Kiusuennetusprogramm KiVa on Eesti koolides ohvrite arvu oluliselt vähendanud

,

Aprilli keskel tutvustatud PISA 2015 õpilaste rahulolu-uuring – nii nagu mitmed teised rahvusvahelised uuringud läbi aastate – viitas taas sellele, et Eesti koolides on kiusunäitajad muret tekitavad. Kiusamise ohvriks on iga viies, mõnes koolis või kooliastmes lausa iga neljas laps. OECD tõi oma kevadises raportis aga positiivsena välja, et siinsetel koolidel on võimalus liituda programmiga KiVa. Nendes Eesti koolides, kus programmi on rakendatud juba 4 aastat, on ohvrite osakaal langenud 21,5 protsendilt 15,7 protsendile.

Loe edasi