SA Kiusamisvaba Kool pakub koolidele KiVa programmi, toetab selle kvaliteetset rakendamist ning toetab tõhusat kiusamise vähendamist muude tegevuste kaudu suures mahus just erinevate projektide toel. Täname kõiki, kellega oleme saanud projektide raames koostööd teha ja kes projekte rahastanud on.

Käimasolevad projektid ja hanked:

„Vägivalla- ja kiusuennetus koolis, sh vähemalt 10 venekeelses koolis“ (2021-2023) Justiitsministeeriumi hange

Kiusamise vähendamise kaardistusvahendi ja konsultatsioonimudeli arendus koolidele (EST, ENG) (2021-2022). Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

SA Kiusamisvaba Kool julge areng kompetentsikeskuseks kasvamisel (2021-2022). Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Lõppenud projektid:

Tõenduspõhine kiusuennetus ka III ja IV kooliastmele (EST, ENG) (2019-2021) Projekti rahastas EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Haridus- ja teadusministeeriumi strateegiline partner kiusamise ennetamisel üldhariduskoolides 2019-2021

KiVa programmi laienemine Eesti koolidesse (2018-2021) Toetas Heateo Mõjufond