Prisma müüb SA Kiusamisvaba Kooli toetuseks heategevuslikke rinnamärke

,

Täna, 13. augustil sai alguse Prisma Peremarketi ja SA Kiusamisvaba Kooli ühine heategevuskampaania, mille raames müüakse septembri lõpuni kõikides Prisma kauplustes kiusuennetuslikku sõnumit kandvaid heategevuslikke rinnamärke.

Märk kannab mh teaduspõhise taustaga sõnumit „Koos peatame kiusamise“ ning selle hind on 2 eurot. Kogu märkidest saadud tulu läheb sihtasutusele Kiusamisvaba Kool, toetamaks nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis oma mõju korduvalt tõendanud kiusamisennetusprogrammi KiVa jõudmist veelgi rohkematesse Eesti koolidesse.

Märgil on kujutatud koos täiskasvanu ja lapse kätt, väljendamaks ühist tegutsemist ning samal ajal ka stopp-märki üleskutseks kiusamine peatada. Märgi kujundas ja tootis Kiusamisvaba Kooli sihtasutusele heategevusliku panusena rinnamärkide ja korporatiivehete valmistaja Roman Tavast.

“Kui KiVa programmi kasutavates koolides püüavad täiskasvanud mh korrapidamisvestide kaudu õpilasi julgustada, et nende poole võib abi saamiseks kindlasti pöörduda, siis selle rinnamärgiga on võimalik igaühel saata kõrvalseisjale signaal, et soovib samuti Eesti koolides, aga ka ühiskonnas tervikuna kiusamist vähendada,” selgitab märgi loomise ideed sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. “Kutsume kõiki üles: kandkem kiusuvaba rinnamärki ja näidakem seda kandes kõigile välja, et teistega arvestav ja kiusuvaba suhtlemine on meie jaoks oluline!”

Märke saab osta kõikide Prismade infoletist ja kassadest. Eestis on kokku 8 Prisma kauplust, nendest 5 Tallinnas, 2 Tartus ja 1 Narvas.

„Uuringud näitavad, et iga viies Eesti koolilaps on kiusamise ohver ning kui saame omalt poolt anda panuse, et koolikeskkond oleks turvalisem ja iga laps saaks hea tujuga kooli minna, siis muidugi teeme seda,“ sõnas Prisma turundusjuht Liina Pärlin.

Peale rinnamärgikampaania saab Prismast osta Vallila EV100 erikollektsiooni tooteid, mille müügitulust 5% annetatakse samuti Kiusamisvaba Kooli sihtasutusele.

KiVa on Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud ja SA Kiusamisvaba Kooli poolt eestindatud kiusamise vähendamise programm, mis sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui kiusamisjuhtumite lahendamiseks. Programmi abiga õpivad lapsed, aga ka täiskasvanud kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele koheselt reageerima, kusjuures suur rõhk on pealtvaatajate rolli teadvustamisel. Programm on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet. KiVa haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad.