Tegevmeeskond

Ingi Mihkelsoo

Tegevjuht, juhatuse liige
ingi.mihkelsoo@kiusamisvaba.ee
+372 525 8702

Kristiina Treial

Arendus- ja kvaliteedijuht, juhatuse liige
kristiina.treial@kiusamisvaba.ee
+372 5663 5571

Jane Alas

KiVa programmi juht
jane.alas@kiusamisvaba.ee
+372 5553 5419

Klelia Peterson

KiVa-koolide mentor ja projektijuht
klelia.peterson@kiusamisvaba.ee
+372 5346 4565

Kati Toobal

KiVa-koolide mentor ja arendusspetsialist
kati.toobal@kiusamisvaba.ee

Cattre Hein

KiVa-koolide mentor ja arendusspetsialist
cattre.hein@kiusamisvaba.ee

Triin Rannamaa

KiVa-koolide mentor
triin.rannamaa@kiusamisvaba.ee

Agnes Alajõe

KiVa-koolide mentor
agnes.alajoe@kiusamisvaba.ee

Triinu Hamburg

Koolitusjuht
triinu.hamburg@kiusamisvaba.ee

Tuuli Muistna

Juhiabi-projektijuht
tuuli.muistna@kiusamisvaba.ee
+372 5309 3599

Kaisa Kiilaspä

KiVa-koolide mentor
kaisa.kiilaspa@kiusamisvaba.ee
+372 5349 3213

 

Marietta Alliksaar

Koolitusjuht (vanemapuhkusel)
marietta.alliksaar@kiusamisvaba.ee

Nõukogu

SA Kiusamisvaba Kool nõukogusse kuuluvad:

  • Ly Kasvandik (Perekeskus Sina ja Mina esindaja); nõukogu esimees alates 01.01.2017
  • Kristi Liiva (sihtasutuse asutaja)
  • Külli Lilleorg (Heateo SA esindaja)
  • Triin Noorkõiv (Omanäolise Kooli Arendamiskeskuse esindaja)
  • Diana Paakspuu (juhtimisnõustaja)

Koolitajad

SA Kiusamisvaba Kooli koolitajatena tegutsevad:

Anti Einpaul
Anti on vabakutseline suhtlemisoskuste koolitaja. KiVa programmiga liitus ta 2013. aastal, kui programm Eestis käivitati. Anti sai KiVa koolitaja litsentsi ühena esimesena Eestis. Paljudes koolides teatakse teda kui VEPA programmi (www.vepa.ee) koolitajat ja mentorit ning Vaikuseminutite koolitajat. Lapsevanematele õpetab Anti ka Gordoni perekooli ja Imeliste aastate programmi.

Auli Andersalu-Targo

Auli on koolipsühooloogina töötanud alates 2002. aasta sügisest. Kõigi nende aastate jooksul on ta näinud, kuidas õpilaste suhted erinevate inimestega mõjutavad väga tugevalt nende heaolu. Selleks, et ise targalt õpilasi toetada, on ta end kursis hoidnud erinevate kiusuennetuse programmidega, mida Eestis on kasutatud. Üle kümne aasta tegutses ta “Kiusamisest vabaks!” programmi kooliatajana ning 2013. aastal sai temast KiVa programmi koolitaja. Kogemusgruppide juhtimine on Auli peamine valdkond KiVa programmi rakendamisel ja 2023. aasta sügisest on ta ka ise KiVaga alustava kooli tiimiliige. Auli huviks on alati olnud laste suhted laiemas süsteemis ning seda teemat on aidanud tal mõista Gordoni Perekooli koolitajaks olemine ja pereterapeudiks õppimine. Tänu pikale koolipsühholoogi karjäärile ja kogemustele saab Auli oma teadmisi jagada Tallinna Ülikoolis eripedagoogidele ja klassiõpetajatele kursusi läbi viies. Auli töötab koolipsühholoogina Tallinna 32. Keskkoolis ja on saanud sealt kogemuse, kuidas hästi toimivas tugisüsteemis saab ta kolleegidega koos ka kõige raskemate juhtumite lahendamisega hakkama.

Anu Neutal

Anu on kolm ja pool aastat töötanud sihtasutuses Kiusamisvaba Kool koolituskoordinaatorina. Selle aja jooksul aitas ta mitmeid koolitusi välja töötada ja koolitas ennast ka ise. 2022. aastal läbis Anu Soomes Turu Ülikoolis KiVa treenerite koolituse. Enne sihtasutusse tööle asumist läbis Anu Noored Kooli programmi ja töötas neli aastat õpetajana.

Endel Hango

Endel on kogenud koolitaja (7. tasemega kutseline täiskasvanute koolitaja – suhtlemistreener), psühhodraama psühhoterapeut, meeskondade lepitaja ja juhtimiskonsultant. Kolme tütre isana on kiusamise vähendamine pigem missioonitöö, mida toetab ka isiklik kogemus erinevatest rollidest.

