärk.

Kaunil ja ka soliidse riietusega sobival heategevuslikul rinnamärgil on kujutatud kahte käekujutist, mis väljendavad ühelt poolt ühiselt tegutsemist ning teisalt stopp-märki kisamise peatamise sümbolina. Märgi hinnaks on 2 eurot ning kogu märkide müügitulu läheb SA-le Kiusamisvaba Kool KiVa kiusuennetusprogrammi levitamiseks Eesti koolides.

 

 

 

Heateo Mõjufond toetab kiusamisvastast võitlust koolides 40 000 euroga

,

Heateo Sihtasutuse loodud Eesti esimene mõjufond toetab alates sügisest Kiusamisvaba Kooli arengut panustades algaval õppeaastal Kiusamisvaba Kooli tegevusse 40 000 eurot.

SA Kiusamisvaba Kool on tegutsenud 2012. aasta detsembrist ning oma tegevusega tõestanud, et KiVa programm on tõhus nii kiusamise ennetamisel kui ka tekkinud juhtumite lahendamisel. Sel kevadel ilmunud õpilasküsitluse andmeil on programmi pikaajaliselt rakendanud koolides ohvrite osakaal vähenenud kolmandiku võrra. Heateo Mõjufondi toega loodetakse jätkuvalt tõsta programmi kasutavate koolide arvu ning soovitakse senisest veelgi enam panustada juba aktiivse kiusuennetusega tegelevate koolide ja õpetajate toetamisse.

Heateo Sihtasutuse tegevjuhi Pirkko Valge sõnul on Kiusamisvaba Kooli algatus parim näide mõjusast lahendusest, millele mõeldes mõjufond loodi. „KiVa programm on kõige paremini tõestatud mõjuga kiusuennetusprogramm Eestis ja üks vähestest siinsetest programmidest, mille mõju on teaduslikult uuritud. Programmi rakendavate koolide iga-aastased uuringud näitavad ka Eestis kiusamise pidevat langust. Senised tulemused ja Kiusamisvaba Kooli tiimi soov kasvada on see, mis inspireeris Mõjufondi oma panust andma,“ lisas Valge.

„Oleme viie selja taha jäänud õppeaasta jooksul tõestanud, et pakutav KiVa programm päriselt toimib ning nii ohvrite kui ka kiusajate osakaalu on võimalik vähendada,“ sõnas sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. „Soovime nüüd koos mõjufondiga jõulisemalt laiendada programmi kasutavate koolide arvu ning samal ajal pakkuda juba kiusuennetusele pühendunud koolidele senisest veelgi suuremat tuge: et koolipered oskaksid hakkama saada keerulisemate juhtumitega ning hoida oma rakendamismotivatsiooni ka siis, kui kiusuennetusega paratamatult kaasnevad väsimuslained üle pea kokku kipuvad lööma.“

Heateo Mõjufondi on panustanud mitmed Eesti eraisikud ja ettevõtjad. Fondi mahuks on 500 000 eurot. Mõjufond toetab ideid, millel on üle-eestiline potentsiaal. Algatuste juures hinnatakse põhjalikult nii lahendust, mõju hindamise mudelit kui ka organisatsiooni võimekust. Esmase huvi üles näitamiseks tuleb täita lühike ankeet Heateo kodulehel www.heategu.ee/mõjufond.

Kui Sinagi sooviksid anda oma panuse kiusamise vähendamisse Eesti koolides, siis sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevust on võimalik toetada siin.

Heateo Sihtasutus on ainus strateegilise filantroopiaga tegelev organisatsioon Baltikumis, käivitades ja kasvatades algatusi, mis lahendavad Eestis teravaid ühiskondlikke probleeme. Heategu on käivitanud koos Eestist hoolivate eraisikute ja ettevõtetega oma 15 tegevusaasta jooksul mitmeid üle-eestilisi algatusi nagu Uuskasutuskeskus, Noored Kooli, Kiusamisvaba Kool ja SPIN programm. Koos Swedbankiga käivitasime 10 aastat tagasi annetuskeskkonna „Ma armastan aidata“.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutamisele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

Aasta kiusuennetaja kool 2018 on Kuusalu Keskkool

,

SA Kiusamisvaba Kool andis eile, 24. augustil KiVa-koolide suvekoolis esmakordselt välja aasta kiusuennetaja kooli tiitli. Ajaloolise esimese tunnustuse pälvis Kuusalu Keskkool, kes on KiVa programmi rakendanud 2 aastat, sammudes värskelt vastu oma kolmandale süsteemsele kiusuennetusaastale.

