Samm-sammult sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise programm

“Kuidas sul täna koolis läks?” – “Hästi, viie sain.” – “Tore!”
“Aga kuidas sul nüüd edasises elus läheb?”
Elu näitab ja uuringud kinnitavad, et akadeemiline tarkus on vaid osa sellest, mis aitab tegelikult hästi hakkama saada nii koolis kui ka edaspidises elus.
Vähemalt sama oluline on ka tarkus, mis aitab:
•         toime tulla oma tunnetega;
•         saavutada eesmärke;
•         tunda ja väljendada empaatiat;
•         luua ja hoida harmoonilisi suhteid;
•         langetada vastutustundlikke otsuseid.

Haridusteaduses nimetatakse seda sotsiaalseks ja emotsionaalseks kompetentsiks. Kus on aga sellenimeline tund tunniplaanis? Võiks ju ometi olla, kui see nii tähtis on?! Ja peakski olema, sest sotsiaalset ja emotsionaalset tarkust saab arendada igas lapses!
Maailmas on töötatud välja mitmeid sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise programme. Nende tõhusust kinnitavate pikaajaliste uuringute tulemustest nähtub, et kõrge sotsiaal-emotsionaalse võimekusega lastel läheb paremini nii kooliajal kui edaspidi. Neil on tugevam vaimne tervis, positiivsem suhtumine endasse ja teistesse, nad tegutsevad vastutustundlikumalt, suudavad paremini püstitada ja saavutada eesmärke ning on empaatiavõimelisemad. No kes siis seda ei tahaks!
Hea uudis on see, et nüüdsest saabki tahta, sest koostöös koolijuhtide, õpetajate ja vabatahtlikega toob sihtasutus Kiusamisvaba Kool Eesti põhikoolidesse Second Step ehk Samm-Sammult programmi.
Tegu on USAs loodud teaduspõhise programmiga, mille headus on leidnud kinnitust mitmetes sõltumatutes uuringutes ja mida on edukalt rakendatud juba paljudes riikides üle maailma (meie lähipiirkonnast nt Rootsis, Norras, Taanis ja Leedus).