Feelika Piir

Feelika on kogenud psühholoog ja terapeut. Ta omab pikaajalist kogemust töös koolipsühholoogina, nõustades ja toetades lapsi, lapsevanemaid ja õpetajaid. Koolipsühholoogi ametile lisaks on ta andnud erinevaid erialapõhiseid ainetunde, olnud tegev karjäärikoordinaatorina ja koolitanud õpetajaid ja lapsevanemaid. Feelikal on palju praktilist kogemust kiusamisjuhtumite lahendamisest koolikeskkonnas. KiVa-programmi koolitajana on ta olnud tegev aastast 2013, kui programm Eestisse tuli. Aastast 2016 omab ta rahvusvahelist KiVa-treeneri litsentsi. Sihtasutuses Kiusamisvaba Kool viib Feelika läbi stardikoolitusi ja tellimuskoolitusi koolide KiVa-tiimidele ja lapsevanematele. Ta juhib ka Tartu piirkonna kogemusgruppe, kus tegeletakse kiusamisjuhtumite lahendamise parimate praktikate jagamisega. Lisaks on Feelika läbinud TORE-programmi koolitaja väljaõppe aastal 2013. Feelika on abikaasa ja ema kolmele vahvale lapsele, kellest vanim jõuab varsti juba täiskasvanuikka. Tema jaoks on oluline, et ta saab anda omapoolse panuse kiusamise vähendamiseks läbi õpetajate ja lapsevanemate toetamise ja koolitamise.

Kati Toobal

Kati alustas oma teekonda sihtasutuses esialgu vabatahtlikuna, edasi juba koolitaja ja KiVa-koolide mentorina. Kati läbis aastal 2018 Turu Ülikoolis KiVa treeneri litsenseerimise koolituse ning on osalenud mitmete toetuskoolituste arendamise protsessis. Kati viib läbi koolitusi nii eesti kui vene keeles. Tema pikk kogemus õpetaja ja klassijuhatajana põhikoolis ning kutsekoolis aitab tal paremini mõista koolides töötavaid inimesi ning väärtustada nende tööd ja panust kiusamise ennetamisse. Täiskasvanute ja laste psühhodraama rakendamine on rikastanud Kati tööriistakasti ning grupijuhtimise kogemus aitab tal mitmekesistada ka KiVa-koolitusi. Katile meeldib koolituste käigus kohtuda erinevate kooliperedega, neid julgustada, innustada ja toetada KiVa programmi rakendamisel.

Kerli Reeder

Kerli töötab igapäevaselt ühes uuenduslikus erakoolis (Avatud Koolis) õppejuhina, kus lisaks õpetajate toetamisele ja igapäevasele koolikorraldusele on tema peamisteks arendusteemadeks ennastjuhtiv õppija ja edasiviiv tagasiside. Muuhulgas on Kerli Avatud Koolis ka KiVa tiimi liige ning mentorina/klassijuhatajana annab ta ka ise KiVa tunde. Varasemalt on Kerli panustanud haridusse mitmetes erinevates rollides, näiteks õpetajana, õpetajate arengu toetaja ja koolitajana (Noored Kooli programmis, Tallinna Ülikoolis), õpetajakoolituse peaspetsialistina (Tallinna Ülikoolis), erinevate sekkumisprogrammide töösse panustajana (nt KiVa ja VEPA programmid). Tema kõige suuremaks südameteemaks on laste sotsiaal-emotsionaalsete ja õpioskuste arendamine ning turvalise koolikeskkonna loomine, kus iga laps saab end tunda hästi ja hoituna. Juba üle kümne aasta on Kerli litsenseeritud KiVa koolitaja. Ta on viinud läbi kümneid KiVa stardikoolitusi koolidele, lisaks täienduskoolitusi nii õpetajatele, lastevanematele kui ka õpilastele. KiVa koolitajana soovib Kerli panustada koolide sõbralikku suhtlemiskultuuri, et meie koolides saaksid sirguda emotsionaalselt terved ja sotsiaalselt hästi hakkama saavad inimesed.

Kristiina Treial

Kristiina alustas tööelu üle 20 aasta tagasi koolipsühholoogina ja jõuds sealt juba õige pea Tartu Ülikooli õpetajakoolitusse, kus toetas tosin aastat tulevaste ja juba tegutsevate lasteaia- ja klassiõpetajate arengut arengupsühholoogia, sotsiaalse arengu ja lapsevanematega koostöö vallas. 2018. aastal liikus ta Tartust edasi Tallinna Ülikooli, taas oma põhieriala koolipsühholoogia õpetamise juurde. Kristiina juhendamisel on kaitstud üle 30 magistritöö. Ühe jalaga praktikas ja teisega teadusmaailmas olles on tema kirg kogu aeg olnud laste sotsiaalne areng. Viimased 11 aastat on selgelt fookuses olnud kiusamine. Kristiina on SA Kiusamisvaba Kool üks asutajaliige, arendus- ja kvaliteedijuht, uuringute koordinaator ning koolitaja. Töö eest sihtasutuses pälvis ta 2014. aastal Eesti Vabariigi presidendilt aasta vabatahtliku tunnustusmärgi ja 2023. aastal Punase Risti IV klassi teenetemärgi. Aga kõige olulisem – Kristiina on kolme poja ema.

