SA Kiusamisvaba Kool ootab uusi koole kiusuennetusprogrammiga liituma

,

Kuni 15. septembrini ootab SA Kiusamisvaba Kool sooviavaldusi Eesti koolidelt, kes on valmis oma koolides pühenduma süsteemsele kiusuennetusele ning kasutama selleks tõenduspõhist ja üle maailma palju rakendust leidnud kiusuennetusprogrammi KiVa.

KiVa on Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine programm, mis sisaldab nii universaalseid kui ka juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks. Ennetustöö keskendub 1.-6. klassidele, ent programm tervikuna, sh juhtumite lahendamiseks välja töötatud metoodikad on kooliüleseks kasutamiseks. 2017/2018. õppeaastal rakendab programmi ligi 50 kooli üle Eesti, mis on aga ainult ligikaudu 10% kõigist koolidest.

SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuhi Triin Toomesaare sõnul oodatakse tänavu programmiga liituma rekordarvu koole. „Kui paaril varasemal aastal oleme igal aastal pingutanud KiVa-perre juurde võtma 5-10 uut kooli, siis nüüd oleme nii annetajate kui püsivamate partnerite – ERGO kindlustuse, haridus- ja teadusministeeriumi ning Uuskasutuskeskuse – toel poole võimekamad ning suudame alanud õppeaastal programmi kasutamiseks ette valmistada 20 kooli,” täpsustab ta.

Ettevalmistusperiood tähendab seda, et KiVa programmi rakendamisele pühenduvad koolid läbivad põhjaliku eeltöö, sh koolijuhtidele suunatud seminari, aga ka juhtumite lahendamiseks vajaliku baaskoolituse ning algtaset mõõtva anonüümse õpilasküsitluse, et 2018. aasta septembris alustada juba süsteemse ja tõenduspõhise ennetustööga.

Programmiga liitumiseks ei ole koolidel esimese asjana vaja teha muud, kui anda endast esmalt märku aadressil info[ätt]kiusamisvaba.ee ning olla valmis aktiivselt kiusuennetusprogrammi ellu rakendamisse panustama.

„KiVa ei ole ühe-aastane projekt, vaid tegemist on püsiva osaga kooli kiusamisvastasest tööst ning selle juurutamine nõuab kooliperelt ka üsna suurel määral panustamist,” rõhutab Kiusamisvaba Kooli SA sisuekspert ja Tartu Ülikooli kasvatusteadlane Kristiina Treial. „Kuid tehtavad pingutused tasuvad end ära. Uuringute tulemused Soomest ja teistest KiVa kasutavatest riikidest näitavad, et programmi võimaluste ärakasutamine toob ka oodatud positiivsed tulemused. Ka Eesti koolides, mis KiVa programmi rakendavad, on kiusamise all kannatavate õpilaste osakaal järjepidevas languses,” lisab ta.

Triin Toomesaar lisab, et aeg-ajalt põrkub sihtasutus arvamusega, et sellist asja nagu koolikiusamine pole olemas või et tegu on „kasvuraskusega”, millest lapsed varem või hiljem üle saavad. „Tüüpiliselt on 20 õpilasega klassis paar kiusajat ning paar ohvrit. Ning nende jaoks on kiusamine väga reaalne ja valus probleem, mis võib kaasa tuua pöördumatuid negatiivseid tagajärgi. Iga lapse heaolu on oluline, mistõttu tulebki kiusuennetusega süsteemselt tegeleda. Ning KiVa programm on selleks üks parimaid võimalusi,” kutsub ta Eesti koole üles kiusamise vastu võitlemiseks reaalseid samme astuma.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks kasutatakse ja parendatakse tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole kiusuvastaste tegevuste järjepideval ja süsteemsel rakendamisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning selle vähendamise ja peatamise viiside kohta.