Kust saada abi, kui laps kogeb kiusamist?

Esimene kontakt oma lapse abistamisel võiks olla lapse klassijuhataja. Täiendava vajaduse korral võib ühendust võtta kooli tugispetsialisti(de)ga (koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, kooliarst).

KiVa-koolis käiva lapse puhul võib kiusamisteemalise mure korral samuti esimesena pöörduda klassijuhataja poole või siis kooli KiVa-tiimi poole, kelle kontaktandmed peaks olema leitavad kooli kodulehelt. Kui neid seal ei ole, võib kontaktide saamiseks pöörduda ka SA Kiusamisvaba Kooli poole info@kiusamisvaba.ee.

Kui tegemist pole KiVa-kooliga ning koolis puudub ka tugispetsialist, on võimalik võtta ühendust maakondliku Rajaleidja keskusega, kus on vajaliku ettevalmistuse saanud spetsialistid olemas.

Rajaleidja keskused:

igas maakonnas tegutsevad õppenõustamisteenuseid pakkuvad spetsialistide meeskonnad. Maakondlike Rajaleidja keskuste kontaktid: http://www.rajaleidja.ee/rajaleidja-keskused/.

Tugi- ja Perekeskused Tallinnas ja Tartus:

Üleriigilised abi ja nõu saamise võimalused:

 • Lasteabiesmane sotsiaalne ja kriisinõustamine, abivajavast või kadunud lapsest teavitamine
  e-mail: info@lasteabi.ee
  tel: 116 111, välismaalt +372 600 4434
 • Ohvriabipsühholoogiline nõustamine, nõustamine Interneti teel
  e-mail: ohvriabi@ohvriabi.ee
  kontakttelefonid piirkonniti: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi/ohvriabi-tootajate-kontaktandmed
 • Eluliinpsühholoogiline kriisinõustamine ja emotsionaalne tugi
  tel: 6 314 300 (psühholoogiline kriisinõustamine), 655 8088 (emotsionaalne tugi)
 • Lahendus.net: nõustamiskeskus veebis, nõustavad Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli psühholoogiatudengid
  e-mail: info@lahendus.net
 • Veebikonstaablid: internetiturvalisusega seotud nõustamine ja juhtumite lahendamine
  Andero Sepp
  Jana Frolova
  Maarja Punak
 • Perekeskus Sina ja Mina: perede nõustamine ning nõuanded lapsevanematele
 • Riiklik usaldustelefon: kriisiabi telefoni teel
  tel: 126 (eesti keeles) ja 127 (vene keeles)

Laste õiguste eest vägivallavabale lapsepõlvele seisab lasteombudsman (www.lasteombudsman.ee), kes on samuti pannud kokku soovitused, kuidas kiusamise vastu võidelda: http://www.oiguskantsler.ee/koolikiusamine/.

Kui õpetaja kiusab…

Kui lapse kirjelduste ja kaebuste põhjal tundub, et õpetaja teda kiusab, tuleks esmalt siiski veenduda, et tegemist on kiusamisega (st et ebaõiglane kohtlemine on korduv ja tahtlik ning suunatud ühe või mitme kindla lapse vastu). Kui see kindlasti nii on, vajab see kahtlemata esimese asjana kooli juhtkonna tähelepanu.

Kui näib, et juhtkonna tasandi kaasamisest esimese pöördumise korral abi ei ole, on võimalik toimida järgmistel viisidel:

 1. Uurida lapse klassikaaslaste peredelt tagasisidet ja lugusid, mis aitaksid ühist pöördumist vormistada.
 2. Kui teiste klassikaaslaste peredelt tagasisidet ei õnnestu saada või Te ei soovi seda uurida, on aga siiski võimalik ja põhjust kooli juhtkonna poole uuesti pöörduda. Olukorda on parim selgitada läbi lapse/laste mure ning rõhutada, et olete perekonnana/kogukonnana lahendustele orienteeritud ja motiveeritud koostöös kooli juhtkonna (ja nt ka konkreetse õpetajaga) leidma ühise kokkuleppe, kuidas edasi. Nii on suurem tõenäosus vältida suuremat konflikti või vähemasti selle süvenemist juhtkonnaga.
 3. Kui juhtkonna poolt ikkagi koostöövalmidust ei tule, on järgmine võimalus pöörduda kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonna ametniku poole. Väiksemas omavalitsuses on selleks harilikult 1-2 konkreetsemat ametnikku, suuremates omavalitsustes võib olla lausa terve osakond või eraldi Haridusamet (nt Tallinnas). Kohalik omavalitsus kui koolipidaja peaks siis ikkagi aitama olukorda lahendada.
 4. Kui ka sellele lahendust ei järgne, on võimalik pöörduda veel ka õiguskantsleri või haridusministeeriumi kui järelvalveasutuse poole.

Kui lapsevanemana tajute, et koolis on kiusamisega probleem, tasub kindlasti kooli hoolekogus, õpetajatega suheldes või isegi juhtkonna tasandil teha ettepanek (a) liitumaks mõne süsteemse ja koolitervikliku kiusuennetusprogrammiga (nt KiVaga) või (b) vähemalt uurimaks, mida teadusel kiusamise vähendamiseks soovitada on, et kooliperega üheskoos senisest tulemuslikumalt kiusamist ennetada ja olemasolevate juhtumitega toime tulla.

SA Kiusamisvaba Kool