Kiusamisvaba Kool valmistub laienemiseks venekeelsetesse koolidesse

,

SA Kiusamisvaba Kool on tegemas esimesi samme KiVa programmiga jõudmiseks ka venekeelsetesse koolidesse. Mh on pooleli lapsevanematele mõeldud miniõpiku keeletoimetamine. Venekeelse miniõpiku plaanime nii veebis kui paberkandjal kättesaadavaks muuta hiljemalt 2017. aasta sügisel.

Samuti on sihtasutus juurde leidnud vene keelt soravalt kõnelevaid koolitajaid, et olla hiljemalt 2018. aasta kevadel valmis ka vene koolide õpetajaid kvaliteetselt ja õpetajate jaoks turvalises keelekeskkonnas koolitama. Selle ettevõtmise juures on meile projektirahastusega appi tulnud ka Siseministeerium ja Kodanikuühenduste Sihtkapital (KÜSK), toetades meie koolitajate KiVa-sertifitseerimist Turu Ülikoolis 11 250 euroga. Projekti täpne pealkiri on “Sihtasutuse koolitusvõimekuse kasvatamine kiiremaks laienemiseks nii eesti- kui ka venekeelsetesse koolidesse”.

Aitäh, KÜSK ja SIM!