Kiusatavale tuleb näidata, et ta pole üksi

Kalmetu koolinoored teavad, kuidas kiusatavale toeks olla – vahel piisab ka heast sõnast või naeratusest.

 

Allikas: Postimees Juunior. Autor Adele Johanson

Kas sina tunned ära koolikiusamise? See pole sugugi nii lihtne. Üks on kindel – kiusatav vajab sinu tuge ja sekkumist, kui tal endal on julgust vähe.

Augustikuus valiti Viljandimaal asuv Kalmetu põhikool aasta kiusuennetajaks. Koolis on juba aastaid tegeletud sellega, et kiusamine saaks õpilaste hulgast välja juuritud. Näiteks viiakse Kalmetu põhikoolis läbi Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmi tunde. Nendes räägitakse lastele, kuidas kiusamist ära tunda, mille poolest see tavalisest tülist või naljast erineb ning mida teha siis, kui koolikaaslane õelutseb. Seepärast küsisin koolilastelt, kuidas neil kiusamisega lood on ning kuidas taolisi olukordi lahendada. Oma mõtteid jagasid Kedi (8), Kadri (II), Romet (9), Pärtel (11) ja Gert (11).

Oli näha, et kiusuennetuse tundides olid kõik lapsed olnud hoolikad ning oskasid õigeid võtteid seletada ka täiskasvanud reporterile. «Nali on see, kui kõik naeravad, kiuslik nali on aga see, kui kellelegi tehakse paha tuju ja tal on pärast kehv olla,» ütles Pärtel. Samas teadsid lapsed, et iga tüli või nalja puhul ei maksa kohe arvata, et see on koolikiusamine. Kadri märkis, et nali juhtub ühe korra, kiusamine toimub aga pikema aja jooksul.

«Kui sa päris kindel ei ole, kas tegemist on kiusamisega või ei, siis võib oodata. Kui sa aga oled kindel, et kedagi kiusatakse, siis tasub pöörduda õpetaja poole või rääkida sõpradega, et midagi sellist on juhtunud,» seletas Kadri. «Saab teha ka nii, et sa lihtsalt ei pööra kiusajale tähelepanu, ei hakka tema õelate naljade peale naerma ja siis ta jätab kiusamise järele,» lisas Romet.

Üksikud kiusuohvrid

Kalmetu kool on üsna pisike maakool. Lapsi on seal pisut üle saja ning klassid on väikesed. Seepärast on erinevate klasside lapsed üsna lähedased ja teavad üksteise probleemidest. Kadri sõnul on nende klassis olnud päris palju kiusamisjuhtumeid. Ta arvab, et kiusajate küüsi jäävad ning abi vajavad tihti näiteks need õpilased, kel on hügieeniga probleeme. Ta teab ka tüdrukuid, keda kiusatakse nende perekonna pärast. 8-aastane Kedi lisas, et kiusatavad tunnevad ennast kindlasti väga üksikuna. Seega on neile oluline igasugune tugi, mida sõber või tuttav saab pakkuda.

Gert meenutas aga, et nende klassis on kiusatud lapsi, kes ei julge midagi vastu öelda ega julge ka ise õpetaja poole pöörduda. Kiusamisvaba Kooli programmis on ka selle vastu rohtu. Kui keegi ei leia endas vaprust murest ja kiusust rääkida, võib ta oma loo kirja panna ja jätta selle kooli raamatukogus olevasse murekasti. Koolis on kiusuprogrammi töötajad, kes selle kätte saavad ja hakkavad olukorda lahendama.

Kiusamine ei mõjuta ainult paari last, vaid kogu klassi ja kooli. «Kui on näha, et üks inimene meie klassis kiusab kedagi, siis võibolla hakkavad teised klassid ka arvama, et meie klass on kuidagi imelik,» arvas Kadri. «Kui kiusatav mõtleb pidevalt sellest, kuidas kiusamist vältida, siis ta ei saa hästi õppida,»
rääkis Gert veel kiusamise mõjust.

Kadri on alati kiusamise ohvritele meelde tuletanud, et nad ei pea kiusajat kartma. Ka kõrvalseisja võiks vahele astuda ja kiusatavat kaitsta. Seda tehes ei pea kartma, et ta hakkab järgmisena sinu üle nalja tegema. Koos ongi julgem kiusajale vastu hakata.

Kiusuvaba kooli programmi juht Hestia Mirka tõi välja, et tegelikult vajab abi ka kiusaja, kes võibolla ei näegi iseennast nii halvas valguses. «Laps, kes enda meelest teebki nalja, satub vastamisi faktiga, et ta on nüüd koolikiusaja. Mõni ehmub selle peale väga, sest ta ei pruugi ise sellest aru saadagi,» rääkis Mirka. Tema sõnul piisab enamasti mõnest vestlusringist lapse, kiusuprogrammi töötajate ja vanematega ning ka keerulised olukorrad saavad lahendatud.

