Tasku keskus panustab sel õppeaastal kiusuennetusse Tartu koolides rohkem kui 2000 eurot

,

Tasku keskus on alates 2014. aastast toetanud kiusuennetust Tartu koolides ja käesoleval õppeaastal toetatakse viit Tartu KiVa kooli kokku 2158 euroga.

Toetussumma hõlmab nii keskuse enda panust kui ka aasta lõpus korraldatud heategevusliku märkmepaberi müügi tulu. Tasku toetus võimaldab Tartu koolidel katta kiusamise vähendamise programmi KiVa rakendamise omaosaluskulusid: ühe õpilase osalemine programmis tähendab koolile esimesel aastal 3 eurot ja edaspidi 2 eurot, millest Tasku aitab koolidel tasuda igal aastal 1 euro.

2017/2018. õppeaastal rakendavad Tasku keskuse toel KiVa programmi Tartu Tamme Kool, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Raatuse Kool, Tartu Karlova Kool ja Tartu Mart Reiniku Kool. Kokku osaleb SA Kiusamisvaba Kool pakutavas ja koordineeritavas kiusuennetusprogrammis KiVa üle 2000 Tartu kooliõpilase, mis teeb Tartust suurima osalusmääraga Eesti linna.

„Kui me 2014. aastal sihtasutusega koostööd alustasime, oli Tartus vaid üks KiVa kool. Meil on väga hea meel, et tänaseks on KiVaga liitunud viis kooli ja järgmisest õppeaastast lisandub veel üks kool. Siirast heameelt teeb see, et programmis osalevates koolides on kiusamisjuhtumite arv vähenenud ja me saame kaasa aidata sellele, et Tartu koolilastel oleks turvalisem ja rõõmsam lapsepõlv,“ kommenteerib koostööd Tasku keskuse turundusjuht Liiu Matikainen.

Tasku keskus on heategevuslikke müüke korraldanud ja Kiusamisvaba Kooli programmi toetanud alates 2014. aasta detsembrikuust. 2015. aastal pälvis Tasku heategevuslik müük KiVa toetuseks Tartu linnalt aasta laste- ja noortesõbraliku teo preemia.