• 129€
  • 79€
  • Veebikoolitused

Kiusamisvaba Kooli veebikoolitus õpetajatele I

Õpetajad
veebis
8 akadeemilist tundi
129
Moodle platvormil

SA Kiusamisvaba Kooli koolitajate poolt loodud veebikoolitus on suunatud kõigile õpetajatele. Koolituste eesmärk on toetada õpetajate pädevusi kiusamise ennetamisel ja kiusamisjuhtumite peatamisel oma igapäevatöös. 

  • Mis kiusamine on ja miks õpetajad seda sageli  koolimajas ei näe?
  • Millised on mõjusa kiusuennetuse viis võtit, mis igal õpetajal käes on?
  • Millised tegevused on kiusamisjuhtumite lahendamisel abiks ja millised hoopis kahjustavad?
  • Mis on kiusamise peatamise karate?
  • Milline võiks olla sinu enda isiklik kiusuennetuse plaan?

Moodle e-õppe keskkonnas asuv kursus sisaldab 8 akadeemilise tunni jagu erinevaid interaktiivseid videoloenguid, lugemismaterjale ja ülesandeid. Kursuse läbimine on individuaalne igale osalejale sobival ajal, kohas ja tempos. Pärast koolituse soetamist saadame sulle koheselt e-maili Moodle ligipääsu juhistega. Kursuse läbimisel väljastatakse õppijale tunnistus. Läbimiseks on aega 3 kuud. 10+ õpetajaga grupi korral palun uurige grupisoodustuse võimalusi veebikool@kiusamisvaba.ee.

KiVa-koolide õpetajatele on veebikoolituse läbimine tasuta ning I osa läbimise järel on võimalus jätkata õppimist II osas “KiVa programmi veebikool õpetajatele”. Küsi sooduskoodi oma kooli KiVa-tiimilt või mentorilt. NB! Sooduskoode uuendame aeg-ajalt ja kui vana kood enam ei toimi, küsige uut! Täpsem info veebikool@kiusamisvaba.ee.

Kursus on valminud projekti “Inimõiguste ja võrdse kohtlemise väärtustamise edendamine Eesti koolides läbi kiusuennetuse” raames, mida rahastas EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Seotud koolitused

  • TASUTA

KiVa tutvustusseminarid

Selleks, et koolidel oleks enne KiVa-ga liitumist võimalik programmi kohta rohkem teada saada, korraldab SA Kiusamisvaba Kool 2023. aasta lõpus […]

Loe lähemalt

Vajaduspõhised koolitused huvi- või spordikoolide personalile

Pakume võimalust tellida meilt treeneritele või huviringide juhendajatele suunatud koolitus kiusamise ja selle vähendamise võimaluste kohta vastavalt oma asutuse vajadusele. […]

Loe lähemalt

Kiusamise ABC treeneritele/huviringi juhendajatele

Koolitusel õpitakse, mis on kiusamine, kuidas seda ennetada läbi grupis koostöiste ja turvaliste suhete kujundamise ning kiusamisjuhtumi korral sellesse sekkuda […]

Loe lähemalt

Vajaduspõhised koolitused koolidele ja haridusasutustele

Pakume võimalust tellida meilt koolitus kiusamise ja selle vähendamise võimaluste kohta vastavalt oma kooli või haridusasutuste vajadusele. Palun kirjelda oma […]

Loe lähemalt