Kiusamisvaba Kool tervitab jõule annetustele reageeriva valgusinstallatsiooniga

Pühapäeval, 27. novembril avati Jõululinn Tartu ja ühes sellega Kiusamisvaba Kooli omanäoline valgusinstallatsioon, mis peegeldab reaalajas tehtud annetusi. Kiusamisvaba Kooli paviljon on huvilistele Tartu raekoja platsi jõululinnas avatud kuni 8. jaanuarini. 

Selleks, et sirguda terveteks ja õnnelikeks täiskasvanuteks, vajavad kõik õpilased rohkelt valgust, soojust ja tuge. Eesti on küll tunnustatud oma õpilaste tublide õpitulemuste eest, ent samal ajal kogeb iga viies kooliõpilane õppeaasta jooksul kiusamist. Seda on kirjeldatud kui suurimat koolirõõmu vähenemise mõjutegurit. Kiusamisvaba Kooli paviljoni külastajate iga annetus aitab KiVa kiusuennetusprogrammil tuua valgust ühe uue lapse ellu ning paneb paviljonis lilled rõõmsalt õitsema. 

Installatsiooni kontseptsiooni autor on valguskunstnik Elo Liiv. “Me oleme inimestena kõik erinevad ja seda on ka meie lapsed. Kui täiskasvanute poolt on lastele tagatud nende põhivajadused ja -õigused, siis on see juba suur samm õnneliku inimese kujunemise loos. Ometi ei puutu lapsed koolis kokku vaid täiskasvanutega – nende kaaslasteks on ennekõike omaealised ja kogu värvide spektris võib vastuolusid tekkida igal sammul. Siin avaldubki KiVa programmi olulisus, et kasvaks laste endi teadlikkus, kuidas ära tunda julmus, kius ja pahatahtlikkus ning kuidas olla toeks ja hoida omavahelised suhted helged,” sõnas Liiv. 

KiVa programm on kasutusel ka mitmetes ülikoolilinna koolides. Tartu linnapea Urmas Klaas väljendas heameelt, et kohalikes koolides tegeletakse süsteemselt teadus- ja tõenduspõhise kiusuennetustööga. “Loomulikult tahame liikuda selles suunas, et meie koolid oleksid kiusamisvabad. Selleks on väga oluline osata kiusujuhtumeid ennetada ja vajadusel peatada. Loodetavasti leiavad tartlased valguskülas Kiusamisvaba Kooli paviljoni üles ja annavad oma panuse koolide kiusamisvabaks muutmisel,” lisas linnapea. 
 
Emori 2021. a eestimaalaste annetamiskäitumise uuringus toodi välja, et viimase aasta jooksul oli annetuse teinud kõigest 51% vastajatest. Seejuures 71% neist annetab konkreetsele üleskutsele reageerides. Eesti annetusmaastiku tugevdamise juures on üheks võtmeküsimuseks, kuidas leida uusi annetamise viise, mis teeks panustamise mugavamaks. Kiusamisvaba Kooli annetustele reageeriv valgusinstallatsioon astub selles osas suure sammu edasi. 
 
“Sügav kummardus kõikidele annetajatele, tänu kellele saame viia teadus- ja tõenduspõhise KiVa kiusuennetusprogrammi üha enamatesse koolidesse. Üheskoos kiusamist peatades saame luua Eesti lastele turvalise ja hooliva haridustee õnnelikuks inimeseks kasvamisel,” rääkis Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Ingi Mihkelsoo.  
 
Detsembris oma 10. sünnipäeva tähistav SA Kiusamisvaba Kool vahendab Turu Ülikoolis välja töötatud KiVa programmi ka Eesti koolidesse. Praegu kasutab KiVa programmi 120 Eesti kooli ja õppekohta, mis moodustab ligi veerandi meie üldhariduskoolidest. 
 
KiVa programmi abiga õpivad lapsed kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima, kusjuures suur rõhk on pealtvaatajate rolli teadvustamisel. KiVa haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad. Lisaks Soomele ja Eestile kasutatakse KiVa programmi juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. 
 
TEOSTUS: Elo Liiv, Ledimeister OÜ, Not Perfect Tallinn 
SPONSORID: Jõululinn Tartu, Dorpat, Ehituse ABC, Iconprint, Lemona, Mathmarc, Raitwood, Teleprint, Telia, Vineerimaailm 

Värskemad uudised/postitused

Saada jõulutervitused Kiusamisvaba Kooli heategevusliku jõulukaardiga

Kutsume häid inimesi ja ettevõtteid saatma oma jõulutervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevusliku jõulukaardiga. Personaliseeritud jõulukaartide tellimine on küll lõppenud, kuid […]

Читать далее

Ekstra klass: detsembrikuu väljakutse on “Teistmoodi klassipilt”

Klassifotode tegemine on klassika – detsembri ülesandes pöörame aga tähelepanu hoopis loomingulistele ja ootamatutele lahendustele. Mõelge, milline võiks klassipilt veel […]

Читать далее

Ekstra klass – oktoobrikuu väljakutse võitjad on selgunud

Oktoobris startis Hea Lapse ja Kiusamisvaba Kooli väljakutse EKSTRA KLASS, mis on mõeldud 3.–6. klassidele.  Oktoobrikuu väljakutseks oli luua oma klassi […]

Читать далее
Загрузить больше