Meie missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks

Selleks:

 • levitame Eestis teadus- ja tõenduspõhist kiusamise vähendamise programmi KiVa (loe programmist lähemalt siit);
 • aitame koole kiusamisvastaste meetmete kasutusele võtmisel ning
 • püüame tõsta teadlikkust kiusamise ning selle vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.

Oma tegevustes lähtume sihtasutuse põhikirjast ja vabaühenduste eetikakoodeksist ning peame oluliseks järgmiseid väärtuseid:

 • Julge areng

  See tähendab, et söakate sihtide seadmise ja väljakutsuva missiooni läbi püüdleme kiiremini, kõrgemale ja kaugemale nii organisatsioonina kui ühiskonna tasandil julgeks ja õpihimuliseks kiusuennetusvaldkonna teerajajaks.

 • Heaolu ja rõõm

  Sihtasutus tegutseb rõõmuga koostöös koolide ja partneritega, et aidata rohkem väärtustada ja suurendada meie laste heaolu (sh turvatunnet ja koolirõõmu) koolides ja ka ühiskonnas laiemalt. Murede tekkimisel püüdleme heaolu tõstvate lahenduste poole.

 • Järjepidev pühendumine

  See on meie jaoks vastutustundlik, lahendustele orienteeritud ja pika visiooniga planeeritud tegevus.

 • Teadus- ja tõenduspõhisus

  See tähendab meie jaoks tarku ja argumenteeritud otsuseid, teaduse ja uuringutega tõestatud lahendusi ning erinevate koostöövormide mõju ja tulemuste uurimist. See kõik loob meie jaoks kvaliteedi!

 • Tundetaiplik suhtlus

  See väljendub märkamises, julgustavas ja hoolivas, toetavas ja austavas koostöises kontaktis ümbritsevaga. Oleme avatud ja mõistvad mitmekülgsusele ning püüame arvestada erinevate vajadustega.

Kui ka Sina soovid meie missiooni toetada ning aidata kaasa kiusamise ennetamisele ja vähendamisele Eesti koolides, loe erinevatest toetusvõimalustest siit. Järgime ka annetuste kogumise head tava (loe siit).

Sihtasutuse majandusaasta aruanded leiad järgmistelt linkidelt:

SA Kiusamisvaba Kool kuulub Kiusamisvaba Haridustee koalitsiooni, kus teevad kaasa veel ka Eesti Õpilasesinduste Liit programmiga Salliv kool, MTÜ Lastekaitse Liit programmiga “Kiusamisest vabaks!”, MTÜ Noorteühing TORE, MTÜ Vaikuseminutid, Tervise Arengu Instituut VEPA Käitumisoskuste Mänguga ja TÜ eetikakeskus Hea kooli ja Väärtuskasvatuse kooli programmidega.

Kuidas kõik alguse sai?

Sihtasutus Kiusamisvaba Kool (endise nimega Kiusamise Vastu) asutati 2012. aasta lõpus Heateo Sihtasutuse, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu, Omanäolise Kooli Arenduskeskuse, Tartu Ülikooli kasvatusteadlase Kristiina Treiali ning sotsiaalsete ettevõtjate Kristi Liiva ja Rasmus Raski poolt. Ühiselt asuti otsima Eesti koolide jaoks parimat meetodit kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks. Erinevaid alternatiive kaaludes jõuti Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud ja kogu maailmas saadaolevatest programmidest parimaid tulemusi näidanud KiVa programmini.

2013/2014. kooliaastal piloteeriti KiVa programmi kahekümnes Eesti koolis ning pilootaasta tulemustest saab lugeda Kristiina Treiali artiklist siin.

2. juunil 2015. aastal otsustasid asutajad selgema kommunikatsiooni huvides muuta sihtasutuse nime SA-ks Kiusamisvaba Kool.

2021. aasta sügiseks rakendab KiVa programmi üle 100 kooli ja õppekoha üle Eesti. Kõige täpsema loetelu KiVa perekonnaliikmetest leiad siit.

SA Kiusamisvaba Kool pikaajaline eesmärk on jõuda toimiva kiusuennetusprogrammiga kõikide Eesti koolideni. Unistasime, et 2020. aastaks jõuaksime vähemalt 180 koolini, ent oleme tänulikud ja rõõmsad, et annetajate ja toetajate abiga oleme jõudnud vähemalt sajanigi! Küll ühel hetkel ka 180-ni jõuame!

