Tasku keskus kutsub üles toetama kiusuennetusprogrammi Tartu koolides

,

Kuni 31. detsembrini müüakse Tasku infoletis ja paljudes Tasku ostukohtades heategevuslikke märkmepaberikomplekte hinnaga 1 €. Müügist kogutud tuluga toetab Tasku keskus Tartu koolide osalemist teadus- ja tõenduspõhises kiusuennetusprogrammis KiVa, mida võimaldab sihtasutus Kiusamisvaba Kool.

2017/2018. õppeaastal rakendab Tasku keskuse toel KiVa programmi viis Tartu kooli: Tartu Tamme Kool, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Raatuse Kool, Tartu Karlova Kool ja Tartu Mart Reiniku Kool. Kokku osaleb SA Kiusamisvaba Kool pakutavas ja koordineeritavas kiusuennetusprogrammis KiVa üle 2000 Tartu kooliõpilase, mis teeb Tartust suurima osalusmääraga Eesti linna.

KiVa programmi rakendamisel on koolidel iga-aastased osaluskulud: ühe õpilase osalemine programmis tähendab koolile esimesel aastal 3 eurot ja edaspidi 2 eurot. Ühe heategevusliku märkmepaberi ostuga toetatakse ühe õpilase kaasamist kiusamist ennetavatesse tegevustesse ühe õppeaasta jooksul ja müügituluga kaetakse kooli eest 1 euro iga õpilase iga-aastasest osalustasust.

„Tartu on Eesti suurematest linnadest kindlasti kõige paremini KiVa-programmiga kaetud ning ületab sellega ka lihtsalt liitunud koolide ja õpilaste arvusid vaadates Tallinna linna,” toob välja SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. „Süsteemne kiusuennetus on saanud Tartus nii kiirelt ja kindlalt levida aga paljuski tänu sellele, et Tasku keskus aitab kogukonnaliikmena nende osalemisele õla alla panna – ilma selle toetuseta oleks meil raskem programmi nii paljudes koolides pakkuda,” lisab ta. “Tunnustame Tasku keskust selle toetuse eest ning julgustame teisigi ettevõtjaid oma piirkondades avatud pilguga ringi vaatama ja mõtlema, kas saavad kooli kiusuennetust samal või mõnel muul moel toetada!”

KiVa programm sisaldab nii ennetustööd kui ka kiusujuhtumite lahendamist ning tegevustesse kaasatakse kooli personal, õpilased ja lapsevanemad. Kaks korda kuus osalevad õpilased KiVa tundides, õpetajaid koolitatakse lastega ja kiusamisjuhtumitega tegelema ning lapsevanemad saavad juhendiks miniõpiku. Uuringud on näidanud, et kiusamisjuhtumite arv programmis osalevates koolides väheneb.

Tasku keskus on heategevuslikke müüke korraldanud ja Kiusamisvaba Kooli programmi toetanud alates 2014. aasta detsembrikuust. 2015. aastal pälvis Tasku heategevuslik müük KiVa toetuseks Tartu linnalt aasta laste- ja noortesõbraliku teo preemia.