Sa ei ole üksi!

Uuringud näitavad, et iga viies koolilaps Eestis kannatab kaaslastepoolse kiusamise all ja iga 10. laps on see, kes teistele meelega liiga teeb. Seda on ju päris palju? Kui kiusamine Sullegi mingil moel muret teeb, siis tea, et Sa ei ole üksi. Kiusamist saab ja tulebki peatada!

Kuidas saan aru, et tegu on kiusamisega?

Kiusamine on see, kui inimesele põhjustatakse meelega ja korduvalt kannatusi tema kaaslase või kaaslaste grupi poolt ja kannatajal on mingil põhjusel raske end kaitsta.

Õpilast kiusatakse, kui üks või mitu õpilast meelega ja korduvalt

 • ütlevad tema kohta inetuid või haigettegevaid asju, naeravad tema üle, kutsuvad teda inetute ja haigettegevate nimedega;
 • ignoreerivad teda täielikult, arvavad ta oma sõprade grupist välja, või jätavad teda meelega tegevustest kõrvale;
 • löövad, togivad, tõukavad või ähvardavad teda, näiteks panevad ta luku taha;
 • püüavad teha nii, et ta teistele ei meeldiks, levitades tema kohta valesid või saates õelaid kirjakesi;
 • postitavad temale või tema kohta internetti või suhtlusäppidesse alandavaid pilte, videoid ja sõnumeid;
 • teevad lisaks ülalmainitutele veel teisi kahju ja haigettegevaid asju.

 

Vahel teevad kurjad sõnad ja halvustavad pilgud palju rohkem haiget kui rusikad…

Sõbralik ja mänguline narritamine ei ole kiusamine, kui see kõigile osapooltele lõbu pakub. Kiusamiseks ei peeta ka seda, kui kaks enam-vähem ühe tugevusega õpilast vaidlevad või kaklevad kas vabatahtlikult või ühekordse tüli tulemusel.

Mida teha, kui mind kiusatakse?

Sa tunned, et keegi on Sulle meelega ja korduvalt liiga teinud ja Sul on olnud raske end kaitsta?

Pea meeles – kellelgi ei ole õigust sind kiusata!

 • Kui tunned ennast abitult, ebakindlalt ja väärtusetuna või isegi lausa toimuvas süüdi olevana, siis seda kiusaja just soovibki, see annab talle võimaluse kogeda edu ja tunda end tähtsana. Kiusamine on kiusaja valik, kannataja ei ole toimuvas süüdi.
 • Kui Sul endal ei õnnestu kiusamist peatada, siis otsi abi. Kiusaja valibki just endast nõrgemal positsioonil olevaid sihtmärke, et olla kindel oma edus. Seetõttu on loomulik, et Sul on raske ja seetõttu on väga mõistlik abi otsida.
 • Räägi toimuvast usaldusväärsele täiskasvanule kodus või koolis. Rääkimine on tegelikult hädavajalik, sest enamasti kiusamine ise ära ei lõpe ja lapsed, kes ei ole kiusamisest rääkinud, on kannatanud lausa aastaid.
 • Arutage selle täiskasvanuga omavahel läbi, millist abi Sa temalt ootad. Räägi talle ka oma hirmudest ja kõhklustest, mida abi paludes tunned, nii oskab abistaja nendega arvestada. Vahel aitab juba see, kui Sul on võimalik kellegagi koos plaani pidada, kuidas kiusajale eduelamusi mitte pakkuda, kuidas saada tugevamaks.
 • Kindlasti peaks rääkima koolis toimuvast kiusamisest mõnele koolipere liikmele  – oma õpetajale, koolipsühholoogile või KiVa-koolis just KiVa-tiimile. Ainult nii saavad nad Sind abistada. Koolipsühholoogid ja KiVa-tiimid on õppinud kiusamise peatamist ning enamasti teavad, kuidas Sinu olukorda parandada.
 • Kui satud rääkima sellise täiskasvanuga, kes arvab, et kiusamine pole tegelikult suur probleem ning Sa peaksid ise kuidagi hakkama saama, siis ära heitu – proovi juttu teha mõne teise täiskasvanuga, kes Sinu muret tõsiselt võtab. Võid täiskasvanuga vabalt ka seda lehekülge jagada, et ta edaspidi oleks kiusamise tõsise teemaga paremini kursis!