Tiitli väljaandmise eesmärk on väärtustada kooliperede pühendumist ennetamis- ja sekkumistegevustele ehk teisisõnu soovib sihtasutus täiendavalt tunnustada neid koole, kes kasutavad maksimaalselt ära uuringutega kontrollitud programmi ja süsteemi, pingutades selle nimel, et kiusamist jääks aina vähemaks.

“Kuusalu Keskkool on olnud juba rakendamise algusest saati eeskujulik ja innukas KiVa programmi rakendaja,” tunnustab kooli tööd SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar. “Kuusalu kooli KiVa-tiim ehk juhtumite lahendamise ja KiVa-koordineerimise meeskond on nähtavalt ühtehoidev ja järjepidev KiVa-põhimõtete rakendaja. Ka on kuusalukad julgelt arenevad. Näiteks tehakse koolis kiusuvastase sõnumi levitamisel täiendavat tööd ülekooliliste ürituste korraldamisel, osaletakse tiimina erinevatel KiVa-täiendkoolitustel ning kõiksugustele väljakutsetele lähenetakse positiivselt ja lahendustele orienteeritult.”

Kuusalu Keskkooli tugikeskuse juhataja ja KiVa-tiimi juhi Piret Kamberi sõnul tuli tunnustus kooli jaoks väga ootamatult: “Teeme ju kõike seda, mida KiVa programm kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks ette näeb ning püüame seda koolielus maksimaalselt erineval moel rakendada.” Ta lisas, et tiitel teeb loomulikult rõõmu ja annab indu juurde. “Kuid kõige suurem tunnustus tehtud tööle on muutus, mida tajume igapäevases koolielus – üksteise ja iseenda aina teadlikum märkamine!”

Aasta kiusuennetaja kooliks sai kandideerida iga vähemalt 2 aastat KiVa programmi kasutanud kool, kes selleks ise soovi avaldas. Tiitlisaaja välja selgitamiseks võeti arvesse nii kooli õpilasküsitluse tulemusi, KiVa rakendamise näitajaid personali tagasiside põhjal kui ka osalemisaktiivsust Kiusamisvaba Kooli poolt pakutavatel täienduskoolitustel. Boonuspunkte andsid ka kõik koolipoolsed lisategevused KiVa teadmiste ja oskuste laiemaks levitamiseks.

Kuusalu Keskkooli tugevateks konkurentideks tiitlile kandideerimisel osutusid Rocca al Mare Kool, Suure-Jaani Kool ja Jüri Gümnaasium, kes paistavad samuti silma kiusuennetusele ja KiVa programmi rakendamisele pühendumisega.

Aasta kiusuennetaja kooli tiitliga pärjatud Kuusalu Keskkooli KiVa-meeskonnale pani SA Kiusamisvaba Kooli hea koostööpartner, Eesti rahvuslik lennufirma Nordica välja auhinnareisi Amsterdami, teiste äramärgitud koolide KiVa-tiime premeeriti pehmete kingitustega AS-ilt Wendre.

Aasta kiusuennetaja kooli tiitlit plaanib SA Kiusamisvaba Kool hakata välja andma iga-aastaselt.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutamisele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

Kiusamisvaba Kooli meemikonkursi parimaks osutus Hanna Kass

,

Suvekuudel kutsus SA Kiusamisvaba Kool noori osalema meemikonkursil “Suhtle vabalt, kiusuvabalt!”. Euroopa kultuuripärandiaasta ja suhtluskultuurikuu raames korraldatud ning augusti alguses kulmineerunud konkursi võitjaks osutus Lagedi neiu Hanna Kass.

Kokku osales 13-18-aastastele õpilastele suunatud konkursil 33 noort, kes saatsid võistlustulle kokku 89 meemi. Kuigi äramärkimist leidsid neist suisa 23, pidas Kiusamisvaba Kooli sihtasutuse meeskond esitatud töödest kõige tabavamaks 16-aastase Jakob Westholmi Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Hanna Kassi tööd (vt fotot).

