Tartu koolilapsed on tõenduspõhises kiusuennetusprogrammis osalemises esirinnas

,

Alanud õppeaastal osaleb SA Kiusamisvaba Kool pakutavas ja koordineeritavas kiusuennetusprogrammis KiVa üle 2000 Tartu kooliõpilase, mis teeb Tartust seni suurima osalusmääraga linna. Sellele on kaasa aidanud erasektori abistav panus: nimelt toetab Tartu koolide osalemist juba kolmandat aastat järjest Tasku keskus.

Kokku rakendab 2017/2018. õppeaastal Tasku keskuse toel KiVa programmi 5 Tartu kooli. Kõige intensiivsemalt on koolides tehtavasse ennetus- ja uurimistöösse haaratud üle 2000 õpilase 1.-6. klassidest, kuid sekkumismetoodikad ja laiem teavitustöö jõuab nendes koolides üle 3500 õpilaseni. Tasku keskus aitab koolide jaoks vähendada programmis osalemise kulusid, kattes 1 euro iga 1.-6. klassi õpilase kohta ning seniste koostööaastate jooksul on Tasku keskus panustanud kokku ligi 2500 eurot.

„Tartu on Eesti suurematest linnadest kindlasti kõige paremini KiVa-programmiga kaetud ning ületab sellega ka lihtsalt liitunud koolide ja õpilaste arvusid vaadates Tallinna linna,” toob välja SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. „Süsteemne kiusuennetus on saanud Tartus nii kiirelt ja kindlalt levida aga paljuski tänu sellele, et Tasku keskus aitab kogukonnaliikmena nende osalemisele õla alla panna – ilma selle toetuseta oleks meil raskem programmi nii paljudes koolides pakkuda,” lisab ta. “Tunnustame Tasku keskust selle toetuse eest ning julgustame teisigi ettevõtjaid oma piirkondades avatud pilguga ringi vaatama ja mõtlema, kas saavad kooli kiusuennetust samal või mõnel muul moel toetada.”

Tasku keskuse poolt panustatav toetussumma Tartu linna koolide programmis osalemiseks hõlmab nii keskuse enda panust kui ka sihtasutuse toetamise eesmärgil korraldatud kampaaniatega kogutut.

„Meid ühendab sihtasutusega Kiusamisvaba Kool soov tagada lastele rõõmus lapsepõlv. Leiame, et igal lapsel on õigus kasvada turvalises keskkonnas ning peame väga oluliseks seda, et KiVa-programmis osalemise kaudu saavad lapsed kaasa oskused ja väärtushinnangud kogu eluks,” kommenteerib koostööd Tasku keskuse turundusjuht Liiu Matikainen. “Siirast heameelt pakuvad uuringute tulemused, mis kinnitavad, et KiVa-koolides on järjepidevalt vähenenud nii kiusajate kui ohvrite osakaal,” lisab ta.

Ühtlasi kutsub Liiu Matikainen üles kõiki Tartu linna koole, kes veel seda teinud pole, programmiga liituma: „Me tõesti usume KiVa tõenduspõhistesse meetoditesse, mis kaasavad kiusuennetamise protsessi aktiivselt nii õpetajad kui lapsevanemad ning kutsume kõiki Tartu koole programmiga liituma. Tasku keskuse toetuse abil on see kindlasti ka mõnevõrra lihtsam, sest tasume programmiga liitunud Tartu koolide eest ühes õppeaastas pool või kolmandiku iga õpilase osalustasust.”

Programmiga liitumiseks ei ole koolidel vaja teha muud, kui anda endast märku aadressil info[ätt]kiusamisvaba.ee ning olla valmis aktiivselt kiusuennetusprogrammi ellu rakendamisse panustama.

KiVa on Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine kooliterviklik kiusamisvastane programm, mis sisaldab nii universaalseid kui ka juhtumipõhiseid tegevusi koolikiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks. 2017/2018. õppeaastal rakendab programmi ligi 50 kooli üle Eesti.

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks kasutatakse ja parendatakse tõenduspõhised meetmeid, aidatakse koole kiusuvastaste tegevuste järjepideval ja süsteemsel rakendamisel ning tegeletakse teadlikkuse tõstmisega koolikiusamise ning selle vähendamise ja peatamise viiside kohta.