Õnnelikuks inimeseks kasvamise nimel!

Meie missioon on üheskoos kiusamist ennetades ja peatades luua Eesti lastele turvaline ja hooliv haridustee õnnelikuks inimeseks kasvamisel.

Для этого:

  • мы распространяем в Эстонии научную и доказанную программу снижения травли KiVa (подробнее о программе читайте здесь);
  • мы помогаем школам внедрять меры по борьбе с травлей и
  • мы стремимся повышать осведомленность о травле, способах ее уменьшения и контроля.

Meie tegevus lähtub visioonist, et aastaks 2035 on Eesti ühiskonnas kasvanud teadlikkus, kuidas luua ja hoida koolis turvalisi ja hoolivaid suhteid, kus kiusamisel ei ole kohta. Samuti sihtasutuse põhikirjast ja vabaühenduste eetikakoodeksist.

Kui ka Sina soovid meie missiooni toetada ning visioonile kaasa aidata, loe erinevatest toetusvõimalustest siit. Järgime ka annetuste kogumise head tava (loe siit).

Вы можете найти годовые отчеты фонда по следующим ссылкам:

Фонд Школа без травли входит в коалицию антибуллингового образования, в которую также входят Союз ученических представительств Эстонии с проектом “Salliv kool”, Союз защиты детей (MTÜ Lastekaitse Liit) с программой «Освободимся от травли!» (“Kiusamisest vabaks!”), MTÜ Noorteühing TORE, MTÜ Vaikuseminutid, Tervise Arengu Instituut Игра на развитие навыков поведения VEPA ja TÜ eetikakeskus tunnustusprogrammiga „Hea kool kui väärtuspõhine kool“.

Как все началось?

Фонд Школа без травли, первоначально называвшийся Kiusamise Vastu*, был создан в 2012 году Heateo SA, Eesti Koolipsühholoogide Ühing, Omanäolise Kooli Arenduskeskuse SA,  исследователем в области образования Кристийной Трейал из Тартуского университета и социальными предпринимателями Кристи Лийва и Расмусом Раском. Основатели поняли необходимость осознанной профилактики травли в школах Эстонии и вместе начали искать для этого наилучший метод. После рассмотрения различных альтернатив программа KiVa, разработанная в Университете Турку в Финляндии и показавшая лучшие результаты среди программ, доступных во всем мире, была признана наилучшим возможным решением и для школ Эстонии.

Осенью 2013 года программа KiVa была опробована в 20 эстонских школах, и было подтверждено, что программа успешно работает и у нас. Год за годом все больше и больше школ принимают KiVa, и сегодня программу KiVa используют около 120 школ и учебных заведений по всей Эстонии. Вы можете найти наиболее точный список школ KiVa здесь. Долгосрочная цель Фонда – охватить все школы Эстонии эффективной программой предотвращения травли.

*В 2015 году учредители решили изменить название фонда на SA Kiusamisvaba Kool  (Школа без травли) для более ясной коммуникации.

 

Meie väärtused

Julge areng*

See tähendab, et söakate sihtide seadmise ja väljakutsuva missiooni läbi püüdleme kiiremini, kõrgemale ja kaugemale nii organisatsioonina kui ühiskonna tasandil julgeks ja õpihimuliseks kiusuennetusvaldkonna teerajajaks.

 

Heaolu ja rõõm

Sihtasutus tegutseb rõõmuga koostöös koolide ja partneritega, et aidata rohkem väärtustada ja suurendada meie laste heaolu (sh turvatunnet ja koolirõõmu) koolides ja ka ühiskonnas laiemalt. Murede tekkimisel püüdleme heaolu tõstvate lahenduste poole.

 

Järjepidev pühendumine

See on meie jaoks vastutustundlik, lahendustele orienteeritud ja pika visiooniga planeeritud tegevus.

Teadus- ja tõenduspõhisus

See tähendab meie jaoks tarku ja argumenteeritud otsuseid, teaduse ja uuringutega tõestatud lahendusi ning erinevate koostöövormide mõju ja tulemuste uurimist. See kõik loob meie jaoks kvaliteedi.

 

Tundetaiplik suhtlus

See väljendub märkamises, julgustavas ja hoolivas, toetavas ja austavas koostöises kontaktis ümbritsevaga. Oleme avatud ja mõistvad mitmekülgsusele ning püüame arvestada erinevate vajadustega.

Meie inimesed

SA Kiusamisvaba Kool missiooni viivad igapäevaselt ellu töötajad, koolitajad ning nõukogu. Lisaks panustab sellesse oma vaba aega ja energiat ka rida vabatahtlikke.

Кампании

Oleme koostöös heade partneritega korraldanud mitmeid kampaaniad, eesmärgiga kaasata oma missiooni elluviimiseks erarahastust ning tõsta teadlikkust kiusamisest kui tõsisest probleemist.

Проекты

SA Kiusamisvaba Kool pakub koolidele KiVa programmi, toetab selle kvaliteetset rakendamist ning toetab tõhusat kiusamise vähendamist mh ka erinevate projektide toel, millest saab ülevaate siit.

Meie meedias

Kes, kus ja mida meist kirjutas või rääkis? Ehk ülevaade olulisematest Kiusamisvaba Kooli SA, KiVa programmi ja kiusamisega seotud meediakajastustest läbi aastate.