Iga rahasüst on meile väga oluline!

Tahaksid toetada Kiusamisvaba Kooli missiooni suuremat sorti rahasüstiga ning sul on jaksu, et koondada selle sihi taha rohkemaid inimesi? Korralda meie toetuseks korjandus või heategevusüritus! 

Heategevuslik laat, kontsert või kirbuturg, annetuste kogumine juubelil või mõnel teisel suuremal üritusel või oma toodete müügist osa tulu Kiusamisvaba Kooli toetuseks annetamine – need on vaid mõned mõtted, kuidas seda teha. Aga erinevaid viise selleks on tegelikult lõputult!

Kui sooviksid seda teha meie sihtasutusega koostöös või enda ideed meiega põrgatada, võta julgelt meiega ühendust e-posti aadressil info@kiusamisvaba.ee või meie kodulehe kontaktivormi kaudu.

Soeta hea­tegevus­tooteid

Otsid kingitust või sooviksid avalikult väljendada, et kiusamine ei ole okei? Aga palun, soeta meie e-poest heategevus-
tooteid ning anna sellega ühtlasi oma panus kiusuennetusse!

Jaga oma lugu

Kui Sa oled kokku puutunud kiusamisega ning sooviksid anda oma panuse sellealase teadlikkuse suurenda-
miseks, siis oma loo jagamisega saad anda panuse kiusamise ennetamisse.

Ettevõttele

Et tõkestada kiusamist Eesti koolides, vajame sotsiaalselt vastutus-
tundlike ettevõtete abi. Olete oodatud meie tegevust sponsoreerima nii rahaliselt kui ka heatege-
vusliku koostöö kaudu.