• Koolitused mitte KiVa-koolidele

Kiusamise ennetamise ABC liikumisõpetuses

liikumisõpetajad
Kokkuleppel
4 akadeemilist tundi
Tellija ruumides, soovitavalt liigutatavate istekohtadega ja paari töölauaga töötsoonides.

Koolitusel õpitakse, mis on kiusamine, kuidas seda ennetada läbi koostöiste ja turvaliste suhete kujundamise grupis ning millised on esmased põhimõtted kiusamisjuhtumi korral sekkumisel ja juhtumi tõhusal lahendamisel.

Koolituse eesmärk on suurendada liikumisõpetajate teadlikkust kiusamise olemusest ja selle eripäradest, õpetada märkama ohukohti ja ennetada olukordi, mis võivad viia kiusamiseni ning anda lühike ülevaade sekkumise võimalustest just liikumisõpetuse kontekstis.

Seotud koolitused

  • 129€
  • 79€

Kiusamisvaba Kooli veebikoolitus õpetajatele I

SA Kiusamisvaba Kooli koolitajate poolt loodud veebikoolitus on suunatud kõigile õpetajatele. Koolituste eesmärk on toetada õpetajate pädevusi kiusamise ennetamisel ja […]

Loe lähemalt
  • TASUTA

KiVa tutvustusseminarid

Selleks, et koolidel oleks enne KiVa-ga liitumist võimalik programmi kohta rohkem teada saada, korraldab SA Kiusamisvaba Kool 2023. aasta lõpus […]

Loe lähemalt

Vajaduspõhised koolitused huvi- või spordikoolide personalile

Pakume võimalust tellida meilt treeneritele või huviringide juhendajatele suunatud koolitus kiusamise ja selle vähendamise võimaluste kohta vastavalt oma asutuse vajadusele. […]

Loe lähemalt

Kiusamise ABC treeneritele/huviringi juhendajatele

Koolitusel õpitakse, mis on kiusamine, kuidas seda ennetada läbi grupis koostöiste ja turvaliste suhete kujundamise ning kiusamisjuhtumi korral sellesse sekkuda […]

Loe lähemalt