Tasku keskuses on müügil koolikiusamisvastane šokolaad

,

1. detsembrist on enamikes Tasku keskuse ostukohtades, keskuse infoletis ning Dorpat hotellis müügil heategevuslik šokolaad. Šokolaadiostuga saab toetada koolikiusamisvastase programmi ellu viimist Tartu linna koolides.


2013. aastal Eestis alustanud Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmiga on Tartus seni liitunud kaks kooli, üle Eesti on liitunud koole 31. Šokolaadiostja toetab programmi ellu viimist Tartu linna koolides.

KiVa programm (http://www.kivaprogram.net/estonia/) sisaldab nii ennetustööd kui kiusamisjuhtumite lahendamise mudeleid, tegevustesse kaasatakse kooli personal, õpilased ja lapsevanemad. Programmi tõhusust mõõdetakse kord kooliaastas toimuva uuringuga. Rahvusvaheline praktika näitab, et Turu Ülikooli teadlaste poolt väljatöötatud KiVa programm on aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning koolist väljalangevust. 2013/2014. õppeaastal kohandati ja katsetati KiVa programmi ka Eesti koolides. Katsetamise uurimus näitas, et ühe õppeaasta jooksul KiVa programmi kasutanud koolides vähenes kiusamise ohvrite hulk kevadeks oluliselt.

Kiusamine on Eesti koolides suur probleem. 2012. aastal tehtud Praxise uuring näitas, et ligi pooled õpilased on kogenud kiusamist, kusjuures 7% kannatab kiusamise all pidevalt. Rahvusvahelise koolilaste tervisekäitumise 2009/2010. õppeaasta uuringu põhjal on Eesti ohvrite osakaalu poolest 29 Euroopa riigi hulgas 4. kohal. Värskeim Eestis läbi viidud laste hälbiva käitumise uuring näitas, et 22% õpilastest on olnud koolikiusamise ohvriks. Kiusamine kahjustab ohvrite vaimset ja sotsiaalset tervist, langeb nende akadeemiline edukus ning suureneb koolist väljalangemise risk.

Esimestel päevadel on šokolaadide pakkumine Tasku klientide poolt kenasti vastu võetud – näiteks ühes väiksemas kaupluses müüdi esimese müügipäevaga 50 šokolaadi. ”Tasku keskus jätkab koostööd KiVa programmiga tänavuste jõulude järel ka edaspidi, tehes heategevuslikke müügiaktsioone mitmel korral aastas,” ütles Tasku juhataja Eveli Opmann. Eveli Opmanni sõnul on Tasku meeskond on veendunud, et suured muutused algavad väikestest tegudest ja kutsuvad oma kliente andma oma panust lastele õnnelikuma koolielu tagamiseks.