SA Kiusamisvaba Kool õpetab töötubades kiusamisvastaseid oskusi

,

Augustis korraldab SA Kiusamivaba Kool suhtluskultuurikuu raames neli lapsevanematele suunatud töötuba – Eesti erinevates linnades toimuvad tasuta töötoad keskenduvad sellele, kuidas vestelda lapsega, kes puutub kokku kiusamisega.

Kiusamisvaba Kooli sihtasutuse koolitajate eest veetavad töötoad leiavad aset 6. augustil kell 17 Narvas, 8. augustil kell 17 Võrus, 10. augustil kell 16 Paides ning 17. augustil kell 17 Pärnus. Kõik töötoad toimuvad sihtasutuse partneri ja toetaja Uuskasutuskeskuse kauplustes ning võtavad vaatluse alla, mis on kiusamine, miks seda esineb ning kuidas toetada last, kes on sattunud kiusamisolukorda kas ohvri, kiusaja või kõrvalseisjana.

Üritused on kõikidele osalejatele tasuta, kuid soovi korral on võimalik kohapeal toetada SA Kiusamisvaba Kooli tegevust, tehes jõukohase annetuse või soetades sihtasutuse heategevuslikke tooteid, näiteks kiusamisteemalise miniõpiku, mis mõeldud just lapsevanematele.

“Kuna saame tihti kõnesid ja kirju lapsevanematelt või ka õdedelt-vendadelt, kellel on mure, et pereliige kogeb kiusamist või puutub kiusamisega muul moel kokku, näeme aina suuremat vajadust pakkuda lähedastele tuge ja täiendavaid oskusi, kuidas suhelda lapsega, kes kiusamisolukorras osalenud on,” kommenteeris sihtasutuse Kiusamisvaba Kool koolitusjuht ja juhatuse liige Kristiina Treial. “Ja kui KiVa-koolide lapsed õpivad seda, et kiusamist nähes tuleks ka ise sekkuda, siis täiskasvanudki vajavad julgustamist, kuidas ja miks sekkuda neisse situatsioonidesse, mida ise märkame ehk bussipeatustes, tänaval või huviringis.

Tänavuse Euroopa kultuuripärandi aasta raames ning just augustis ärgitab SA Kiusamisvaba Kool tähistama suhtluskultuurikuud. Sel puhul pöörab sihtasutus erinevate ettevõtmiste kaudu tähelepanu meid ümbritsevale suhtluskultuurile, sealhulgas kiusuvabale suhtlemisele.

Teemakuu tähistamine lähtub ideest, et kultuuri osa ja pärand on ka kõiki ümbritsev suhtluskultuur – ühiskonnale iseloomulik suhtlemise viis – ning selle arendamisele suunatud tegevused, sealhulgas ka väärtuskasvatus ja kiusamisvastaste hoiakute kujundamine ehk kiusamisvaba suhtluskultuur.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks töötatakse välja tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole koolikiusamise vastaste meetmete kasutamisele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning kiusamise vähendamise ja ohjeldamise viiside kohta.