Eesti sai juurde kaks uut sertifitseeritud KiVa-koolitajat

,

Möödunud nädalal läbisid kaks SA Kiusamisvaba Kool meeskonnaliiget – kommunikatsiooni- ja turundusjuht Merili Kärner ja nõukogu esimees Ly Kasvandik (pildil) – Turu Ülikoolis KiVa-koolitajate väljaõppe, kuuludes nüüd Eestis KiVa programmi sertifitseeritud koolitajate meeskonda. Kokku on tänaseks Eestis 8 rahvusvahelise koolituse läbinud KiVa koolitajat.

2.-6. oktoobrini aset leidnud koolitust viisid läbi KiVa programmi välja arendanud Turu Ülikooli eksperdid ja teadlased ning selle eesmärk oli koolitada partnerorganisatsioonide liikmeid, et nad oleksid omakorda valmis kodumaal KiVa programmi rakendavaid koole koolitama, konsulteerima ja toetama.

Nädalane koolitus hõlmas loenguid, grupiarutelusid, programmi elementide läbiproovimisele suunatud töötubasid ning erinevate partnerorganisatsioonide ja riikide kogemuste jagamist. Samuti külastati väljaõppe raames üht KiVa programmi pikaajaliselt rakendanud Soome kooli.

SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar selgitab, et KiVa programmi levitamine Eestis eeldab vastava väljaõppe saanud koolitajate olemasolu. „Kuna KiVa on mh teaduspõhine programm, siis on programmi rakendamisel heade tulemuste saavutamiseks ka teatud eeldused. Üks neist on see, et partnerriikides koolitavad KiVa-programmi elluviijaid vastava koolituse läbinud inimesed,” räägib ta.

Sertifitseeritud koolitaja staatuse säilitamiseks tuleb iga kahe aasta tagant läbida täiendkoolitus.

Väljaõppe läbinud SA Kiusamisvaba Kooli nõukogu esimees Ly Kasvandik toonitab, et koolitusel arutatud teemade valguses on oluline, et me ka Eestis teavitame, millised pedagoogilised meetodid laste käitumises muutusi saavutada aitavad.

„Kiva programmi alustalad on siinjuures lapsekeskne õppimine ning kognitiivne ja kogemuslik õpe,” räägib ta. „Nendest lähtumine KiVa koolitundide ülesehitamisel aitab lastel õppida ise lahendusi leidma, võtab arvesse nende erinevaid õppimisviise ja pakub neile mitmekülgseid harjutusi erinevate teemade läbimiseks. See kõik teebki KiVa programmis koolikiusamise ennetamiseks tehtava töö lastele sobivaks ja põnevaks.”