Kas teadsid?

Seitse aastat tagasi loodi üle-eestiline programm Kiusamisvaba Kool, mille eesmärk on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks.

Õpilast kiusatakse, kui:

• temale tehakse inetuid või haiget tegevaid asju, naerdakse tema üle;

• teda lüüakse, togitakse, tõugatakse või ähvardatakse, näiteks pannakse ta luku taha;

• kaasõpilased püüavad teha nii, et ta teistele ei meeldiks, rääkides tema kohta valesid või saates õelaid kirjakesi;

• tema kohta postitatakse internetti või õppidesse alandavaid pilte, videoid ja sõnumeid;

• teda eiratakse täielikult, arvatakse ta oma sõprade grupist välja või jäetakse ta meelega tegevustest kõrvale;

• talle tehakse veel muulgi viisil kahju ja haiget.

Mida teha, kui sind kiusatakse?

• Pea meeles, et sina pole toimunus süüdi! Kiusaja tahabki, et tunneksid end halvasti – siis tunneb ta ise end tähtsana.

• Kui sul endal ei õnnestu kiusamist peatada, siis otsi abi – räägi toimuvast usaldusväärsele täiskasvanule kodus või koolis.

• Aruta täiskasvanuga, m illist abi temalt ootad. Räägi ka oma hirmudest ja kõhklustest, mida abi paludes tunned, nii saab abistaja nendega arvestada.

• Kindlasti räägi kiusamisest mõnele koolipere liikmele – õpetajale, psühholoogile või Kiusamisvaba Kooli programmi liikmele. Nemad teavad, kuidas sind aidata.

ALLIKAS: KIUSAMISVABA KOOL

Aasta kiusuennetaja kool 2019 on Kalmetu Põhikool

,

SA Kiusamisvaba Kool andis eile, 22. augustil KiVa-koolide suvekoolis juba teist korda välja aasta kiusuennetaja kooli tiitli, mille pälvis sel aastal Kalmetu Põhikool Viljandimaalt. Kalmetu Põhikool on KiVa programmi rakendanud juba kuus aastat ehk alates 2013. aasta sügisest.

Tiitli väljaandmise eesmärk on väärtustada kooliperede pühendumist ennetamis- ja sekkumistegevustele ehk teisisõnu soovib sihtasutus täiendavalt tunnustada neid koole, kes kasutavad maksimaalselt ära uuringutega kontrollitud programmi ja süsteemi, pingutades selle nimel, et kiusamist jääks aina vähemaks.

“Kalmetu Põhikool on kool meie täitsa esimesest lennust ehk teisisõnu julges juba 2013. aastal võtta vastu väljakutse katsetada kiusuennetusprogrammi, mille mõju oli põhjalikult tõestatud küll Soomes, ent Eestis polnud midagi nii süsteemset koolidele varem võimaldatud,” sõnas sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. “Ja kuigi kuue kasutusaasta jooksul on loomulik, et tuleb ette väsimust ja motivatsioonikadu, tegi Kalmetu Põhikool 2018/2019. õppeaastal väga eeskujulikku ja põhjalikku tööd. Kalmetu kool on hea näide, et ka väikestes koolides on süsteemne kiusuennetus väärtuslik, aidates kujundada nii täiskasvanute kui laste hoiakuid ning seda – nagu näitavad kooli õpilasküsitluse tulemusedki – mõjusalt.”

“Tunneme uhkust ja suurt rõõmu, et meie tehtud tööd ja pingutusi on märgatud. Saadud tiitel annab veelgi rohkem energiat, et minna vastu uutele väljakutsetele, tagamaks kõigile lastele koolirõõm,” ütles Kalmetu Põhikooli KiVa-tiimi juht Hestia Mirka. “Meeldiv on kuuluda KiVa-koolide toetavasse perre ja tegutseda ühise eesmärgi nimel!”

Aasta kiusuennetaja kooliks sai kandideerida iga vähemalt 2 aastat KiVa programmi kasutanud kool, kes selleks ise soovi avaldas. Tiitlisaaja välja selgitamiseks võeti arvesse nii kooli õpilasküsitluse tulemusi, KiVa rakendamise näitajaid personali tagasiside põhjal kui ka osalemisaktiivsust Kiusamisvaba Kooli poolt pakutavatel täienduskoolitustel. Boonuspunkte andsid ka kõik koolipoolsed lisategevused KiVa teadmiste ja oskuste laiemaks levitamiseks.

