Kiusuennetusprogramm KiVa on Eesti koolides ohvrite arvu oluliselt vähendanud

,

Aprilli keskel tutvustatud PISA 2015 õpilaste rahulolu-uuring – nii nagu mitmed teised rahvusvahelised uuringud läbi aastate – viitas taas sellele, et Eesti koolides on kiusunäitajad muret tekitavad. Kiusamise ohvriks on iga viies, mõnes koolis või kooliastmes lausa iga neljas laps. OECD tõi oma kevadises raportis aga positiivsena välja, et siinsetel koolidel on võimalus liituda programmiga KiVa. Nendes Eesti koolides, kus programmi on rakendatud juba 4 aastat, on ohvrite osakaal langenud 21,5 protsendilt 15,7 protsendile.

KiVa on Soomes Turu Ülikoolis välja töötatud tõenduspõhine kiusuennetusprogramm, mille kasutamise käigus tehakse Eestis enim järjepidevat ennetustööd 1.-6. klassidega, aga mille olulised osised on ka selged sekkumismetoodikad kiusujuhtumite lahendamiseks ning iga-aastane kooli tulemuste jälgimine. KiVa mõju kiusamise vähendamisel on Soomes tõestatud rangetele nõuetele vastavate kontrollkatsetega ning Eestis jälgitakse programmi kasutavate koolide näitajate muutuseid igal kevadel.

„Nende anonüümsete õpilasküsitluste andmete põhjal saamegi kinnitada, et KiVa aitab vähendada kiusamise all kannatavate laste osakaalu Eesti koolides, mis programmi kasutavad,“ sõnas programmi uuringukoordinaator Kristiina Treial. „Eriti suur rõõm on näha ohvrite osakaalu jätkuvat vähenemist KiVa juba neljandat aastat kasutavates koolides.“ (vt Graafik 1).

„Kõige suurema languse ohvrite osakaalus saavutab kool muidugi programmi esimesel rakendamisaastal – nii on näiteks KiVaga alles möödunud sügisel alustanud koolide ohvrite osakaal kukkunud 24,4 protsendilt 17,3 protsendile,“ kommenteeris sihtasutuse tegevjuht Triin Toomesaar. „Õpilaste arvusid vaadates tähendab see, et kiusamise ohvreid on ainuüksi nendes 8 koolis pärast esimest KiVa-aastat ligi 100 õpilast vähem.“

„Uurimist aga vajab, miks – erinevalt Soome koolidest – ei ole Eestis õnnestunud KiVa abil nii üheselt vähendada kiusajate arvu,“ tunnistasid nii Treial kui Toomesaar. „See on midagi, millele soovime uuel õppeaastal rohkem tähelepanu pöörata.“

2016/2017. õppeaastal jõudis KiVa programm üle 10 000 õpilaseni 36 Eesti koolis ning 2017/2018. õppeaastal soovib sihtasutus nii riigi- kui ka erasektorist pärit toetajate ja annetajate abil jõuda tõenduspõhise KiVa programmiga kokku vähemalt 14 000 õpilaseni. Koolide võimalus KiVa kasutajaks pürgida on avatud aastaringselt.