Koolitused KiVa-koolide toetamiseks

 

Neid koolitusi on KiVa-koolidel võimalik tellida täiendavaks toeks, kui tundub, et tasuta põhi- ja täiendkoolitustest jääb väheks.

Kui on soov saada väljapakutud moodulitest erinevat koolitust, palume kindlasti ühendust võtta ja arutame võimalused läbi.

I moodulKiVa stardiabi ehk motiveeriv stardikoolitus personalile  (maht 2 akadeemilist tundi).

Koolitusel osalejad saavad kiire ülevaate kiusamisest ning selle vähendamise teaduspõhistest põhimõtetest koolis. Tutvutakse lähemalt KiVa programmiga ning klassijuhataja rolliga KiVa programmist maksimaalse kasu saamisel. Koolituse lõpetab kooli KiVa-tiimi ja personali vaheliste kokkulepete ning tegevuskava üle vaatamine.

II moodulMis imet neis KiVa-tundides tehakse – praktiline toetuskoolitus KiVa-õpetajatele

(maht 2 – 4 akadeemilist tundi, kokkuleppel tellijaga).

Koolitusele  on oodatud osalema kõik KiVa-kooli õpetajad, kes annavad KiVa-tunde ja nad on proovinud vähemalt ühe tunni läbi teha. Osalejad arutavad läbi KiVa-tundide põhimõtted, juba saadud kogemused, proovivad praktiliselt tundide tegevusi ning lõpetuseks koostavad ühiselt tegevusplaani kas tundide läbiviimiseks või kolleegitoe saamiseks oma koolis.

Hind KiVa-koolile – 1 akadeemiline tund/90eurot

Täpsem info ja tellimine:

Anu Neutal, koolitus- ja programmijuht

anu.neutal@kiusamisvaba.ee

tel 5280475

 

Koolitused lapsevanematele

 

Koolituse kirjeldus – koolitus on suunatud kõigile, kes soovivad teadlikumalt ja oskuslikumalt kasvatada oma last kiusamiskindlaks. Mida kodus teha, et minu lapsel ei tekiks soovi kaaslasi kiusata või kuidas kaitsta oma last kiusamise ohvriks sattumise eest. Koolitusel vaatame esmaseid kiusamise ennetamise võimalusi kodus, analüüsime praktiliste harjutuste abil seni tehtut ja planeerime edasist tegutsemist, et oma lapse elus kiusamisega kokkupuutumise riskitegureid vähendada. Koolitus koosneb kahest moodulist, tellida võib mõlemad või ainult esimese.

I moodulKuidas kasvatada kiusamiskindlat last (maht 2 akadeemilist tundi).  Osalejad saavad põhjaliku ülevaate kiusamisest, selle mõjudest ja esmastest ennetamise võimalustest kodus. Praktiliste harjutuste käigus analüüsitakse, mida juba praegu oma lapsega kiusamise riskide vähendamiseks tehakse ning kavandatakse järgmisi samme. Arutatakse läbi kiusamisega kokkupuutuvale lapsele esmaabi andmine ning koostöö põhimõtted ja võimalused lapse kooliga.

II moodulJätkame lapse kasvatamist kiusamiskindlaks  (maht 2 akadeemilist tundi). Lisaks esimeses osas õpitule tutvutakse järgmiste kiusamise
ennetamise võimalustega oma lapse kasvatamisel ning praktiliste ülesannete abil kavandatakse lapse tervet enesehinnangut ja turvatunnet toetavaid kasvatustegevusi.

Kestvus – nagu ülalpool kirjas, üks moodul koosneb 2-st akadeemiliselt tunnist ehk siis kestab kokku 1,5tundi.

Hind – 1 akadeemiline tund/150.- ehk 1 moodul – 300.-

Hind KiVa-koolile – 40% soodsam ehk 1 akadeemiline tund 90.- ja 1 moodul – 180.-

Täpsem info ja tellimine:

Anu Neutal, koolitus- ja programmijuht

anu.neutal@kiusamisvaba.ee

tel 5280475