Lisaks Kalmetu Põhikoolile tõsteti esile ka eelmisel aastal kiusuennetaja tiitli pälvinud Kuusalu Keskkooli ning Rocca al Mare Kooli, kes on möödunud õppeaastal pühendunult kiusuennetusega tegelenud ning KiVa programmi rakendanud.

Aasta kiusuennetaja kooli tiitliga pärjatud Kalmetu Põhikooli KiVa-meeskonda tunnustas auhinnakruiisiga Stockholmi hea koostööpartner Tallink. Samuti aitasid äramärgitud koolide KiVa-tiime auhindadega tunnustada Telia Eesti AS ja Linea Shop. SA Kiusamisvaba Kool tänab suvekoolis osalenute füüsilise ja vaimse heaolu toetamise eest ka Viljandi Kutseõppekeskust ning ASi Kalev. 

Aasta kiusuennetaja kooli tiitlit annab SA Kiusamisvaba Kool välja igal aastal alates 2018. aasta suvest.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole kiusamisvastaste meetmete kasutusele võtmisel ning tegeldakse teadlikkuse tõstmisega kiusamise, selle vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

Heategevuslike harilike ostuga saab toetada kiusamise vähendamist Eesti koolides

,

1. augustist on Tallinna ja Tartu Kaubamajast võimalik soetada heategevuslikke harilikke pliiatseid ning Penteli kirjutusvahendeid, mille müügituluga toetatakse Kiusamisvaba Kooli Sihtasutust ja KiVa kiusuennetusprogrammi rakendamist Eesti koolides.

Kirjutusvahendite ostuga saab aidata kasvatada tõendus- ja teaduspõhist KiVa programmi kasutavate koolide arvu. Soome teadlaste välja töötatud KiVa programm on Eesti koolides juba 6 aastat aidanud kiusamist vähendada.

„Sel sügisel kasutatakse KiVa programmi ligi 90 koolis ja õppekohas üle Eesti. Soovime aga nii uusi koole oma võrgustikku otsides kui ka olemasolevaid järjepidevalt toetades, et programm jõuaks senisest võrdsemalt ka venekeelsete lasteni ning tegevused ulatuksid ka kolmanda kooliastme ehk 7.-9. klassideni. On tänuväärne, et ka Kaubamaja peab kiusuennetust oluliseks ja toetab meid sel teekonnal heategevuskampaaniaga,” ütles SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar.

Kiusuennetuslike sõnumitega heategevuslikud tooted ning ka Penteli kirjutusvahendid on müügil Tallinna ja Tartu Kaubamaja Lastemaailmas, Tallinnas Viru Keskuse aatriumis, Kaubamaja Galeriis ja Tartu Kaubamaja aatriumis ning Kaubamaja e-poes.

„Kaubamaja leiab, et kõikidel lastel on õigus muretule ja õnnelikule lapsepõlvele. Oskust märgata nii rõõme kui muresid on selle juures võimatu üle hinnata. Väga oluline on, et lapsed ise, lähedased täiskasvanud nii kodus kui koolis oskaksid näha märke, mis viitavad kiusamisele, ning suudaksid pakkuda ka toetust ja abi,“ rääkis Kaubamaja AS turundusdirektor Enel Kolk. „Oleme läbi aastate toetanud erinevaid lastele suunatud heategevuslikke projekte ning meil on väga hea meel, et saame sellesügisese koolikampaaniaga anda oma panuse KiVa programmi arendamisse.”

Kampaania kestab 1. augustist 7. septembrini.

Heategevuskampaania raames toimub neljapäeval, 15. augustil kl 17.00 Viru Keskuse aatriumis arutelu „Kuidas märgata varakult koolikiusamise ohumärke, kuidas ennetada ja vähendada kiusamist koolis ja koolidest väljaspool?“ Vestlusringis osalevad laulja ja kolme lapse ema Luisa Rõivas ning laulja Sissi Nylia Benita, arutelu juhib SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar.

“Oleme Taaviga koos erinevaid lastele suunatud heategevuslikke projekte aastate jooksul toetanud. KiVa programm on meie pere kõigi liikmete meelest väga vajalik osa koolipäevast ja hindame Kiusamisvaba Kooli meeskonna panust kiusamist koolides vähendada kõrgelt,” rääkis Luisa Rõivas. “Oluline on, et oskaksime märgata ja abi anda ning usun, et KiVa programm on vajalik nii lastele kui kõigile lastevanematele. Usaldus lapse, vanema ja kooli vahel on see, mis toob mured koju ja nii on võimalik ka neile muredele lahendused leida. Proovime kõik koos märgata ja aidata!”

Lisaks Kaubamajale saab harilikke pliiatseid tellida ka SA Kiusamisvaba Kooli käest (miinimumkogus 4 pliiatsit), kirjutades aadressil klelia.peterson@kiusamisvaba.ee.