Programmi kasutavad koolid

Hetkel rakendab KiVa programmi Eestis ligi 50 kooli ja õppekohta ning 2017/2018. õppeaastal soovime liitumisettevalmistusse kaasata kokku ca 20 kooli, kes saavad programmitegevustega alustada 2018/2019. õppeaastal.