Draamateatris filmiti Kiusamisvaba Kooli annetuskampaania klippi

16. juunil filmiti Eesti Draamateatris Kiusamisvaba Kooli uut videoklippi, mille eesmärk on kasvatada teadlikkust koolikiusamisest ja leida uusi püsiannetajaid, kelle abiga viia uutesse Eesti koolidesse KiVa kiusuennetusprogramm. Klipp jõuab inimesteni detsembris.

Klipi kandvaks sõnumiks on “Kiusamine võib olla koorem kogu eluks”. Tegevuse keskmes on näitleja Priit Võigemast ja 10-aastane Remi Leek.

Klipi režissöör Henrik Kalmeti sõnul on kampaaniavideo sisu kujundlik, kuid siiski üheselt mõistetav. “See klipp proovib läbi lihtsa kujundi näidata, kuidas kooliaegne kiusamine võib jääda inimest saatma terveks eluks. Oleme vaimset koormat kujutanud läbi füüsilise kandami, kus kunagine kiusaja istub siiamaani ohvril kukil, surudes teda alla ja raskendades igapäevast toimetamist. Füüsilist raskust mõistavad ja märkavad inimesed paremini ning see on kõigile ka arusaadavam, kui vaimsete probleemide hoomamine. Soovime selle klipiga öelda ja näidata, et vaimsed haavad on sama olulised kui füüsilised haavad, kui mitte isegi ohtlikumad.”

Kalmeti sõnul oli klipiga soov laiendada ka koolikiusamise teemat, näidates, et teema ei puuduta ainult lapseiga ja lapsi koolis, vaid ka täiskasvanuid hiljem, ning et paljud kompleksid ning hilisemad ebakindlused võivad olla just sealt pärit.

Sihtasutuse tegevjuht Ingi Mihkelsoo kutsub häid Eesti inimesi üles ulatama abikäe, et aidata muuta koolinoorte lapsepõlv helgemaks ja turvalisemaks. “Teeme oma sihtasutusega tõendatud mõjuga tööd, et vähendada kiusamist Eesti koolides ja toetada laste sotsiaal-emotsionaalseid pädevusi. Kiusamisvaba Kool on küll Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner, kuid riigi toetus ei kata kaugeltki meie tegelikke vajadusi. Ekslikult arvatakse, et head saab teha vaid suurelt annetades, tegelikkuses on abiks iga väiksemgi toetus. Seejuures loeb kõige enam järjepidevus, mistap kutsume inimesi üles hakkama Kiusamisvaba Kooli püsiannetajaks.”

2012. aastal asutatud SA Kiusamisvaba Kool vahendab Turu Ülikoolis välja töötatud KiVa programmi ka Eesti koolidesse. Praegu kasutab KiVa programmi 107 Eesti kooli.

KiVa programmi abiga õpivad lapsed kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima, kusjuures suur rõhk on pealtvaatajate rolli teadvustamisel. KiVa haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad. Lisaks Soomele ja Eestile kasutatakse KiVa programmi juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Annetuskampaania loovidee mõtles välja reklaamiagentuur Not Perfect Tallinn koostöös Henrik Kalmetiga, klippi aitas toota produktsioonifirma VAAS, KiVa tegevusi aitas kommunikeerida Daltoni kommunikatsioonibüroo ja võttetiimi kõhud täitis pika võttepäeva vältel IDU Telliskivi.

Kiusamisvaba Kool vajab järjepidevalt kõigi heade inimeste tuge, et viia KiVa kiusuennetusprogramm veelgi rohkematesse Eesti koolidesse. Seda saab kõige mugavamalt teha sihtasutuse veebilehel: kiusamisvaba.ee/toeta. Annetada saab ka tehes ülekande SA Kiusamisvaba Kool arveldusarvele EE312200221056518192 (Swedbank), helistades annetusnumbril 9002010 (toetad 10 euroga) või andes oma panuse “Ma armastan aidata” keskkonnas: armastanaidata.ee/kiva.

Värskemad uudised/postitused

Kuidas on erakon-
dadel plaanis kaitsta järelkasvavat põlve kiusamise ja kaasu-
vate vaimse tervise probleemide eest?

Valimised on ukse ees, seda kinnitavad plakatid igal tänavanurgal ja reklaamid pea kõikidel veebilehtedel. Sihtasutus Kiusamisvaba Kool võttis valimislubadused üksipulgi […]

Read more

Esi­mesed 500 KiVa kiusu­ennetus­programmi läbinud õpilast lõpe­tavad tänavu põhi­kooli

Tänavu suvel lõpetab Eesti koolides esimene lend põhikooliõpilasi, kes on saanud alates esimesest klassist kiusamist ennetavaid KiVa-tunde ning kasvanud üles […]

Read more

SA Kiusamisvaba Kool korraldab ÜRO kiusamisvastase päeva puhul annetuskampaania

Iga viies Eesti õpilane on kogenud oma nahal koolikiusamist. Selliste kogemuste vähendamiseks viib SA Kiusamisvaba Kool ellu annetuskampaania, mille käigus […]

Read more
Load more