Lapsed võivad kiusamisega kokku puutuda kõikjal

Kiusamine on kõigile sellega kokku puutuvatele osapooltele kahjulike mõjudega (vt lähemalt siit). Kuigi halbade asjaolude kokkulangemisel võib põhimõtteliselt iga laps sattuda kiusajaks või ohvriks, et tähenda see seda, et kiusamine peaks olema elu loomulik osa.

Lapsed võivad kiusamisega kokku puutuda nii koolis, trennis, kodu ümber ja ka kodus.

Mida teha, kui minu laps puutub kokku kiusamisega (kannatab selle all, kiusab ise või on pealt näinud)?

Kui selgub, et laps puutub kokku kiusamisega – kannatab selle all, kiusab ise või on kaaslase kiusamist pealt näinud -, siis järgnevad viis sammu sobivad kõigi olukordade puhul, kuid kohati on rõhuasetused lapse rollist tulenevalt erinevad.

 1. Jää ise rahulikuks. Lapsevanemat võivad tabada tugevad emotsioonid – sh viha ja  süütunne ning soov kohe lõvina lapse eest välja astuda, kuid sellest ei pruugi kiusu lõpetamisel abi olla. Pigem vastupidi. Lapsed ise kardavad kõige enam seda, kui vanem reageerib rünnakuga. Väga tugev emotsionaalne reaktsioon võib „lukku” ehmatada lapse, kes on võib-olla pikalt julgust kogunud, et tulla oma vanemale toimuvast rääkima.
 2. Loo turvaline „ruum“ rääkimiseks ja kuula hoolega! Rahulik ja toetav kuulamine on vajalik, et:
 • kannatav laps saaks oma murest võimalikult palju rääkida;
 • kiusaja saaks selgitada oma nägemust toimunust ja oleks koostööks valmis;
 • pealtvaataja saaks turvaliselt väljendada oma muret ja tähelepanekuid.
 1. Väljenda selgelt, et kiusamine on igal juhul lubamatu ja tahad oma last igati kiusamise lõpetamisel aidata – seda nii siis, kui laps kannatab, teeb ise teistele liiga või on kiusu pealt näinud;
 2. Mõelge koos lapsega võimalusi kiusamise peatamiseks – nii annad talle julgust ja lased lapsel tunda end suutlikuna.
 3. Küsi mõne aja pärast lapselt, kuidas läinud on või lepi kohe alguses kokku, millal koos vaatate, kas plaanist on abi olnud. Kui probleem püsib, proovige uuesti ja leidke teisi lahendusi.

NB! Kui kiusamine on toimunud koolis, tuleb sellest kindlasti koolipere teavitada – nemad saavad olukorda teadlikumalt jälgida ning kohapeal sekkuda. Lepi teavitamine alati lapsega kokku, selgitades, et see on hädavajalik. Lepi lapsega kokku, kellele rääkida (kas klassijuhatajale, mõne aine õpetajale, keda laps väga usaldab, või hoopis tugispetsialistile). Lisaabi võimalused väljaspool kooli on välja toodud siin.

Kui laps käib KiVa programmi kasutavas koolis, siis võib kiusamisest rääkida ka kooli KiVa-tiimile. Nemad on õppinud kiusamisjuhtumeid tõhusalt lahendama.

Kui tunned, et ei oska ise oma last aidata, otsi abi kas koolipsühholoogilt, KiVa-tiimilt või nõustajatelt väljastpoolt kooli.

Loe lisa KiVa programmi lapsevanemate miniõpikust.

Kuidas ennetada lapse sattumist kiusajaks või ohvriks?

Vanemad saavad kodus lapse kaitseks palju ära teha, et ennetada kiusajaks ja ohvriks sattumist.

 • kujunda lapsega harjumus igapäevaselt tema koolikogemustest vestelda – nii õpib laps ennast väljendama, oma tegemistest – ka muredest – rääkima ja ka teisi kuulama;
 • hoia lapse enesehinnang terve – laps vajab tunnet, et ta on oluline, saab hakkama ja kuulub kuhugi. Nii on ta vähem haavatav ja tunneb ka ise väiksema tõenäosusega vajadust teistele liiga teha;
 • aruta lapsega nii peres kui koolis kehtivate reeglite ja väärtushinnangute üle, sh mida tähendavad teile sallivus, hoolivus, austus ja julgus ebaõigluse vastu astuda – nii tekib lapsel kiusamist mittevõimaldav väärtussüsteem. Mõtle ka sellele, millist eeskuju ise pakud.

Kuidas mina lapsevanemana saan kaasa aidata sellele, et kool KiVa programmiga liituks?

Programmiga liitumiseks peab soovi avaldama kool, kuid Sina lapsevanemana saad kindlasti oma koolis teha teavitustööd selle kohta, et selline programm olemas on ning veenda nii teisi lapsevanemaid kui ka kooli juhtkonda, et programmi rakendamine aitaks teie koolikeskkonda kõigi jaoks paremaks muuta.

Heaks võimaluseks on tõstatada teema kas oma lapse klassi koosolekul, ülekoolilisel lapsevanemate koosolekul või hoolekogu koosolekul, et leida ideele toetust ka teiste lapsevanemate seas.

Oleme kogenud, et tihtipeale saavad koolid liitumiseks innustust just lapsevanematest, kes on pidanud kiusuennetuslikku tööd oluliseks.
SA Kiusamisvaba Kool