Meie missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks

Selleks:

  • levitame Eestis teadus- ja tõenduspõhist kiusamise vähendamise programmi KiVa (loe programmist lähemalt siit);
  • aitame koole kiusamisvastaste meetmete kasutusele võtmisel ning
  • püüame tõsta teadlikkust kiusamise ning selle vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

Oma tegevustes lähtume sihtasutuse põhikirjast ja vabaühenduste eetikakoodeksist.

Kui ka Sina soovid meie missiooni toetada ning aidata kaasa kiusamise ennetamisele ja vähendamisele Eesti koolides, loe erinevatest toetusvõimalustest siit.

Sihtasutuse majandusaasta aruanded leiad järgmistelt linkidelt:

SA Kiusamisvaba Kool kuulub Kiusamisvaba Haridustee koalitsiooni, kus löövad kaasa veel ka Eesti Õpilasesinduste Liit programmiga Salliv kool, MTÜ Lastekaitse Liit programmiga Kiusamisest vaba lasteaed ja kool, MTÜ Noorteühing TORE, MTÜ Vaikuseminutid, Tervise Arengu Instituut VEPA Käitumisoskuste Mänguga ja TÜ eetikakeskus Hea kooli ja Väärtuskasvatuse kooli programmidega.

Kuidas kõik alguse sai?

Sihtasutus Kiusamisvaba Kool (endise nimega Kiusamise Vastu) asutati 2012. aasta lõpus Heateo Sihtasutuse, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu, Omanäolise Kooli Arenduskeskuse, Tartu Ülikooli kasvatusteadlase Kristiina Treiali ning sotsiaalsete ettevõtjate Kristi Liiva ja Rasmus Raski poolt. Ühiselt asuti otsima Eesti koolide jaoks parimat meetodit kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks. Erinevaid alternatiive kaaludes jõuti Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud ja kogu maailmas saadaolevatest programmidest parimaid tulemusi näidanud KiVa programmini.

2013/2014. kooliaastal piloteeriti KiVa programmi kahekümnes Eesti koolis. 2014/2015. õppeaastal kasutas programmi 18 kooli ning ettevalmistustegevustega alustas 12 pilootaasta kontrollkooli, et programmi rakendamisega algust teha 2015/2016. õppeaastal.

2. juunil 2015. aastal otsustasid asutajad selgema kommunikatsiooni huvides muuta sihtasutuse nime SA-ks Kiusamisvaba Kool.

Tänaseks rakendab KiVa programmi ligi 50 kooli ja õppekohta üle Eesti. Kõige täpsema loetelu KiVa perekonnaliikmetest leiad siit. SA Kiusamisvaba Kool pikaajaline eesmärk on jõuda toimiva kiusuennetusprogrammiga kõikide Eesti koolideni, sh 2020. aastaks vähemalt 180 koolini.