Et kiusamise tõkestamisele kaasa aidata, pakub SA Kiusamisvaba Kool erinevaid kiusamise teemalisi (täiend)koolitusi nii KiVa kasutavatele kui ka kiusuennetusvallas esimesi samme tegevatele koolidele, aga ka lapsevanematele ning eratellijatele. Sealjuures on võimalik vastavalt tellija soovile kokku panna ka spetsiaalselt tema ootustele vastav tellimuskoolitus.

Arvestada tuleb, et uuringute ja ka meie kogemuse põhjal on pikaajalist mõju kiusamise ennetamisele ja vähendamisele võimalik saavutada järjepideva ja süstemaatilise ennetustöö kaudu ning ühekordne koolitus seda siiski ei asenda.

Anna meile aga märku oma koolipere vajadustest ning püüame koostöös leida sobiva lahenduse. Kui sa ei leidnud alljärgnevate koolituste seast endale sobivat, võta ühendust meie koolitusjuhi Triinu Hamburgiga – triinu.hamburg@kiusamisvaba.ee tel 5624 0973.

Koolituse hinnale lisandub alati koolitaja(te) sõidukulu.

Meie koolitajad

Anti Einpaul

Auli Andersalu-Targo

Anu Neutal

Cattre Hein

Endel Hango

Feelika Piir

Julia Kašina

Julija Smirnova

Kadi Jürimäe

Kati Toobal

Kerli Reeder

Kristina Birk-Vellemaa

Kristiina Treial

Liis Aavaste-Hango

Ly Kasvandik

Olga Korkkinen

Tiit Kõnnusaar

Triin Toomesaar

Triin Hallik

Viivika Keskküla

Kiusamise ABC
tree­neri­tele/
huvi­ringi
juhen­daja­tele

Koolitusel õpitakse, mis on kiusamine, kuidas seda ennetada läbi grupis koostöiste ja turvaliste suhete kujundamise ning kiusamisjuhtumi korral sellesse sekkuda […]

Loe lähemalt
  • Küsi pakkumist

Kiusamisvaba kooli teejuht

Kiusamisvaba kooli teejuht on mõeldud kooliperedele abivahendiks oma koolis kiusamist vähendavate tegevuse kaardistamisel, anaüüsimisel ning tõhusamate tegevuste kavandamisel. Teejuhi sisu […]

Loe lähemalt

KiVa programmi
tutvustav info-
seminar kooli personalile

Räägime, milles KiVa programm seisneb, kuidas sellega liituda ja millised tegevused osalemisega kaasnevad. Näitame, miks KiVa tõesti kiusamise ennetamiseks töötab […]

Loe lähemalt

Kuidas kasva-
tada kiusamis-
kindlat last?
(I osa)

Koolitusel õpib lapsevanem praktiliste harjutuste abil, mida ta saab ise teha oma lapse kaitsmiseks kiusamise eest. Osalejad saavad põhjaliku ülevaate kiusamisest, […]

Loe lähemalt
  • 500.-

KiVa stardiabi ehk motiveeriv stardikoolitus kooli personalile

Koolituse esimeses osas antakse ülevaade kiusamisest ja KiVa programmist kogu personalile ning teises osas tutvuvad klassijuhatajad KiVa-tundidega. Osalejad saavad ülevaate […]

Loe lähemalt

Vajaduspõhised koolitused huvi- või spordikoolide personalile

Pakume võimalust tellida meilt treeneritele või huviringide juhendajatele suunatud koolitus kiusamise ja selle vähendamise võimaluste kohta vastavalt oma asutuse vajadusele. […]

Loe lähemalt

Jätkame lapse
kasvatamist
kiusamiskindlaks
(II osa)

Jätkukoolitus samateemalise koolituse I osale. Koolitusel jätkatakse õppimist, mida saab lapsevanem ise teha oma lapse kaitsmiseks kiusamise eest. Pärast esimeses osas […]

Loe lähemalt

Kiusuennetuse lühiloeng lastevanemate koosolekul

Räägime teemadel: Mis on kiusamine? Kuidas kiusamist ära tunda? Mis on KiVa programm? Koostöö kooliga kiusamisjuhtumi korral

Loe lähemalt

Kiusuennetuse lühiloeng lapsevanemate koosolekul

Võimalus kutsuda KiVa ekspert lapsevanematele andma lühiülevaadet sellest, mis on kiusamine, kuidas seda ennetada ning milliste meetoditega kiusamise probleeme lahendada. […]

Loe lähemalt
  • TASUTA

KiVa tutvustus-
seminarid

Selleks, et koolidel oleks enne KiVa-ga liitumist võimalik programmi kohta rohkem teada saada, korraldab SA Kiusamisvaba Kool 2023. aasta lõpus […]

Loe lähemalt