Meie vahva tiim

Ingi Mihkelsoo

Tegevjuht // Teemad: organisatsiooni juhtimine, kommunikatsioon, finants- ja koostööprojektid, rahastuse ja annetuste kogumine, toetused

Tel: +372 525 8702

E-post: ingi.mihkelsoo@kiusamisvaba.ee

Kristiina Treial

Sisujuht ja KiVa-koolide mentor // Teemad: programmi sisuarendus ja uuringud, teaduspõhine kiusuennetuse alane konsultatsioon

Tel: +372 5663 5571

E-post: kristiina.treial@kiusamisvaba.ee

Inger Klesment

Koolitusjuht // Teemad: sihtasutuse poolt pakutavate ning KiVa programmi koolituste koordineerimine ja arendamine, koolituspäringutele vastamine

Tel: +372 5344 8655

E-post: inger.klesment@kiusamisvaba.ee

Merili Kärner

Arendus- ja kommunikatsioonijuht // Teemad: kommunikatsiooni koordineerimine, sh meediapäringutele vastamine ja kodulehe haldamine; organisatsiooni arendamine, sh koostööprojektid

Tel: +372 5692 7288

E-post: merili.karner@kiusamisvaba.ee

Klelia Peterson

KiVa-koolide mentor ja arendusspetsialist // Teemad: KiVa programmi kasutavate koolide personali toetamine

E-post: klelia.peterson@kiusamisvaba.ee

Jane Alas

KiVa-koolide mentor // Teemad: KiVa programmi kasutavate koolide personali toetamine

E-post: jane.alas@kiusamisvaba.ee

Kati Toobal

Koolitusarendusjuht ja KiVa-koolide mentor // Teemad: koolituste jt tugiteenuste väljatöötamine ja täiendamine, koolitajate võrgustiku arendamine; KiVa-koolide mentorlus

Tel: +372 5558 7276

E-post: kati.toobal@kiusamisvaba.ee

Anne-May Nagel

Kommunikatsioonispetsialist // Teemad: sihtasutuse kommunikatsioon, sh sotsiaalmeedia haldamine ja erinevate kanalite sisuloome

Tel: +372 5550 3946

E-post: anne-may.nagel@kiusamisvaba.ee

Juhatus ja nõukogu

SA Kiusamisvaba Kooli juhatusse kuuluvad tegevjuht Ingi Mihkelsoo ja sisujuht Kristiina Treial.

Nõukogusse kuuluvad:

 • Ly Kasvandik (Perekeskus Sina ja Mina esindaja); nõukogu esimees alates 01.01.2017
 • Kristi Liiva (sihtasutuse asutaja)
 • Külli Lilleorg (Heateo SA esindaja)
 • Triin Noorkõiv (Omanäolise Kooli Arendamiskeskuse esindaja)
 • Kristi Paron (laste ja noorte õiguste ekspert)

Vabatahtlikkus

Olulise panuse SA Kiusamisvaba Kooli missiooni elluviimisesse ja igapäevasesse töösse saavad anda ka vabatahtlikud, olles abiks näiteks KiVa programmi õppematerjalide pakkimisel ja väljasaatmisel, erinevate tekstide tõlkimisel, kiusuennetusprogrammi tutvustamisel avalikel üritustel ning programmi rakendavate koolidega kontakti hoidmisel ja nende toetamisel.

Ka võib sihtasutusega ühendust võtta teistlaadi vabatahtlikult panustamise ettepanekutega, kuid sealjuures juures tuleb arvestada, et sihtasutuse töö käib täiskasvanutega: valdavalt õpetajate, koolijuhtide ja lapsevanematega, samuti ametnikega omavalitsustest ja riigiasutustest. Lähtume oma tegevustes sellest, millel on laste heaolu parandamisele pikaajalisem, süsteemsem ja tõhusam mõju.

Meie vabatahtlikud on: Triin Puusaar, Raili Sassian, Ly-Marleen Tamme, Kristjan Kahur, Eveli Post.

SA Kiusamisvaba Kool