 

Häid mõtteid kiusaja peatamiseks leiad ka SIIT.

Mida teha, kui minu kaaslast kiusatakse?

Sa oled olnud olukorras, kus näed pealt kellegi kiusamist? Tunned muret kannatava kaaslase pärast või hirmu kiusaja ees?

Kiusamine klassis põhjustab pingeid kõigile ja halvendab omavahelisi suhteid. Pea meeles, et pealtvaatajatel on suur võim kiusamise peatamisel. Kiusaja vajab õnnestumiseks ja kiusamise jätkamiseks publiku heakskiitu. Uuringud näitavad, et enamik õpilasi tegelikult ei kiida kiusamist heaks, kuid ei julge või ei oska toimuvat peatada.

Pealtvaatajana on Sul kolm võimalust:

 1. Astu vahele ja peata kiusamine sündmuskohal. Uuringud näitavad, et kui pealtvaatav kaaslane sekkub kiusamisse, siis üle pooltel juhtudest lõpeb kiusamine 10 sekundi jooksul! Vahele astumine vajab aga julgust. Pea eelnevalt iseenda, sõprade ja/või täiskasvanutega nõu, kuidas saab kiusajat peatada ja kannatajat kaitsta.
 2. Toeta kiusamise all kannatavad kaaslast. Kiusamise all kannatav laps jääb sageli üksi ja see teeb tema olukorra veel keerulisemaks. Uuringud näitavad, et kui kannataval lapsel on vähemalt üks toetaja või sõber, siis see aitab tal palju paremini kiusamisest välja tulla. Kui tunnedki, et ei julge kohe kiusajat peatama minna, siis abi on juba sellestki, kui annad ohvrile vaikselt märku, et ei pea temale tehtavat õigeks ja tahad teda aidata, püüad olla ise tema suhtes sõbralik.
 3. Räägi täiskasvanule. 85% kiusamisjuhtudest on juures kaaslastest pealtvaatajad, täiskasvanud märkavad ja tunnevad ära aga väga väikese osa kiusamisest. Selleks, et täiskasvanud saaksid aidata kiusamist peatada, on vaja, et nad sellest teada saaksid. Sina saad rääkida ja nii tehes kaitsed Sa ohvrit, iseennast, kõiki teisi kaaslasi ning tegelikult teed head ka kiusajale, sest aitad nii tal oma käitumist parandada. Inimõiguste kaitseks välja astumine ei ole kaebamine!  Rääkida võid oma vanematele, õpetajale või kellelegi, keda usaldad.

 

Koolis toimuvast kiusamisest peaks kindlasti teada andma kooliperele, ainult nii saavad nad asuda kiusamist peatama. Kui õpid KiVa programmi kasutavas koolis, siis Sinu koolis on olemas KiVa-tiim. Uuri välja, kes nad on ja räägi oma tähelepanekutest neile. Nemad on õppinud kiusamisjuhtumite lahendamist ja saavad kindlasti aidata.

Häid mõtteid pealtvaatajana toimimiseks leiad ka SIIT.

Mina ise olen kedagi kiusanud

On juhtunud nii, et oled kellelegi mitu korda ja meelega haiget teinud? Kas võib olla, et oled teda kiusanud? Vaata siit järele, mis on kiusamine.

Kui oled kedagi kiusanud, et tähenda see seda, et Sa oleksid halb inimene. Iga laps võib mingite põhjuste kokkulangemisel sattuda kiusajaks või ohvriks. Oluline on aga see, et teisele meelega kahju tegemine, kasutades ära tema nõrkusi, ei ole mingil juhul lubatud. Isegi kui see teine tundub Sulle imelik, on ise halvasti käitunud või lihtsalt ei meeldi Sulle.

