Otsime suure südamega toetajaid!

Tere!

Olen SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht. Meie missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Meie tegevus sõltub olulisel määral suure südamega annetajatest ja toetajatest ning seetõttu soovime kaasata uusi pikaajalisi koostööpartnereid.

Kutsume Teie ettevõtet kaasa aitama, et iga laps oleks kaitstud koolikiusamise eest ning saaks seeläbi võimaluse kasvada terveks ja õnnelikuks täiskasvanuks!

Kui Teie ettevõttel võiks olla huvi teha SA Kiusamisvaba Kooliga heategevuslikku koostööd, siis lepiksin hea meelega Teiega kokku virtuaalkohtumise.

Saaksin meid tutvustada, rääkida lähemalt Kiusamisvaba Kooli põhilisest tööriistast, KiVa kiusuennetusprogrammist, sihtasutuse koostöömõtetest ning vastata teie küsimustele. Palun andke märku, kui olete virtuaalkohtumisest huvitatud, et saaksime leppida kokku sobiva aja.

Minu kontaktid leiate siit:

Ingi Mihkelsoo
Tegevjuht
SA Kiusamisvaba Kool (KiVa programmi ametlik esindaja Eestis)
ingi.mihkelsoo@kiusamisvaba.ee
tel. 525 8702

Kiusamise ennetamisest ja lahendamisest

Kui eelistate alustuseks ise lugeda, siis lisan ülevaatliku materjali, milles tutvustan meie sihtasutust ja KiVa kiusuennetusprogrammi, mis on maailmas teadaolevalt kõige tõhusam tööriist teadus- ja tõenduspõhiselt kiusamise ennetamiseks ja juba tekkinud kiusamisjuhtumite lahendamiseks. Samuti sisaldab materjal konkreetseid ettepanekuid Teie ettevõttega koostööks.

Materjaliga saab tutvuda SIIN.

Toon ka siin lühidalt välja, kes me oleme ja millega tegeleme…

Uuringud näitavad, et kiusamine on Eesti koolides tõsine probleem. Keskmiselt iga 5. laps on parasjagu kiusamise ohver – see viib Eesti kiusuohvrite osakaalult Euroopas tippu.

SA Kiusamisvaba Kool aitab juba 9. aastat üle Eesti koolidel KiVa programmi ellu viia. KiVa on Soomes Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud ja jätkuvalt edasiarendatav programm, mis annab koolidele konkreetsed toimivad juhised ja tööriistad kiusamise ennetamiseks ja juba tekkinud kiusujuhtumite oskuslikult lahendamiseks.

KiVa tõhusus on selgelt mõõdetav, kuna uurime kiusamist puudutavaid muutusi programmi rakendavates koolides igal aastal. Samuti võrdleme omavahel KiVa-koolide ja KiVaga veel mitte liitunud koolide näitajaid. Uuringutest on näiteks selgunud, et programmi rakendavates koolides on õpilasküsitluse põhjal kiusamine vähenenud keskmiselt 20% võrra juba esimese aasta lõpuks. See on üks mõjusatest näitajatest, mis tõestavad KiVa toimivust.

Mille poole me püüdleme?

KiVa programmi rakendab praegu 110 Eesti kooli, mis moodustab 22% üldhariduskoolidest. Unistame, et kõik Eesti koolid läheneksid kiusuennetusele tõenduspõhiselt ja süsteemselt. Paraku ei ole meil võimalik vajalikus tempos uutesse koolidesse laieneda. Nimelt pakub meie sihtasutus koolidele mahukat tuge, et programmi rakendamine oleks võimalikult kvaliteetne, kuid see on see kulukas ja meie eelarve väike. Just seetõttu ootame oma koostööpartnerite hulka ägedaid suure südamega ettevõtteid. Koos saame luua suure muutuse, et Eesti laste kooliaeg oleks turvalisem ja õnnelikum.

Mistahes küsimuste või mõtete korral võtke palun julgelt ühendust allpool toodud kontaktidel. Palun andke märku, kui olete virtuaalkohtumisest huvitatud.

Ingi Mihkelsoo
Tegevjuht
SA Kiusamisvaba Kool (KiVa programmi ametlik esindaja Eestis)
ingi.mihkelsoo@kiusamisvaba.ee
tel. 525 8702