Liitu KiVa programmiga

Meil on väga hea meel, kui Teie koolipere on võtnud nõuks turvalisema ja rõõmsama koolikeskkonna nimel süsteemselt ja järjepidevalt kiusuennetusele ja juhtumite lahendamisele pühenduda. 2020. aasta sügisel KiVa programmi kasutamisega alustamise soovist on meile praeguseks märku andnud juba palju koole, ent meie saame annetustest ja toetustest tegutseda piiratud ressursside tingimustes.

Seetõttu anname igaks juhuks märku, et on võimalik, et kõik praegu, s.o 2019/2020. õppeaastal liitumistaotluse täitnud koolid ei pruugi saada 2020. aasta sügisest programmi rakendamisega alustada, vaid lisatakse n-ö ootejärjekorda. Siiski julgustame oma liitumissoovist meile aegsasti märku andma, sest lisaressursside tekkimisel saame kohe ka rohkem koole ettevalmistusse võtta.

Kui soovite aga meid toetada, et saaksime jõuda senisest rohkemate õpilaste ja koolideni, saab seda teha siin.

KiVa programmiga liitumine on võimalik kooliterviklikult (st ainult ühe või paari klassiga ei saa programmiga liituda) ning koolijuhi nõusolekul. Ootused liituvale koolile ning sihtasutuse poolt võimaldatav on lahti kirjutatud siin.

Programmiga liitumiseks tuleb täita siin lehel sooviavaldus (vaata allapoole) või laadida see docx-failina alla siit ning saata täidetult aadressile info@kiusamisvaba.ee. Seejärel võtame kooliperega ühendust, vajadusel täpsustame vastuseid ning lepime kokku edasised sammud. Aitäh!