“Püüdes naljatada võidutöö stiilis – polegi nii lihtne head kiusuvaba meemi luua!” sõnas sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. “Huvitav oli suve jooksul jälgida, kuidas meile saabus palju töid poistelt, ent konkursi eesmärgile ja sõnumiseadmisele said paremini pihta hoopis need vähesed tüdrukud, kes ka osaleda võtsid. Ka võis näha, et hetke kuumim meem on kahtlemata Kanada räppar Drake’i kahele pildile toetuv vastandamine. Postkasti saabus ka erinevaid versioone ajude ja kirstude võrdlemisest. Võidumeem tugines “vanale heale klassikale”, ent oli koos kasutatud mõttega sel konkursil unikaalne ja lahendustele orienteeritud.”

Konkursi võitja Hanna Kass tunnistab, et tema isiklikult pole õnneks kordagi otseselt koolikiusamisega kokku puutunud, kuid on probleemist teadlik. “Mõningates teistes koolides on see väga aktuaalne teema, mistõttu tekkiski mul mõte antud konkursil osaleda, et omalt poolt panustada kiusamise vähendamisse,” sõnas ta.

Koostöös Telia Eestiga premeerib SA Kiusamisvaba Kool Hannat 250-eurose Telia kinkekaardiga.

Peale Hanna said žürii tunnustuse konkursil veel ka Siim Piir (17 a), Madis Palmet (17 a), Anna-Maria Kenppi (16 a), Gemma Kits (14 a), Kaarel Mäemuru (18 a), Erko Vain (18 a), Jan Daniel Peterson (18 a), Marco Floren (15 a), Oliver Leppik (13 a), Dominic Kaljas (14 a), Kaur Orgusaar (15 a) ja Maria Ojakoiv (14 a). Vaata kõiki äramärgitud töid Kiusamisvaba Kooli Facebooki lehelt.

Konkurss kuulus Euroopa kultuuripärandi aasta programmi ning seda aitasid korraldada:

Heategevuslik discgolfi võistlus kogub toetust KiVa programmi levitamiseks

,

Laupäeval, 1. septembril korraldab discgolfiklubi Dagö DG Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses heategevusliku discgolfi võistluse, mille tulud annetatakse sihtasutusele Kiusamisaba Kool, toetamaks KiVa kiusuennetusprogrammi levitamist Eesti koolides.

Võistlema oodatakse 135 discgolfi sõpra üle Eesti, kellest igaüks panustab Kiusamisvaba Kooli toetuseks osalustasuna vastavalt vanuseklassile kas 5 või 10 eurot. Mõõtu võetakse nii harrastajate kui edasijõudnute arvestuses ning eraldi meeste ja naiste kategoorias ning juuniorite ehk kuni 15-aastaste vanuseklassis.

Üks ürituse korraldajatest, Dago DG  liige ja idee autor Anni Eesmaa põhjendab võistluse korraldamist sooviga ka omalt poolt panustada sellesse, et kiusamine meie ühiskonnast kaoks. “Kiusamine on nõme!” on ta resoluutne. “Mulle teeb tuska, et tihti ei mõisteta, kui tõsised tagajärjed kiusamisel on. Kui kuidagi on võimalik kiusamist ennetada ja tõsta sel teemal inimeste teadlikkust, siis seda tuleks teha! Meil on hea meel, et saame Kiusamsisvabal Koolil aidata seda teha.”

Kiusamisvaba Kooli sihtasutuse tegevjuht Triin Toomesaar on väga tänulik, et kiusamise probleem ja selle ennetamine tõhusa ja tõenduspõhise KiVa programmi kaudu ka kettagolfi harrastajatele nii oluline on. “Dagö DG ettepanek meid oma ürituse kaudu toetada mõjub omamoodi tunnustusena seni tehtud tööle ja annab juurde uut julgust järjepidevalt edasi rühkida. Aitäh, et tulete kaasa missioonile muuta Eesti koolid kiusamisvabaks!”

Võistlusele saab registreeruda veel kuni 27. augustini veebilehel https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=768832 (harrastajad) ja https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=768710 (edasijõudnud). Rohkem infot leiab Facebookist https://www.facebook.com/events/305313730017553.

 

Prisma müüb SA Kiusamisvaba Kooli toetuseks heategevuslikke rinnamärke

,

Täna, 13. augustil sai alguse Prisma Peremarketi ja SA Kiusamisvaba Kooli ühine heategevuskampaania, mille raames müüakse septembri lõpuni kõikides Prisma kauplustes kiusuennetuslikku sõnumit kandvaid heategevuslikke rinnamärke.

