Siit alalehelt leiab nii (1) koolitused KiVa-koolide toetamiseks kui ka (2) koolitused, mida on mistahes koolil võimalik tellida lapsevanemate koolitamiseks kiusamise ning oma lapse toetamise teemadel. Need koolitused on välja töötatud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel majandusliku elujõulisuse ja arenguhüppe ME18 vooru raames.

(1) Koolitused KiVa-koolide toetamiseks

Neid koolitusi on KiVa-koolidel võimalik tellida täiendavaks toeks, kui tundub, et programmi raames saadavatest tasuta põhi- ja täiendkoolitustest jääb väheks. (Kui on soov/vajadus saada väljapakutud moodulitest erinevat koolitust, palume ühendust võtta koolitusjuhiga.)

I moodul – KiVa stardiabi ehk motiveeriv stardikoolitus personalile
(maht 2 akadeemilist tundi)

Koolitusel osalejad saavad kiire ülevaate kiusamisest ning selle vähendamise teaduspõhistest põhimõtetest koolis. Tutvutakse lähemalt KiVa programmiga ning klassijuhataja rolliga KiVa programmist maksimaalse kasu saamisel. Koolituse lõpetab kooli KiVa-tiimi ja personali vaheliste kokkulepete ning tegevuskava üle vaatamine.

II moodulMis imet neis KiVa-tundides tehakse – praktiline toetuskoolitus KiVa-õpetajatele
(maht 2 – 4 akadeemilist tundi, kokkuleppel tellijaga)

Koolitusele on suunatud kõigile KiVa-kooli õpetajatele, kes annavad KiVa-tunde ja on proovinud vähemalt ühe tunni läbi viia. Osalejad arutavad KiVa-tundide põhimõtted, juba saadud kogemused, proovivad praktiliselt tundide tegevusi ning lõpetuseks koostavad ühiselt tegevusplaani kas tundide läbiviimiseks või kolleegitoe saamiseks oma koolis.

Hind KiVa-koolile: 1 akadeemiline tund/90 eurot

Täpsem info ja tellimine: Anu Neutal, koolitus- ja programmijuht, anu.neutal@kiusamisvaba.ee, tel 5280475

 

(2) Koolitused lapsevanematele

Koolitus on suunatud kõigile, kes soovivad teadlikumalt ja oskuslikumalt kasvatada oma last kiusamiskindlaks. Mida kodus teha, et minu lapsel ei tekiks soovi kaaslasi kiusata, või kuidas kaitsta oma last kiusamise ohvriks sattumise eest? Koolitusel vaatame esmaseid kiusamise ennetamise võimalusi kodus, analüüsime praktiliste harjutuste abil seni tehtut ja planeerime edasist tegutsemist, et oma lapse elus kiusamisega kokkupuutumise riskitegureid vähendada. Koolitus koosneb kahest moodulist, tellida võib mõlemad või ainult esimese.

I moodul – Kuidas kasvatada kiusamiskindlat last
(maht 2 akadeemilist tundi)

Osalejad saavad põhjaliku ülevaate kiusamisest, selle mõjudest ja esmastest ennetamise võimalustest kodus. Praktiliste harjutuste käigus analüüsitakse, mida juba praegu oma lapsega kiusamise riskide vähendamiseks tehakse ning kavandatakse järgmisi samme. Arutatakse läbi kiusamisega kokkupuutuvale lapsele esmaabi andmine ning koostöö põhimõtted ja võimalused lapse kooliga.

II moodul – Jätkame lapse kasvatamist kiusamiskindlaks
(maht 2 akadeemilist tundi)

Peale esimeses osas õpitu tutvutakse järgmiste kiusamise ennetamise võimalustega oma lapse kasvatamisel ning praktiliste ülesannete abil kavandatakse lapse tervet enesehinnangut ja turvatunnet toetavaid kasvatustegevusi.

Hind KiVa-koolile: 40% tavahinnast soodsam ehk 1 akadeemiline tund/90 eurot

Hind mitte-KiVa-koolile: 1 akadeemiline tund/150 eurot

Täpsem info ja tellimine: Anu Neutal, koolitus- ja programmijuht, anu.neutal@kiusamisvaba.ee, tel 5280475