Чтобы помочь остановить травлю, фонд Школа без травли предлагает различные курсы (а также дополнительные курсы) по теме травли как для школ, использующих KiVa, так и для школ, делающих первые шаги в области предотвращения травли, для родителей и частных заказчиков. В том числе можно заказать специальный курс, согласно потребностям клиента.

Нужно учесть, что на основании исследований и нашего опыта, достичь хороших результатов в предотвращении и уменьшении травли можно при систематической и непрерывной работе и одноразовый курс этого не заменит.

Дай нам знать о потребностях вашего школьного коллектива и мы постараемся найти нужное решение в сотрудничестве с Вами. Если Вы не найдете из нижеперечисленных курсов нужный, свяжись с нашим руководителем по разработке курсов Кати Тообаль – kati.toobal@kiusamisvaba.ee, тел. 55587276

К цене курса всегда добавляются затраты на проезд лектора (лекторов).

Наши лекторы

Анти Эйнпауль

Аули Андерсалу-Тарго

Ану Неуталь

Каттре Хейн

Эндель Ханго

Феелика Пийр

Юлия Кашина

Юлия Смирнова

Кади Юримяэ

Кати Тообаль

Керли Реедер

Кристина Бирк-Веллемаа

Кристина Трейал

Лийс Аавасте-Ханго

Ли Касвандик

Ольга Корккинен

Тиит Кыннусаар

Триин Тоомесаар

Триин Халлик

Виивика Кесккюла

  • 500.-

KiVa stardiabi ehk motiveeriv stardikoolitus kooli personalile

Koolituse esimeses osas antakse ülevaade kiusamisest ja KiVa programmist kogu personalile ning teises osas tutvuvad klassijuhatajad KiVa-tundidega. Osalejad saavad ülevaate […]

Loe lähemalt
  • Küsi pakkumist

Kiusamisvaba kooli teejuht

Kiusamisvaba kooli teejuht on mõeldud kooliperedele abivahendiks oma koolis kiusamist vähendavate tegevuse kaardistamisel, anaüüsimisel ning tõhusamate tegevuste kavandamisel. Teejuhi sisu […]

Loe lähemalt
  • 300.-

KiVa programmi
tutvustav info-
seminar kooli personalile

Räägime, milles KiVa programm seisneb, kuidas sellega liituda ja millised tegevused osalemisega kaasnevad. Näitame, miks KiVa tõesti kiusamise ennetamiseks töötab […]

Loe lähemalt
  • al. 270.-

Kuidas kasva-
tada kiusamis-
kindlat last?
(I osa)

Koolitusel õpib lapsevanem praktiliste harjutuste abil, mida ta saab ise teha oma lapse kaitsmiseks kiusamise eest. Osalejad saavad põhjaliku ülevaate kiusamisest, […]

Loe lähemalt
  • al. 150.-

Vajaduspõhised koolitused huvi- või spordikoolide personalile

Pakume võimalust tellida meilt treeneritele või huviringide juhendajatele suunatud koolitus kiusamise ja selle vähendamise võimaluste kohta vastavalt oma asutuse vajadusele. […]

Loe lähemalt
  • al. 270.-

Jätkame lapse
kasvatamist
kiusamiskindlaks
(II osa)

Jätkukoolitus samateemalise koolituse I osale. Koolitusel jätkatakse õppimist, mida saab lapsevanem ise teha oma lapse kaitsmiseks kiusamise eest. Pärast esimeses osas […]

Loe lähemalt
  • al. 400.-

Toetuskoolitus KiVa-õpetajatele “Mis imet neis KiVa-tundides tehakse?”

Kuidas tunda end KiVa-tunde läbi viies kindlamalt ja nautida õpilastevaheliste austavate suhete kujundamist KiVa-tundide abil? Praktiline koolitus, mis on suunatud […]

Loe lähemalt
  • al. 100.-

Kiusuennetuse lühiloeng lastevanemate koosolekul

Räägime teemadel: Mis on kiusamine? Kuidas kiusamist ära tunda? Mis on KiVa programm? Koostöö kooliga kiusamisjuhtumi korral

Loe lähemalt
  • 150.-

Kiusuennetuse lühiloeng lapsevanemate koosolekul

Võimalus kutsuda KiVa ekspert lapsevanematele andma lühiülevaadet sellest, mis on kiusamine, kuidas seda ennetada ning milliste meetoditega kiusamise probleeme lahendada. […]

Loe lähemalt
  • LÕPPENUD

KiVa tutvustus-
seminarid

Et koolidel oleks enne KiVa-ga liitumist võimalik programmi kohta rohkem teada saada, korraldab SA Kiusamisvaba Kool 2022. aasta lõpus ning […]

Loe lähemalt
Load more