Õpilasküsitlus kinnitab, et KiVa programmi koolides väheneb kiusamine järjepidevalt

,

Soomes välja töötatud ning Eesti koolides juba kolmandat aastat rakendatav tõenduspõhine KiVa programm näitab nii ohvrite kui ka kiusajate jätkuvat vähenemist. Kui pilootaastal õnnestus kiusu all kannatamist vähendada üle 17%, siis programmi kolmandat aastat kasutanud koolides on kiusuohvrite osakaal vähenenud kokku 22%. Järjepidevalt langeb ka kiusajate osakaal.

KiVa programmi raames viiakse igal kevadel läbi anonüümne ja veebipõhine õpilasküsitlus, mille tulemusi on nii koolidel kui sihtasutusel võimalik võrrelda. Sel õppeaastal vastas küsimustikule üle 6300 õpilase 38-st KiVa võrgustikku kuuluvast koolist. Tulemused näitavad, et programmi kolmandat aastat rakendanud koolides langes kiusuohvrite osakaal võrreldes 2015. aasta kevadega 5,5% ning esimest aastat rakendanud koolides 14,6%. Programmi kolmandat aastat kasutanud koolides on ohvrite osakaalu kogulangus aga 2013. aasta sügisega võrreldes 22%. (vt Graafik 1.)

„Kui 2013. aasta sügisel tunnistas ligi 1100 õpilast 5000-st, et kannatab kiusamise all, siis 2016. aasta kevadeks võib öelda, et ohvreid on vähemalt 240 õpilase võrra vähem – ja see on suur saavutus,“ sõnas Kiusamisvaba Kooli uuringukoordinaator Kristiina Treial. „Ja jätkuvalt on ka hea meel näha kiusajate osakaalu olulist vähenemist nii mitmendat kui ka alles esimest aastat programmi kasutanud koolides.“

Programmi rakendamiseks ettevalmistusi teinud koolid näitasid kiusuohvrite osakaaluks keskmiselt 24,4%, mis on sarnane rahvusvahelistele uuringutulemustele Eesti koolide kohta. „KiVa programmi senised kodumaised tulemused annavad põhjust oodata, et need näitajad on 2017. aasta kevadeks juba oluliselt paremad,“ ütles sihtasutuse tegevjuht Triin Toomesaar. „Seda enam, et KiVa programmi näol on tegemist tõenduspõhise programmiga, mille mõju kiusamise vähendamisel on Soomes tõestatud rangetele nõuetele vastavate kontrollkatsetega.“

„Ja Eestis jälgitakse 2013/2014. õppeaastal edukalt lõppenud kontrollkatse järgselt muutusi igal kevadel,“ lisas uuringu läbiviija Kristiina Treial, „ning õpilasküsitlus kinnitab jätkuvalt KiVa tugevust süstemaatilisel kiusuennetusel.“

Kui 2015/2016. õppeaastal jõudis KiVa programm üle 6500 õpilaseni, siis 2016/2017. õppeaastal suudab sihtasutus toetajate abil ja koolide enda huvist lähtuvalt viia süstemaatilise ja kooliülese kiusuennetusprogrammi vähemalt 8000 õpilaseni.