Entries by Merili

,

Õpilasküsitlus kinnitab, et KiVa programmi koolides väheneb kiusamine järjepidevalt

Soomes välja töötatud ning Eesti koolides juba kolmandat aastat rakendatav tõenduspõhine KiVa programm näitab nii ohvrite kui ka kiusajate jätkuvat vähenemist. Kui pilootaastal õnnestus kiusu all kannatamist vähendada üle 17%, siis programmi kolmandat aastat kasutanud koolides on kiusuohvrite osakaal vähenenud kokku 22%. Järjepidevalt langeb ka kiusajate osakaal.

,

Tasku keskus kutsub panustama koolielu turvalisusesse

Tasku keskus jätkab aasta tagasi ellu kutsutud heategevusliku kampaaniaga: kuni jaanuarikuu alguseni on Tasku infoletis ja paljudes ostukohtades müügil heategevuslik helkur. Ostes 1 euro maksva helkuri, saate anda oma panuse Tartu kooliõpilaste osalemiseks Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmis.

,

ERGO toetab kiusamisvaba kooli

21. septembril sõlmis ERGO Insurance SE pikaajalise toetuslepingu sihtasutusega Kiusamisvaba Kool, võimaldades programmiga liituda umbes 5 koolil õppeaastas ning aidates nii vähendada ja ennetada kiusamist Eesti koolides.

,

KiVa programmi teist aastat kasutanud koolides vähenes ka kiusajate hulk oluliselt

Soomes välja töötatud KiVa programm aitab kiusamist oluliselt vähendada ka teistes riikides, sh Eestis. Näiteks õnnestus Eestis programmi kasutanud koolides juba esimese 8 kuuga kiusu all kannatamist vähendada üle 17% ning ohvrite protsendi langus jätkus ka teisel rakendamise aastal. 2015. aasta kevadeks oli programmi 2 aastat kasutanud koolides näha ka kiusajate hulga olulist vähenemist.

,

Toimiv kiusuennetusprogramm jõuab aina enamatesse koolidesse

Kiusuennetusprogrammi pakkuva SA Kiusamisvaba Kooli teise programmiaasta lõpus läbi viidud õpilasküsitluse esmased tulemused viitavad kiusamise jätkuvale vähenemisele KiVa programmi kasutavates koolides. Selja taha jääv tegutsemisaasta on olnud igati tulemuslik ning uuel õppeaastal suureneb KiVa perekond 36 koolini.