Otsime vene suuna juhti!

Hoolid sellest, et Eesti lapsed saaksid õppida vaimselt ja füüsiliselt turvalises koolikeskkonnas? Tule seisa selle eest, et ka venekeelsetele koolidele saaks teadus- ja tõenduspõhine KiVa kiusuennetusprogramm oma täies mõjus kättesaadavaks ja innuga kasutatavaks.

See tähendab näiteks
– suhtlemist Turu Ülikooliga Soomes ja tähelepanelikku nokitsemist erinevate materjalide kallal;
– omajagu kohtumisi, telefonikõnesid ja kirjalikke mõttevahetusi näiteks koolitajate, õpetajate, koolijuhtide ja tugispetsialistidega, aga aeg-ajalt ehk ka lapsevanematega;
– vajadust mõjuda toetavalt, motiveerivalt ja inspireerivalt nii kirjalikult kui suuliselt;
– valmisolekut käia külas koolidel üle Eesti;
– aja ja tegevuste oskuslikku planeerimist ja prioriseerimist;
– ülejäänud tegevtiimi, aga võimalusel ka üksikute vabatahtlike kaasamist oma eesmärkide saavutamisse.

Kusjuures soovi korral on võimalus areneda meie võrgustikus ka (täiskasvanute) koolitajaks!

Millised oskused, kogemused ja teadmised aitavad selles ametis kõige paremini õnnestuda? Vaata lisa kuulutusest allpool. Küsimuste või kandideerimishuvi korral leiad juhised just sealt!

Tööle asumine esimesel võimalusel. Jah, ootame Sind nii väga!