Kiusamisvaba Kooli uueks nõukogu liikmeks sai Triin Noorkõiv

,

SA Kiusamisvaba Kooli asutajad kutsusid sihtasutuse uueks nõukogu liikmeks algatuse “Alustavat õpetajat toetava kool” eestvedaja Triin Noorkõivu. Triin on nõukogus ka ühe sihtasutuse asutajaliikme, s.o Omanäolise Kooli Arendamiskeskuse esindaja, täites sel moel eelmisesse nõukogu koosseisu kuulunud Koidu Tani-Jürisoo kingi.

Triinul on bakalaureusekraad Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast. Pärast ülikooli lõpetamist elas ta kaks aastat Aasias, töötades nii üliõpilasorganisatsioonis AIESEC kui rahvusvahelises logistikaettevõttes DHL. Eestisse naasnuna asus ta tegutsema sihtasutuses Noored Kooli, kus oli aastate jooksul ametis nii kommunikatsiooni- ja turundus- kui osalejate valikuprotsessi juhina. 2010-12. aastal oli Triin Tallinna ühisgümnaasiumi inglise keele õpetaja, pärast mida asus ta tööle Haridus- ja Teadusministeeriumisse, kus töötas esmalt nõunikuna analüüsiosakonnas ja seejärel õpetajaosakonnas peaeksperdina kuni 2016. aastani.

Kümne aasta jooksul on Triin olnud  “Tagasi Kooli” üks arendajatest, aidates kasvatada ühiskonna ja kooli koostööd. Hetkel on ta aktiivselt tegev „Alustavat õpetajat toetava kooli“ algatuse arendamise juures, töötab sihtasutuses Omanäolise Kooli Arenduskeskus haridusalgatuste arendusjuhina ning toimetab veel mitmegi muu haridusprojekti kallal.

Tänavu omistati Triinule Vabariigi Presidendi Valgetähe V klassi teenetemärk tema tegevuse eest hariduselu edendajana.

Triin leiab, et igal lapsel on õigus inspireerivale õpikeskkonnale ja rikastavale õppimisele, mille juures kiusamisel kohta ei ole.“Kiusamine ei toeta mitte kuidagi laste arengut ja mõjutab negatiivselt kõiki asjaosalisi. Sealjuures on oluline, et kiusamine on peatatav ja ennetatav,” lisab ta. “KiVa nõukogu liikmena soovin kaasa aidata sellele, et info ja strateegiad baasilise turvalise kasvukeskkonna tagamiseks oleksid olemas kõigil täiskasvanutel, kes Eestis laste arengut toetavad, olgu koolis, kodus või mujal.”

Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar aga rõõmustab: “Peale selle, et Triin Noorkõivul on märkimisväärne võrgustik ja kogemus õpetajatega ja õpetajana töötamisel, on tal ka oluline kogemus erinevate haridusalgatuste käivitamisel ja arendamisel. Mul on väga hea meel, et nõukogu on meie sihtasutusel jätkuvalt inspireeriv, innustunud ja mitmekülgne, kusjuures ka nõukogu liikmete hariduskogemus on väga inspireeriv, innustunud ja mitmekülgne. Nii me parandamegi Eesti haridusmaailma!”