Distantsõpe on andnud hoogu küberkiusamisele

Kuigi sõbrapäev on „imporditud“ tähtpäev ja tugevalt kaubanduspüha poole kaldu, on sõprusele tähelepanu pööramine ja selle jaoks kalendris oma päeva andmine tänuväärt. Nii suure kui väikese inimese vaimse tervise jaoks on sõprus oluline. Viimastel aastatel oleme vohava koroonaviiruse tõttu pidanud teineteisest vägisi eemale hoidma ning kõikvõimaliku suhtluse helendavatesse ekraanidesse ümber kolima. Ka sõprussuhted on pidanud oludega kohanema ja on saanud suuremal või vähemal määral pihta.

Paraku ei ole kogu veebiavarustesse kolinud suhtlus ainult positiivne ning nii mõnegi jaoks on reaalsus hoopis küberkiusamine. Eriti tõsiselt mõjutab see meie kõige nooremas eas kooliõpilasi, kelle arenguprotsessis on kaaslaste poolne aktsepteerimine ja sõpradega suhtlemine väga olulisel kohal. Kübermaailmas on ka ühel ainsal postitusel või lausel meeletu potentsiaal ulatuda kaugele, selle mõju või ulatust on raske ennustada.

Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool poolt läbiviidavas iga-aastases õpilasküsitluses võetakse vaatluse alla ka küberkiusamise osakaal koolides. 2021. aasta õpilasküsitluse raportis tõdeme, et küberkiusamise protsent on teisel distantsõppe kevadel kasvanud. Kui 2020. aasta kevadel oli küberkiusamist tavapärasest oluliselt rohkem ainult alles alustavates koolides ja KiVa-koolides oli ka küberkiusamist võrreldes tavapärase tasemega hoopis vähem, siis aasta hiljem oli pilt hoopis teine.

2021. aasta kevadel nägime olulist küberkiusamise kasvu – küberkiusamist kogenud õpilaste protsent on KiVa-koolides jõudnud alustavate koolide eelmise kevade kõrgele tasemele ja alustavates on veel kõrgem kui eelmisel aastal. SA Kiusamisvaba Kooli sisujuhi Kristiina Treial arvab olevat põhjus selles, et kiusamine on keeruliste oludega kohanemas ja COVID-19 väljakutsetega rinda pistes on kiusuennetus kahjuks tahaplaanile jäänud.

„See tulemus annab põhjust senisest veelgi tõsisemalt küberkiusamise ennetusse panustada. KiVa mõju-uuringud on näidanud, et mida tõhusam on koolides kiusuennetus, seda paremini suudetakse ära hoida ka küberkiusamist ja KiVa programm on siin koolidele oluliseks abiks andes koolidele selleks süstemaatilise ja mõjusa tööriistakasti,“ lisab Treial.

Rõõm on sellest, et hoolimata keerulisest õppeaastast, on KiVa-koolides võrreldes alles alustavate koolidega, jätkuvalt vähem kiusamist. Teame, et KiVa kasutamine ei ole kerge olnud ja iga õpetaja pingutus on olnud väga oluline. Tänu jätkuvale kiusamise ennetamisele on rohkematel õpilastel võimalik kogeda sõbralikku kübersõbrapäeva.

Täieliku õpilasküsitluste raporti, kus on välja toodud ka teised kiusamiskogemustega seotud näitajad, leiad SIIT.

Värskemad uudised/postitused

Kuidas on erakon-
dadel plaanis kaitsta järelkasvavat põlve kiusamise ja kaasu-
vate vaimse tervise probleemide eest?

Valimised on ukse ees, seda kinnitavad plakatid igal tänavanurgal ja reklaamid pea kõikidel veebilehtedel. Sihtasutus Kiusamisvaba Kool võttis valimislubadused üksipulgi […]

Read more

Esi­mesed 500 KiVa kiusu­ennetus­programmi läbinud õpilast lõpe­tavad tänavu põhi­kooli

Tänavu suvel lõpetab Eesti koolides esimene lend põhikooliõpilasi, kes on saanud alates esimesest klassist kiusamist ennetavaid KiVa-tunde ning kasvanud üles […]

Read more

Draamateatris filmiti Kiusamisvaba Kooli annetuskampaania klippi

16. juunil filmiti Eesti Draamateatris Kiusamisvaba Kooli uut videoklippi, mille eesmärk on kasvatada teadlikkust koolikiusamisest ja leida uusi püsiannetajaid, kelle […]

Read more
Load more