Koolid on taas oodatud liituma KiVa programmiga

, ,

Kuni 15. veebruarini värbab SA Kiusamisvaba Kool taas uusi kooliperesid, kes on valmis sellest sügisest oma koolides kiusamist senisest süsteemsemalt ennetama ja vähendama, rakendades selleks oma mõju korduvalt tõestanud KiVa programmi. Esmakordselt loodab sihtasutus värvata ka kuni 10 venekeelset kooli üle Eesti.

KiVa on Soomes Turu ülikooli teadlaste välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine programm, mis näeb ette erinevaid konkreetseid tegevusi nii ennetustööks, juhtumite lahendamiseks kui ka kiusamise monitoorimiseks koolis. Mh õpivad lapsed spetsiaalsetes KiVa ennetustundides näiteks erinevaid tundeid tähele panema ja mõistma, grupisurvele vastu astuma, aga ka kiusamist märkama, sellesse sekkuma ning palju muud. Programmi kohta saab lugeda kodulehelt www.kiusamisvaba.ee.

Eestis ja ka mujal maailmas läbi viidud uuringud kinnitavad, et KiVa programm tõesti aitab kiusamist vähendada: näiteks on juba 5. aastat programmi rakendanud Eesti koolides vähenenud kiusamisohvrite osakaal ca 30%.

2018/2019. õppeaastal rakendab KiVa programmi Eestis kokku 70 kooli ja õppekohta, mis teeb vaid ligi 15% kõikidest koolidest. Soomes on 50% koolidest KiVa-koolid. Tänavu on Kiusamisvaba Kooli sihtasutusel võimalik programmiga liita veel ca 25 kooli, sealjuures kuni 10 venekeelset kooli. See tähendaks, et sügisest oleks Eestis peaaegu 100 KiVa-kooli, moodustades ligi 19% kõikidest koolidest.

SA Kiusamisvaba Kooli juhatuse liige Kristiina Treiali sõnul on meil Eestis koolide kiusuennetuspraktikas veel suur töö ära teha. “Meie sihtasutuse pikemaajalisem eesmärk on, et  igas Eesti koolis oleks läbimõeldud, süstemaatilised ja toimivad tegevused kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks. Uuringutele toetudes usume, et KiVa programm pakub koolidele kõige tõhusamat ja mitmekülgsemat n-ö tööriistakasti nii ennetustööks, kiusamisjuhtumite lahendamiseks kui ka olukorra pidevaks jälgimiseks koolis,” on Treial veendunud.

Programmiga liitumiseks tuleks kooliperedel anda oma soovist märku, täites selleks veebivormi SA Kiusamisvaba Kooli kodulehel www.kiusamisvaba.ee (olemas ka vene keeles). Seejärel võetakse kooliga ühendust, et leppida kokku kohtumine, kus kõik programmi rakendamisega seotud küsimused läbi arutatakse. Kohtumisele järgneb ettevalmistusperiood, mille jooksul (1) pakutakse koolijuhile tuge vajaliku muutuse juhtimiseks oma kollektiivis, (2) koolitatakse koolipered välja kiusamist märkama ja tekkinud juhtumeid peatama, (3) viiakse koolis läbi esmane õpilasküsitlus hetkeolukorra kaardistamiseks ning (4) koolid varustatakse KiVa programmi kasutamiseks vajalike materjalidega.

Et enne liitumist programmi kohta rohkem teavet pakkuda, korraldab SA Kiusamisvaba Kool 22. jaanuaril Tartus (eesti keeles) ja 24. jaanuaril Narvas (vene keeles) KiVa tutvustusüritused, kus saab vastused mh järgmistele küsimustele: (1) mis on ja mis ei ole kiusamine – mida teadus ütleb; (2) millised on kiusamise vähendamise võimalused ja praktikad maailma ja Eesti koolides ning (3) miks ja kuidas KiVa programm töötab.  Tutvustusürituste kohta leiab samuti rohkem infot veebilehelt www.kiusamisvaba.ee.