Kui oled kedagi kiusanud, tuleb see nüüd kohe ära lõpetada, enne kui olukord ja selle tagajärjed jõuavad veel halvemaks minna. Ka Sinu jaoks. Uuringud näitavad, et kiusajad tahavad olla kaaslaste hulgas tähtsad, kuid isegi kui kiusajad saavutavad populaarsuse, ei meeldi nad tegelikult kellelegi. Lisaks on kiusajatel palju suurem risk täiskasvanuna kuritegude tegemiseks.

Kiusamise lõpetamine ei pruugi olla lihtne. Siin on mõned toetavad mõtted Sulle:

 1. Sind võib aidata, kui püüad korra kujutleda selle kaaslase tundeid, keda oled kiusanud. Mida tunneksid Sina, kui keegi Sinuga sama moodi käituks, kui Sina temaga oled käitunud? Ja võib-olla ongi keegi ka Sind kiusanud – kas see meeldis Sulle?
 2. Mõtle, miks Sa oled talle kahju teha soovinud.
  • Kui ta ei meeldi Sulle või tundub imelik, kuidas võiksid sellega toime tulla ilma talle haiget tegemata? Proovi leida endas võimalus ja viis tema eripäraga leppida.
  • Kui kiusad nalja ja põnevuse pärast, siis proovi leida nalja tegemiseks viise, mis ei põhjusta teistele kannatusi.
  • Kui ta ise on Sinuga halvasti käitunud, siis tasub proovida tülile lahendust otsida. Kättemaks sünnitab kättemaksu ja ei ole kasulik kummalegi poolele. Vajadusel palu täiskasvanut appi.
  • Kui kiusamine aitab Sul ennast tähtsana tunda, siis proovi leida teisi viise tähtis olemiseks. Mõtle, mis Sul hästi välja tuleb? Kas saaksid olla kuidagi klassile kasulik? Klassikaaslased hindavad väga ka Sinu sõbralikkust ja abivalmidust.
 3. Kiusamise lõpetamise võib raskeks teha ka see, et teised nagu ootaksid Sinult kiusamise jätkamist. See, et kaaslased on kiusamisel kaasa naernud või tagant torkinud, ei tähenda aga seda, et nad toimuvat naudiksid. Uurijad on leidnud, et enamik õpilasi, see tähendab enamik sinu kaaslasi siiski ei pea kiusamist õigeks, kuid nad ei oska lihtsalt seda peatada. Siin on Sul vaja meelekindlust, et oma käitumist muuta ja haiget tegemine lõpetada.

Kui Sulle tundub, et Sa ei saa ise kiusamise lõpetamisega hakkama, siis palun räägi oma loost mõnele täiskasvanule koolis või kodus, keda saad usaldada. KiVa-koolides võid pöörduda ka KiVa-tiimi poole, nemad on kiusamise lõpetamist õppinud. Palu abi oma käitumise muutmisel.

Kiusamisest

Kiusamine on probleem, millel on tõsised tagajärjed. Aga mis täpsemalt on kiusamine ja mis mitte? Mis on küberkiusamise eripärad? Mida teha siis, kui õpetaja kiusab?

Abiks kooliperele

Miks on oluline kiusamist ennetada ja milline on kooli roll selles? Kas kiusuennetusega tuleks tegeleda ka siis, kui kiusamist justkui koolis pole? Kuidas Kiusamisvaba Kooli SA saab koolile abiks olla?

Abiks
lapsevanemale

Mida saab kiusamise ennetamiseks kodus ja koolis ette võtta? Kuidas toetada last, kui selgub, et teda kiusatakst või ta on seda pealt näinud? Kuidas lahendada olukord, kui selgub, et sinu laps on kiusaja?

Kiusamise kiirabi

Ülevaade erinevatest võimalustest, kuhu kiusamise probleemi korral abi saamiseks pöörduda, sh nimekiri piirkondlikest ja üleriigilistest asutustest, mis pakuvad psühholoogilist abi ja nõu.