SA Kiusamise Vastu otsib tegevjuhti

,

Kiusamisvaba Kooli missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. 2013/2014. õppeaastal piloteerisime kahekümnes Eesti koolis tõenduspõhist koolikiusamise vastast programmi KiVa. Pilootprojekti tulemused näitasid, et KiVa programm toimib – n-ö KiVa koolides vähenes koolikiusamise ohvrite arv oluliselt (samas, kui kontrollrühma koolides mitte).

Meil on suured plaanid. Soovime KiVa programmi võimaldada kõikidele Eesti koolidele!

Nii otsimegi selle missiooni elluviimiseks liidrit – TEGEVJUHTI!

Väljakutse

1. Viia lõpule Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmi tervikmahus Eesti koolide jaoks kohandamine ja sisuline arendustöö.
2. Lõimida KiVa programm teiste kiusamisvaba haridustee programmidega.
3. Koostöös Eesti Lastekaitse Liidu, Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja noorteühinguga TORE töötada välja liikumise Kiusamisvaba Haridustee Eest elujõuline organisatsioonimudel.
4. Leida rahastusvõimalusi kiusamisvaba haridustee programmide jõudmiseks enamikesse Eesti koolidesse aastaks 2020.

Ootused

1. Enesejuhtimisoskus. Võime kohanduda muutuvate olukordade ja väljakutsetega, iseseisvalt töötada ja ennast motiveerida.
2. Juhtimiskogemus. Mõne programmi, suurema projekti, organisatsiooni või valdkonna juhtimiskogemus, kus on omandatud oskusi planeerida, eesmärke ja tegevusi tähtsuse järjekorda seada, läbi rääkida, veenda, mõjutada ning vastutada.
3. Inimeste juhtimise oskus. Tegevjuhi ülesanne on koondada ning koos töötama panna nii lepingulised töötajad (2-3 inimest) kui vabatahtlikud (asutajad, koolide kontaktisikud, nõukogu).
4. Haridusvaldkonna hea tundmine. Kuigi mitte määrav tingimus, oleks varasem töökogemus koolist, ministeeriumist või muust haridusvaldkonna organisatsioonist väga kasulik.

Pakume

1. Sügava missiooniga väljakutset – turvalise ja õnneliku koolipõlve võimaldamist Eesti lastele.
2. Võimalust Eesti ühiskonda paremaks ja teadlikumaks muuta.
3. Väärikat töötasu.

Huvi korral võta ühendust aadressil info@kiusamisvaba.ee või helista 5068258 (Rasmus) või 5074162 (Kristi). Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri 23. jaanuariks 2015.