Ilmus kiusamisteemaline venekeelne miniõpik lapsevanematele

,

Nüüd on ka vene emakeelega lapsevanematel võimalik saada täiendavat tuge kiusamisolukordadega toimetulekuks, sest sihtasutus Kiusamisvaba Kool andis välja selleteemalise venekeelse miniõpiku.

Möödunud nädalal trükivalgust näinud miniõpik on üks osa sihtasutuse poolt koolidele pakutavast kiusamisvastasest KiVa programmist, mis põhineb põhjalikul teadustööl ja uuringutel, aidates kooliperedel kiusamist ennetada ja juhtumeid peatada. Trükise eesmärk on anda lapsevanematele olulist taustateavet kiusamise kohta: mida teadus kiusamise kohta ütleb ning mida kiusamise vastu kodus ja koolis ette võtta. Miniõpiku on koostanud Turu Ülikooli teadlased, võttes arvesse ka lapsevanemate ja õpilaste seisukohti.

SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar rõhutab, et kooli ja kodu koostöö on kiusamisega tegelemisel väga oluline: „KiVa programmi üks sõnumeid ongi: teeme seda koos! Kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks on vaja toetavat keskkonda, kus lisaks õpetajatele ka lapsevanemad annavad selgelt mõista, et nad ei õigusta kiusamist ning on valmis oma last aitama, kui ta kiusamisega kokku puutub.”

Ta lisab, et sageli on kiusamise peatamise suurim takistus see, et täiskasvanud ei oska lapse kiusamist märgata, ei ole teadlikud kiusamise kahjulikust mõjust kõigile osapooltele või lihtsalt ei tea, kuidas kiusujuhtumite korral toimida.

„Nende kõikide punktide osas annabki miniõpik vajalikke teadmisi: praktilisi näpunäiteid, kuidas oma last toetada, kui teda kiusatakse; suuniseid, kuidas leida püsiv lahendus olukorrale, kui su laps ise kedagi kiusab, ning juhiseid, kuidas lapsel kõrvalseisjana kiusamise ohvreid toetada.”

Eestikeelne miniõpik ilmus juba 2015. aastal ning seoses sihtasutuse esimeste sammudega KiVa-programmiga ka venekeelsetesse koolidesse laienemisel, tõlgitigi see vene keelde.

Õpik on nii eesti kui vene keeles lugemiseks kättesaadav ka virtuaalsel kujul sihtasutuse Kiusamisvaba Kool veebilehel http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/ja http://www.kivaprogram.net/ru_dlya_roditelei/. Soovi korral on huvilistel võimalik endale annetuse eest soetada ka paberkandjal eksemplar, milleks tuleks sihtasutusega ühendust võtta aadressil info@kiusamisvaba.ee.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks kasutatakse ja parendatakse tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole kiusuvastaste tegevuste järjepideval ja süsteemsel rakendamisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning selle vähendamise ja peatamise viiside kohta.