Märk kannab mh teaduspõhise taustaga sõnumit „Koos peatame kiusamise“ ning selle hind on 2 eurot. Kogu märkidest saadud tulu läheb sihtasutusele Kiusamisvaba Kool, toetamaks nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis oma mõju korduvalt tõendanud kiusamisennetusprogrammi KiVa jõudmist veelgi rohkematesse Eesti koolidesse.

Märgil on kujutatud koos täiskasvanu ja lapse kätt, väljendamaks ühist tegutsemist ning samal ajal ka stopp-märki üleskutseks kiusamine peatada. Märgi kujundas ja tootis Kiusamisvaba Kooli sihtasutusele heategevusliku panusena rinnamärkide ja korporatiivehete valmistaja Roman Tavast.

“Kui KiVa programmi kasutavates koolides püüavad täiskasvanud mh korrapidamisvestide kaudu õpilasi julgustada, et nende poole võib abi saamiseks kindlasti pöörduda, siis selle rinnamärgiga on võimalik igaühel saata kõrvalseisjale signaal, et soovib samuti Eesti koolides, aga ka ühiskonnas tervikuna kiusamist vähendada,” selgitab märgi loomise ideed sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. “Kutsume kõiki üles: kandkem kiusuvaba rinnamärki ja näidakem seda kandes kõigile välja, et teistega arvestav ja kiusuvaba suhtlemine on meie jaoks oluline!”

Märke saab osta kõikide Prismade infoletist ja kassadest. Eestis on kokku 8 Prisma kauplust, nendest 5 Tallinnas, 2 Tartus ja 1 Narvas.

„Uuringud näitavad, et iga viies Eesti koolilaps on kiusamise ohver ning kui saame omalt poolt anda panuse, et koolikeskkond oleks turvalisem ja iga laps saaks hea tujuga kooli minna, siis muidugi teeme seda,“ sõnas Prisma turundusjuht Liina Pärlin.

Peale rinnamärgikampaania saab Prismast osta Vallila EV100 erikollektsiooni tooteid, mille müügitulust 5% annetatakse samuti Kiusamisvaba Kooli sihtasutusele.

KiVa on Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud ja SA Kiusamisvaba Kooli poolt eestindatud kiusamise vähendamise programm, mis sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui kiusamisjuhtumite lahendamiseks. Programmi abiga õpivad lapsed, aga ka täiskasvanud kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele koheselt reageerima, kusjuures suur rõhk on pealtvaatajate rolli teadvustamisel. Programm on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet. KiVa haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad.

SA Kiusamisvaba Kool õpetab töötubades kiusamisvastaseid oskusi

,

Augustis korraldab SA Kiusamivaba Kool suhtluskultuurikuu raames neli lapsevanematele suunatud töötuba – Eesti erinevates linnades toimuvad tasuta töötoad keskenduvad sellele, kuidas vestelda lapsega, kes puutub kokku kiusamisega.

Kiusamisvaba Kooli sihtasutuse koolitajate eest veetavad töötoad leiavad aset 6. augustil kell 17 Narvas, 8. augustil kell 17 Võrus, 10. augustil kell 16 Paides ning 17. augustil kell 17 Pärnus. Kõik töötoad toimuvad sihtasutuse partneri ja toetaja Uuskasutuskeskuse kauplustes ning võtavad vaatluse alla, mis on kiusamine, miks seda esineb ning kuidas toetada last, kes on sattunud kiusamisolukorda kas ohvri, kiusaja või kõrvalseisjana.

Üritused on kõikidele osalejatele tasuta, kuid soovi korral on võimalik kohapeal toetada SA Kiusamisvaba Kooli tegevust, tehes jõukohase annetuse või soetades sihtasutuse heategevuslikke tooteid, näiteks kiusamisteemalise miniõpiku, mis mõeldud just lapsevanematele.

“Kuna saame tihti kõnesid ja kirju lapsevanematelt või ka õdedelt-vendadelt, kellel on mure, et pereliige kogeb kiusamist või puutub kiusamisega muul moel kokku, näeme aina suuremat vajadust pakkuda lähedastele tuge ja täiendavaid oskusi, kuidas suhelda lapsega, kes kiusamisolukorras osalenud on,” kommenteeris sihtasutuse Kiusamisvaba Kool koolitusjuht ja juhatuse liige Kristiina Treial. “Ja kui KiVa-koolide lapsed õpivad seda, et kiusamist nähes tuleks ka ise sekkuda, siis täiskasvanudki vajavad julgustamist, kuidas ja miks sekkuda neisse situatsioonidesse, mida ise märkame ehk bussipeatustes, tänaval või huviringis.

