Tasku keskus kutsub panustama koolielu turvalisusesse

,

Tasku keskus jätkab aasta tagasi ellu kutsutud heategevusliku kampaaniaga: kuni jaanuarikuu alguseni on Tasku infoletis ja paljudes ostukohtades müügil heategevuslik helkur. Ostes 1 euro maksva helkuri, saate anda oma panuse Tartu kooliõpilaste osalemiseks Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmis.

KiVa programm sisaldab nii ennetustööd kui kiusamisjuhtumite lahendamise mudeleid, tegevustesse kaasatakse kooli personal, õpilased ja lapsevanemad. 2013/2014. õppeaastal kohandati ja katsetati KiVa programmi 20 Eesti koolis. Katsetamise uurimus näitas, et ühe õppeaasta jooksul KiVa programmi kasutanud koolides vähenes kiusamise ohvrite hulk kevadeks oluliselt.

Tartu linnast on KiVa-perekonna liikmeks saanud 3 kooli: programmi rakendavad Tartu Tamme Kool ja Miina Härma Gümnaasium ning kasutamiseks vajalikke ettevalmistusi teeb Tartu Raatuse Kool. Mullu jõulude eel ja tänavuse aasta alguses toimunud heategevuslikust šokolaadide müügist kogutud tuluga on Tasku keskus toetanud nende kolme kooli 1.-6. klasside õpilaste osalemist KiVa programmis ühe õppeaasta jooksul.

”Julgustame kogukondi, eraisikuid ja ettevõtjaid võtma Tasku keskusest eeskuju ning toetama koolide püüdlust kiusuennetusega süstemaatiliselt tegeleda,” sõnas sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. ”Meie kodulehelt leiab nimekirja programmiga liitunud koolidest üle Eesti – võtke nendega ühendust, uurige, kuidas neil läheb ja kas saate aidata. Tõhus kiusuennetus vajab kõigi võimalike osapoolte järjepidevat koostööd!”

Tasku keskus jätkab koostööd KiVa programmiga ka edaspidi ning kutsub kõiki üles panustama kiusamisvastase programmi elluviimisesse ning tegema suuri muutusi läbi väikeste tegude. Eesmärk on aidata KiVa programmil jõuda kõikidesse Tartu koolidesse ning muuta seeläbi koolielu turvalisemaks.