Just Sinu abikäed on puudu!

Kui Sind kõnetab kiusamisvaba koolitee ideaal, sul on veidi vaba aega ning tunned, et tahaksid ka omalt poolt meie missioonile kaasa aidata, oled oodatud liituma meie vabatahtlike seltskonnaga! Oma soovist kiusamise ennetamisse ja vähendamisse vabatahtlikuna panustada saad meile märku anda täites ära lehe allosas oleva vormi.

Vabatahtlikuna on sul võimalik olla meile abiks näiteks KiVa programmi õppematerjalide pakkimisel ja väljasaatmisel, erinevate tekstide tõlkimisel, KiVa kiusuennetusprogrammi tutvustamisel avalikel üritustel või annetuste kogumisel. Oleme avatud aga ka kõikvõimalikele teistlaadi vabatahtlikult panustamise ettepanekutele, kuivõrd tööpõld on meil lai ning abivajadus äärmiselt suur. Sealjuures juures tuleb aga arvestada, et sihtasutuse töö käib täiskasvanutega: valdavalt õpetajate, koolijuhtide ja lapsevanematega.

Juba meie tegevusele õhinapõhiselt kaasa aitavate vabatahtlike nimekirja leiad SIIT.

Vabatahtlik Triin Puusaar kutsub panustama

“Olla vabatahtlik Kiusamisvabas Koolis on minu jaoks väga olulise tähtsusega, sest tunnen, et igal väiksemalgi tegevusel ja abistamisel on tegelikult väga suur jõud, et aidata kaasa Kiusamisvaba Kooli missiooni elluviimisele.”

– Triin Puusaar, vabatahtlik

Anna endast meile märku

  Anneta

  Sinu toetus teeb päriselt head – iga 10 euroga viime KiVa programmi ühe uue lapseni! Oma rahalise panuse saad anda kodulehe annetusvormi, annetusnumbri või “Ma armastan aidata” annetuskeskkonna kaudu.

  Soeta hea­tegevus­tooteid

  Otsid kingitust või sooviksid avalikult väljendada, et kiusamine ei ole okei? Aga palun, soeta meie e-poest heategevus-
  tooteid ning anna sellega ühtlasi oma panus kiusuennetusse!

  Kogu meie toetuseks annetusi

  Tahaksid toetada Kiusamisvaba Kooli missiooni suuremat sorti rahasüstiga ning sul on jaksu, et koondada selle sihi taha rohkemaid inimesi? Korralda meie toetuseks korjandus või heategevusüritus!

  Jaga oma lugu

  Kui Sa oled kokku puutunud kiusamisega ning sooviksid anda oma panuse sellealase teadlikkuse suurenda-
  miseks, siis oma loo jagamisega saad anda panuse kiusamise ennetamisse.

  Ettevõttele

  Et tõkestada kiusamist Eesti koolides, vajame sotsiaalselt vastutus-
  tundlike ettevõtete abi. Olete oodatud meie tegevust sponsoreerima nii rahaliselt kui ka heatege-
  vusliku koostöö kaudu.