Tänavuse Euroopa kultuuripärandi aasta raames ning just augustis ärgitab SA Kiusamisvaba Kool tähistama suhtluskultuurikuud. Sel puhul pöörab sihtasutus erinevate ettevõtmiste kaudu tähelepanu meid ümbritsevale suhtluskultuurile, sealhulgas kiusuvabale suhtlemisele.

Teemakuu tähistamine lähtub ideest, et kultuuri osa ja pärand on ka kõiki ümbritsev suhtluskultuur – ühiskonnale iseloomulik suhtlemise viis – ning selle arendamisele suunatud tegevused, sealhulgas ka väärtuskasvatus ja kiusamisvastaste hoiakute kujundamine ehk kiusamisvaba suhtluskultuur.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutamisele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

Genka ja Mesikäpp koguvad raha koolikiusu väljajuurimiseks

,

Genka ja Mesikäpp koguvad raha koolikiusu väljajuurimiseks Räppar Genka ja Mesikäpp alustavad tänasest heategevuskampaaniat, mille eesmärk on koguda koolikiusu ennetamiseks ja väljajuurimiseks vähemalt 20 000 eurot.

Heategevuskampaania „Ole kah käpp!” raames annetab Kalevi kommivabrik augusti- ja septembrikuu jooksul kõigilt ostetud Mesikäpa toodetelt 2 senti sihtasutusele Kiusamisvaba Kool, et toetada Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud ja oma tõhusust tõestanud kiusuennetusprogrammi KiVa pakkumist Eesti koolidele.

Tänavuse Mesikäpa kampaania patroon räppar Henry Kõrvits aka Genka haaras eestvedamise mõttest koheselt kinni. „Koolikius on üks kole asi, millest ei julgeta sageli isegi oma vanematega rääkida,” selgitas Kõrvits. „Alles aastaid hiljem tuleb välja, et mõni unistus jäigi realiseerimata, sest kogu aur läks valust ülesaamisele ja enesekindluse taastamisele. Meie lastes ja noortes on tohutu potentsiaal ja on täielik rumalus seda raisata nii mõttetult hävitavale asjale nagu kiusamine. Selle asemel võiks nii kiusajad, kiusatavad kui ka kiusu pealtnägijad tegeleda oma tegeliku potentsiaali ja unistuste elluviimisega.”

„Oleme Genkale ja Kalevile tänulikud, et nad selle kampaania kaudu panevad õla alla missioonile, mis meie kõigi jaoks peaks oluline olema – vähendamaks kiusamist Eesti koolides,“ ütles sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. „Kiusamist kogenud laste osakaal KiVa programmi kõige kauem kasutanud Eesti koolides on 5 aasta jooksul langenud kolmandiku võrra ja juba esimese KiVa-aasta järel on ohvrite osakaal Eesti keskmisest madalam. Soovime ka algaval õppeaastal KiVa-perekonda uusi koole juurde värvata ning Mesikäpa kampaania käigus kogutav raha annab meile selle võimaluse.“

Kalevi tehast omava Orkla Eesti juhi Kaido Kaare sõnul otsustati seekord toetus suunata koolikiusamise ennetusse seetõttu, et kuigi teema on paljuräägitud, on see Eesti koolides jätkuvalt väga levinud probleem. “Iga neljas-viies kooliõpilane on kogenud koolis kiusamist ja selle tagajärjed ulatuvad kaugele – hinded lähevad halvemaks, osad lapsed langevad koolist välja, paljudel noortel on madal enesehinnang,“ selgitas Kaido Kaare ja lisas, et kiusamise tõttu tekkinud probleemide nimekiri on tegelikult veel palju pikem.

Kiusuennetusprogramm KiVa sisaldab mitmeid tegevusi ja juhendeid koolidele nii kiusamise ennetamiseks kui kiusujuhtumite lahendamiseks. KiVa programmi abiga õpivad lapsed kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele sobival moel reageerima. Programmi on kaasatud nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad. Alates 2018. aasta septembrist rakendab KiVa programmi Eestis 70 kooli, Mesikäpa kampaaniaga kogutava raha toel saab programmist osa veel 10 uut kooli ehk ligi 2000 õpilast. Kiusu väljajuurimisest võtavad osa kõik Mesikäpa kaubamärgi all müüdavad tooted, Kalevi maiustuste kõrval ka Premia jäätiseid ja Selveri Köögi kooki.