Triin Hallik

Triin on läbi ja lõhki haridusinimene ning eluaegne õppija. Ta on töötanud lasteaias sõimerühma õpetajana, algklassides klassiõpetajana, põhikoolis matemaatikaõpetajana ning nüüdseks juba üle aasta ka koolijuhina Raasiku Koolis, kus tal on võimalus ja rõõm juhtida nii lasteaeda kui kooli. Kiusuennetusse on Triin panuse andnud läbi õpetajaks olemise ja laste suunamise juba üle kümne aasta, millest viis aastat on ta seotud olnud ka KiVa programmiga. Viimased aasta aega on Triin näinud ka seda poolt, kuidas koolijuht saab jõudsa panuse kiusuennetusse anda. Kuna ta on elupõline õppija, naudib Triin koolitustel osalemist, ja soovib, et ka tema poolt läbiviidavad koolitused oleksid väga heal tasemel. Selleks otsustas Triin lisaks varasematele õpingutele ja koolitustele täiendada enda koolitaja rollis (peamiselt praktikuna) kogutud teadmisi ka ülikooliõpingutega ja asus 2023. aasta sügisel Tallinna Ülikooli andragoogikat õppima.

Viivika Keskküla

Viivika on Tartu Tamme Kooli aineõpetaja ja klassijuhataja. Ta kuulub Kiva-tiimi alates kooli ühinemisest programmiga ehk 2015. aastat ning on olnud neli aastat tiimijuht. Lisaks õpetajaametile on Viivika KiVa koolitaja ning töötab ka haridusmentorina. Samuti on ta Tartu Ülikoolis alustava õpetaja tugiprogrammi üks rühmajuhtidest. Oma enesearenguteel on Viivika jõudnud ISCI-sse (International Supervision and Coaching Institute), kus 2023. aastal alustas ta õpinguid superviisori ja coachi väljaõppes juhi suunal. 2024. aasta kevadel läbis ta Turu Ülikooli korraldatud KiVa treeneri litsenseerimise koolituse. Viivika kireteemaks on vaimne heaolu koolikeskkonnas.

Cattre Hein

Cattre on üle 20 aasta olnud õpetaja. Koolikeskkond ja õpilaste heaolu on teda saatnud ülikoolist saati. Ta on õppinud klassiõpetajaks, omandanud bakalaureuse ja teadusmagistri kraadi kasvatusteaduste erialal. Praegu töötab ta koolitajana, KiVa koolide mentori ja inimeseõpetuse õpetajana. KiVa programmini jõudis Cattre 2016. aastal, kui tekkis vajadus ülekoolilise kiusuennetusprogrammi ja juhtumistesse sekkumiste süsteemi järele. Sellest ajast saadik on Cattre aktiivselt KiVaga toimetanud. Ta on praktik ja edukas KiVa rakendaja. Ta on olnud seitse aastat KiVa-tiimi juht, andnud erinevates kooliosades KiVa-tunde ja on siiani koolis KiVa-tiimi liige. Viimastel aastatel on ta keskendunud 3. kooliastmele ja tema südameasjaks on saanud küberkiusamise ennetamine. 2023. aasta kevadel läbis Cattre Turu Ülikooli KiVa treeneri litsenseerimiskoolituse. 2023. aasta sügisel osales World Anti-Bullying Forumil North Carolinas.

Julia Kašina
Julija Smirnova
Kadi Jürimäe
Ly Kasvandik
Olga Korkkinen

 

Vabatahtlikud

SA Kiusamisvaba Kooli missiooni elluviimisse panustavad vabatahtlikena:

Eveli Post
Kristjan Kahur
Liisi Kütner
Ly-Marleen Tamme
Margit Aalberg
Mariliis Marik
Raili Sassian
Taavi Raidma
Triin Puusaar
Vladimir Niinimäki

SA Kiusamisvaba Kool

SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal, et toetada Eesti koole kiusamise ennetamisel ja tõrjumisel. Aitame koolidel selle probleemiga tegeleda, pakkudes neile mh ka Soome teadlaste poolt välja töötatud KiVa kiusuennetusprogrammi. 

Kampaaniad

Oleme koostöös heade partneritega korraldanud mitmeid kampaaniad, eesmärgiga kaasata oma missiooni elluviimiseks erarahastust ning tõsta teadlikkust kiusamisest kui tõsisest probleemist.

Projektid

SA Kiusamisvaba Kool pakub koolidele KiVa programmi, toetab selle kvaliteetset rakendamist ning toetab tõhusat kiusamise vähendamist mh ka erinevate projektide toel, millest saab ülevaate siit.

Meie meedias

Kes, kus ja mida meist kirjutas või rääkis? Ehk ülevaade olulisematest Kiusamisvaba Kooli SA, KiVa programmi ja kiusamisega seotud meediakajastustest läbi aastate.