Kust saada abi kiusamise korral?

Esimene kontakt koolikaaslastega seotud kiusamisjuhtumi korral võiks olla klassijuhataja. Kui tundub, et vaja oleks täiendavat toetust või abi olukorra lahendamisel, võib ühendust võtta kooli tugispetsialisti(de)ga (koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, kooliarst).

KiVa programmi rakendavates koolides on moodustatud spetsiaalne kiusujuhtumite lahendamise väljaõppe saanud KiVa-meeskond, kellele saab alati oma murest rääkida ning kelle kontaktandmed peaks olema leitavad kooli kodulehelt. Kui neid seal ei ole, võib kontaktide saamiseks pöörduda ka SA Kiusamisvaba Kooli poole info@kiusamisvaba.ee.

Kui tegemist pole KiVa-kooliga ning koolis puudub ka tugispetsialist, on võimalik võtta ühendust maakondliku Rajaleidja keskusega, kus on vajaliku ettevalmistuse saanud spetsialistid olemas.

Piirkondlikud abi ja nõu saamise võimalused

Rajaleidja keskused

Igas maakonnas tegutsevad õppenõustamisteenuseid pakkuvad spetsialistide meeskonnad. Maakondlike Rajaleidja keskuste kontaktid: http://www.rajaleidja.ee/keskused/.

 

Tugi- ja Perekeskused Tallinnas ja Tartus

 

Üleriigilised abi ja nõu saamise võimalused

 • Lasteabi: esmane sotsiaalne ja kriisinõustamine, abivajavast või kadunud lapsest teavitamine,
  e-mail: info@lasteabi.ee,
  tel: 116 111, välismaalt +372 600 4434
 • Ohvriabi: psühholoogiline nõustamine, nõustamine Interneti teel,
  e-mail: ohvriabi@ohvriabi.ee,
  kontakttelefonid piirkonniti: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi/ohvriabi-tootajate-kontaktandmed
 • Eluliin: psühholoogiline kriisinõustamine ja emotsionaalne tugi,
  tel: 6 314 300 (psühholoogiline kriisinõustamine), 655 8088 (emotsionaalne tugi)
 • Peaasi.ee nõustajad: kogemustega vaimse tervise spetsialistide nõu ja abi
 • Lahendus.net: nõustamiskeskus veebis, nõustavad Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli psühholoogiatudengid,
  e-mail: info@lahendus.net
 • Veebipolitseinikud: internetiturvalisusega seotud nõustamine ja juhtumite lahendamine
 • Perekeskus Sina ja Mina: perede nõustamine ning nõuanded lapsevanematele
 • Riiklik usaldustelefon: vältimatu psühholoogilise abi ööpäevaringne kriisiabi telefoni teel,
  tel: 126 (eesti keeles) ja 127 (vene keeles)
 • Koolipsühholoogide nõuandeliin: võimalus rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta,
  tel: 1226 (eesti keeles E-R 16.00-20.00), 1227 (vene keeles T 16.00-20.00).

 

Laste õiguste eest vägivallavabale lapsepõlvele seisab lasteombudsman (www.lasteombudsman.ee), kes on samuti pannud kokku soovitused, kuidas kiusamise vastu võidelda: https://www.oiguskantsler.ee/kool-kiusamisest-vabaks/.

Kuidas ise ennast või oma last aidata?

Kõige olulisem on teadvustada, et kiusamist ei tohiks mitte kunagi taluda! See ei ole koolielu normaalne osa ega kuulu paratamatusena lapseks olemise juurde.

Sellest, mida kiusamisega kokku puutunud laps ise olukorra lahendamiseks teha saaks, kirjutame pikemalt SIIN.

Et koolipere liikmed ette tulevate juhtumitega parimal võimalikul moel toime saaks tulla, jagame soovitusi SIIN.

Kuidas lapsevanemana oma kiusujuhtumiga seotud last aidata, saab lugeda SIIT. Veelgi põhjalikumad juhised leiab KiVa programmi lastevanemate miniõpikust.

Abiks kooliperele

Miks on oluline kiusamist ennetada ja milline on kooli roll selles? Kas kiusuennetusega tuleks tegeleda ka siis, kui kiusamist justkui koolis pole? Kuidas Kiusamisvaba Kooli SA saab koolile abiks olla?

Abiks
lapsevanemale

Mida saab kiusamise ennetamiseks kodus ja koolis ette võtta? Kuidas toetada last, kui selgub, et teda kiusatakst või ta on seda pealt näinud? Kuidas lahendada olukord, kui selgub, et sinu laps on kiusaja?

Lapsevanemate miniõpik

Miniõpikust leiad praktilisi näpunäiteid, kuidas kiusamisjuhtumi korral oma lapsele toeks olla ning kiusamise olukordi ennetada ja lahendada.


Warning: Undefined array key "post_type" in /data01/virt38590/domeenid/www.kiusamisvaba.ee/htdocs/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 472