SA Kiusamisvaba Kool pälvis vägivallaennetuse auhinna

,

16. mail tunnustasid vabariigi president Kersti Kaljulaid ning justiitsminister Urmas Reinsalu taas tublisid inimesi ja asutusi, kes on andnud oma olulise panuse vägivalla ennetusse. Teiste seas pälvis vägivallaennetuse auhinna ka sihtasutus Kiusamisvaba Kool.

Sihtasutust tunnustati töö eest teadus- ja tõenduspõhise KiVa kiusuennetusprogrammi levitamisel Eestis. Koolides, kus KiVa programm moodustab püsiva osa kooli kiusamisvastasest tööst, saab rääkida kiusamiskäitumise vähenemisest. KiVa kaudu luuakse koolikeskkond, kus kiusamisel kohta ei ole ja kiusamisejuhtumid saavad adekvaatse reaktsiooni.

“Tänasele tunnustusele on mõistagi eelnenud palju tööd ja olulisi otsuseid,” sõnas sihtasutuse Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar oma sõnavõtus auhinna kättesaamise järel. “Jagame seda tunnustust meie asutajate ja tegevtiimiga, meie koolitajate, toetajate ja vabatahtlikega, aga kindlasti ka KiVa-koolide direktorite, õpetajate ja tugipersonaliga, kes on otsustanud kiusuennetusele järjepidevalt ja süsteemselt pühenduda!”

President Kersti Kaljulaid rõhutas, et vägivald pole mingi pere siseasi, vaid meie ühiskonna probleem. „Me elame Eestis, kus iga kümnes kuritegu on perevägivallakuritegu – see on ligi 10 protsenti kõikidest kuritegudest ja rohkem kui pooled neist on omakorda teod, mis on seotud praeguse või endise paarisuhtega. Tänane auhind tunnustab neid, kes teevad iga päev tööd selle nimel, et meil oleks vähem möödavaatamist ja rohkem märkamist. Kes soovib, võib probleemile panna ka hinnasildi: tagasihoidliku arvestuse kohaselt maksab perevägivald Eesti riigile igal aastal üle 100 miljoni euro,“ märkis president.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on oluline vägivalda märgata ja astuda aktiivselt samme, et ohver ei jääks üksi. „Eesti ühiskonnas on oluline korduvvägivallatsejate tugevam mõjutamine. Eriti jäigalt tuleb suhtuda kalduvuslikkesse seksuaalkurjategijatesse,“ rõhutas Reinsalu.

Kokku pälvis tänavu vägivallaennetuse auhinna kokku 18 inimest ja algatust ning tunnustuse saamiseks esitati 40 kandidaati. Auhinda annab välja justiitsministeerium koostöös Vabariigi Presidendi Kantseleiga.